Національна академія наук України
Інститут електродинаміки
3
липня
Зведена інформація щодо тематики досліджень закінчених у 2023 Зведена інформація щодо тематики досліджень запланованих на 2025 р.

Центр колективного користування приладами

Центр колективного користування науковими приладами створено для проведення якісних експериментальних досліджень, випробувань, наладки і калібрування апаратно-програмних засобів з наукового напрямку “Автоматизація і інформатизація енергетики”.

Основними напрямками роботи Центру є:

  • вимірювання електромагнітних параметрів (струмів, напруги, їх гармонік та симетричних складових) електроенергетичних об’єктів – генераторів, силових трансформаторів  та автотрансформаторів, реакторів, високовольтних  вимикачів тощо;
  • діагностування пристроїв релейного захисту та протиаварійної автоматики енергосистем;
  • метрологічні випробування апаратно-програмних засобів для визначення параметрів режимів роботи електроенергетичних об’єктів, вимірювання параметрів електричної енергії та контроль її якості;
  • проведення синхронних вимірювань електричних параметрів в єдиному форматі астрономічного  часу за допомогою приймачів сигналів від GPS;

Можливості Центру колективного користування

  • Проведення прецизійних метрологічних вимірювань та калібрування приладів і обладнання,  моніторингу параметрів електричної енергії з високою точністю в за допомогою трифазного еталону-калібратора електричної потужності FLUKE 6100А, який дозволяє забезпечувати коректність і повторюваність вимірів та технологію їх проведення відповідно визначеним стандартам. Калібратор FLUKE 6100 дозволяє також синтезувати джерела електроенергії з нестандартними характеристиками поширеного спектру і діапазону з формуванням різноманітних гармонік до 100 одночасно.
  • Проведення експериментальних досліджень і випробувань засобів автоматизації та релейного захисту з застосуванням імітатора-моделі енергосистеми DOBLE F6150, який дозволяє з високою точністю моделювати та імітувати енергосистему, відтворюючі при цьому скоординовані у часі процеси за допомогою GPS. Цей прилад використовується також для  діагностики та контролю характеристик реєстраторів аварійних подій шляхом динамічних випробувань тест-сигналами синусоїдальної форми та моделювання перехідних процесів, створення розрахункової моделі системи, формування гармонік, аперіодичної складової, коливань.
  • Проведення калібрування різноманітних вимірювальних пристроїв випробувальним комплексом OMICRON СМС 256 plus, що є універсальним калібратором, висока точність якого дозволяє проводити тестування характеристик PMU, необхідних для задовільнення вимог стандартів ІЕЕЕ С37.118 до синхрофазорів. За допомогою  комплексу OMICRON СМС 256 plus здійснюється також моніторинг та вимірювання параметрів електроенергетичних систем, високоточних синхронізованих засобів вимірювання струму, напруги, потужності, фази та частоти протягом тривалого часу.
  • Здійснення запису і аналізу всіх типових сигналів (напруги, струмів, сигналів стану) і повідомлень комунікаційної мережі на підстанції за допомогою гібридної вимірювальної системи OMICRON DANEO 400. DANEO 400 також проводить вимірювання сигналів в обох середовищах і може надавати інформацію для оцінки їх коректної взаємодії. Прилад здійснює запис треків сигналів, отримуючи інформацію робочого стану по аналогових і цифрових каналах.
  • Наявність спеціального програмного забезпечення, яке дозволяє відстежувати у реальному часі вибрані параметри експерименту і отримувати в електронному форматі на ПК всі необхідні метрологічні характеристики після обробки результатів вимірювань.

Обладнання  Центру колективного користування

Найменування Фірма-виробник Основні технічні характеристики
1 2 3 4
1. Трифазний еталон-калібратор електричної потужності FLUKE 6130A,  у складі якого один блок 6100А та два блоки 6101А

(Electrical Power Standard (3Phase System) FLUKE 6130A including one 6100A and two 6101A)

 

Fluke Precision Measurement Ltd, USA ·    діапазони струмів 0,05÷20А, похибка 0,01÷0,02%;

·   діапазони напруги 1,0÷1000В, похибка 0,01÷0,02%;

·    діапазон частот основної гармоніки  16÷450 Гц, похибка 0,005%;

·    фазовий діапазон ±180º;

·    довготривала похибка ±0,001°;

·    короткочасна похибка ±0,0002°;

·    еталон-калібратор  електричної потужності генерує: гармоніки до 100 (одночасно), флікер, флуктуючі гармоніки, інтергармоніки, падіння та підвищення напруги.

