National Academy of Sciences of Ukraine
Institute of Electrodynamics
3
July
Sorry, this entry is only available in Ukrainian.

Scientific seminars

П Л А Н

Роботи  семінарів  наукової  ради  з  проблеми

“Наукові основи електроенергетики”

На 1-2 кв 2022 р.

НАУКОВА  РАДА

Керівник: академік  НАНУ Стогній Борис Сергійович
Заступники керівника: чл.-кор.  НАНУ Кузнецов Володимир Григорович
Учений секретар: к.т.н.,  с.н.с. Оноприч Володимир  Петрович

03057, м. Київ-57, пр. Перемоги, 56. Інститут електродинаміки НАН  України,  наукова рада з проблеми  “Наукові основи електроенергетики”,

тел.(044) 366-24-03, 366-24-40, факс (044) 366-26-86, e-mail: ied1@ied.org.ua  (для В. Оноприча)

С Е К Ц І Я    1

ПЕРЕТВОРЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

Керівник: академік  НАНУ Шидловський Анатолій  Корнійович

Заступники керівника: академік  НАНУ Жаркін Андрій  Федорович, д.т.н., проф. Липківський Костянтин  Олександрович

Учений секрктар: к.т.н., с.н.с. Пазєєв Андрій  Георгійович

 С Е К Ц І Я    2

 ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ ТА ОПТИМАЛЬНЕ КЕРУВАННЯ НИМИ

Керівник: д.т.н., проф. Мазуренко Леонід Іванович

Учений секрктар:  д.т.н.,  пров.н.с. Бібік Олена Василівна

С Е К Ц І Я    3

ПРОЦЕСИ  В  ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ  СИСТЕМАХ

Керівники: академік НАНУ Стогній Борис  Сергійович, академік НАНУ Кириленко Олександр  Васильович, чл.-кор. НАНУ Кузнецов Володимир  Григорович

Учений секретар: д.т.н., Блінов Ігор  Вікторович

С Е К Ц І Я    4

ЕЛЕКТРИЧНІ  ТА  МАГНІТНІ  ВИМІРЮВАННЯ

Керівники: д.т.н., пров.н.с.  Мельник Володимир Григорович, д.т.н., про.н.с. Тесик Юрій Федорович

Учений секретар: к.т.н., с.н.с. Кромпляс Богдан Антонович

 С Е К Ц І Я    5

ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ПОЛІВ І КІЛ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ УСТАНОВКАХ

Керівник: чл.-кор. НАНУ  Шидловська Наталія  Анатоліївна

Заст. керівника: чл.-кор. НАНУ Кондратенко Ігор  Петрович,  д.т.н., проф. Мислович Михайло  Володимирович

Учений секретар: к.т.н., с.н.с.  Мазуренко Ирина  Леонідівна

С Е К Ц І Я    6

НАУКОВІ  ОСНОВИ  ПРОГНОЗУВАННЯ  РОЗВИТКУ ЕНЕРГЕТИКИ

Керівник: академік НАНУ Кулик Михайло  Миколайович

Заст. керівника: к.т.н., с.н.с.  Шульженко Сергій Валентинович

Учений секретар: к.т.н., с.н.с. Лещенко Ірина Чеславівна

С Е К Ц І Я    7

ПРОЦЕСИ  ТА  СИСТЕМИ  ПЕРЕТВОРЮВАННЯ  ЕНЕРГІЇ ВІДНОВЛЮВАНИХ  І  НЕТРАДИЦІЙНИХ  ДЖЕРЕЛ

Керівник: чл.-кор. НАНУ,  Кудря Степан  Олександрович

Заст. керівника: чл.-кор. НАНУ Рєзцов Віктор  Федорович, 

Учений секретар: д.т.н. Суржик Таміла  Володимирівна

С Е К Ц І Я    8

ЕЛЕКТРОМАГНІТНЕ ПОЛЕ ОБ’ЄКТІВ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ. ПРОБЛЕМИ МОДЕЛЮВАННЯ, ВИМІРЮВАННЯ ТА НОРМАЛІЗАЦІЇ

Керівник: чл.-кор. НАНУ Розов Володимир  Юрійович

Заст. керівника: д.т.н., проф. Кузнецов Борис  Іванович, к.т.н., ст. досл. Грінченко Володимир Сергійович

Учений секретар: к.т.н., ст. досл. Добродєєв Павло Миколайович

С Е К Ц І Я    9

ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ  ПРОБЛЕМИ  ЕНЕРГЕТИКИ ЕЛЕКТРИЧНОГО ТА ДИЗЕЛЬ-ЕЛЕКТРИЧНОГО  ТРАНСПОРТУ

Керівник: д.т.н., проф. Омельяненко Віктор  Іванович

Заст. керівника д.т.н., проф. Любарський Борис  Григорович

Учений секретар: к.т.н., доц. Якунін Дмитро Ігоревич

ТЕОРЕТИЧНА ШКОЛА Інституту електродинаміки НАН України

с. Надинівка, Чернігівська обл.

Довідки за тел. (044) 366-26-99, 366-24-40