Національна академія наук України
Інститут електродинаміки
22
лютого
Наказом директора інституту № 18-ОС від 21.02.2024 р. затверджено кандидатів на заміщення вакантних посад, визначених наказом № 7-ОС від 15.01.2024 р: - Берека Владислав Олегович…

Постійні ради з присудження наукового ступеня доктора наук

Спеціалізована вчена рада Д 26.187.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальностями:

  • 05.09.03  “Електротехнічні комплекси та системи”,
  • 05.09.05  “Теоретична електротехніка”,
  • 05.09.12  “Напівпровідникові перетворювачі електроенергії”.

Голова спецради: Михальський Валерій Михайлович, чл.-кор. НАН України, тел. 366-24-66
Заступники голови: Кондратенко Ігор Петрович, чл.-кор. НАН України, тел. 366-26-75; Шаповал Іван Андрійович, д-р техн. наук, тел. 366-26-20
Вчений секретар: Жильцов Андрій Володимирович, д-р техн. наук, тел. 366-24-14

Оприлюднення матеріалів дисертацій та відгуків офіційних опонентів

Спеціалізована вчена рада Д 26.187.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальностями:

  • 05.09.01  “Електричні машини і апарати”,
  • 05.14.02  “Електричні станції, мережі і системи”.

Голова спецради:    Жаркін Андрій Федорович, академік НАН України, тел. 366-26-58
Заступник голови:    Мазуренко Леонід Іванович, д-р техн. наук, тел. 366-24-91
Вчений секретар:      Джура Олександр Васильович, канд. техн. наук, тел. 366-25-72

Оприлюднення матеріалів дисертацій та відгуків офіційних опонентів