2 Імітатор-модель енергосистеми DOBLE F6150, у складі якої базовий пристрій F6150, струмові підсилювачі F6300, приймач-антена для супутникової синхронізації старту випробувань F6895 (Power System Simulator DOBLE F6150 including one base unit F6150, current amplifier F6300, receiver-antenna F6895) Doble Engineering Company, USA ·    діапазони  напруг 0÷600V, похибка 0.02%;

·    діапазони струмів 5÷120А, похибка 0.02%;

·    вихідна потужність по напрузі 300VA;

·    вихідна потужність по току 450W;

·    фазовий діапазон 0÷359,9°, похибка ±0,1°  50/60Hz;

·      початок генерації тест-сигналів синхронізується за допомогою GPS.

3. Осцилограф цифровий двоканальний з внутрішньою пам’яттю і програмним забезпеченням Fluke 199C

(Scope Meter Fluke 199C)

 

Fluke Precision Measurement Ltd, USA ·    смуга пропускання  200 Гц;

·    частота вибірки  2,5 ГГЦ;

·     напруга на вході до 1000 В;

·    тривалість 2 мВ – 100 В/div

4. Пробійна установка УПУ-6 Харківенергоприлад, м. Харків ·    вихідна напруга  1, 3, 6 кВ;

·     максимальний вихідний струм

100 мА;

·    похибка вимірювання напруги і струму не більше 3%;

·    поріг спрацювання захисту 120±5 мА;

·    споживана потужність  650 ВА

5. Частотомір-таймер FLUKE РМ 6690/062 Fluke Precision Measurement Ltd, USA ·   діапазон основної частоти до 300 МГц;

·   максимальний діапазон частот 10 ГГц;

похибка 0,05 Гц на частоті 10 ГГц.

6. Прецизійний мультиметр Transmille 8081

 

“Transmille Ltd.”, Великобритания ·     діапазон постійних напруг 10 мкВ – 1050 В, похибка ± 0,0004%;

·     діапазон змінних напруг 0,1 мкВ – 1000 В, похибка ± 0,02%;

·     діапазон постійних струмів

0,1 мкА – 30 А, похибка ± 0,001%;

·    діапазон змінних струмів

1 мкА–30А, похибка ± 0,02%;

·    діапазон частот 1Гц – 10 МГц, похибка ± 0,0005%;

·   діапазон опорів 0,1 мкОм – 1МОм, похибка ± 0,0008%.

7. Випробувальний комплекс OMICRON СМС 256 plus Компанія OMICRON,

Австрія

·      діапазони змінних струмів 0…75А, постійних струмів 0…±35А, похибка < 0,015% + 0,005%  діап. тип. при 0…12,5А;

·      діапазони змінних напруг 0…600 В, постійних напруг 0…±300 В, похибка < 0,015% + 0,005%  діап. тип. при 0…300В;

·      діапазони частот 10….1000Гц,  гармонік / інтергармонік 10….3000Гц, похибка ±0,5ppm;

·      діапазон кута фази -360°…+360°, похибка <0,0005°

8. Розподілений гібридний аналізатор/реєстратор сигналів для систем автоматизації підстанцій OMICRON DANEO 400.

 

Компанія OMICRON,

Австрія

·     діапазон напруг 0…600 В, похибка ± 0,02%;

 

Порядок користування послугами Центру

Згідно з затвердженим Положенням Центр безкоштовно надає послуги з випробувань у відповідності з плановими замовленнями наукових установ НАН України.
Для своєчасного включення замовлень до плану замовник має до 15 січня та до 15 червня поточного року надати у Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України заявки на види, терміни і тривалість випробувань, проведення яких можливе на базі наведених у таблиці обладнання і приладів Центру.

З питань щодо проведення випробувань необхідно звертатись до керівника Центру Слинька В.М., тел. (38044) 366-25-63, е-mail: sl.vladimir2015@gmail.com.