Національна академія наук України
Інститут електродинаміки
28
липня
ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ НАН УКРАЇНИ оголошує конкурс НА ВСТУП ДО АСПІРАНТУРИ НА 2021 рік за спеціальностями 141- Електроенергетика,електротехніка та електромеханіка 152- Метрологія та інформаційно - вимірювальна…

Спеціалізована вчена рада Д 26.187.01

повідомляє про прийняття до захисту дисертацій:

Маруні Юлії Василівни

«Силові гібридні фільтри для систем децентралізованого електропостачання»

Автореферат дисертації Маруні Ю.В. на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

(Розміщено 23.03.2021 р.)

Дисертація Маруні Ю.В. на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Відгуки офіційних опонентів: Шавьолкіна О., д.т.н., проф., Бондаренка О.Ф.,  к.т.н.

(Розміщено 16.04.2021 р.)

Гаврилюка Сергія Івановича

«Системи автоматичного керування безредукторними асинхронними електроприводами з аеродинамічним навантаженням»

Автореферат дисертації Гаврилюка С.І. на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

(Розміщено 25.03.2021 р.)

Дисертація Гаврилюка С.І. на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Відгуки офіційних опонентів: Ковбаси С.М., д.т.н., Синявського О.Ю.,  к.т.н.

(Розміщено 15.04.2021 р.)

Розіскулова Сергія Сергійовича

«Взаємозалежні перехідні процеси у колах електророзрядних установок з керованими напівпровідниковими комутаторами»

Автореферат дисертації Розіскулова С.С. на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

(Розміщено 25.03.2021 р.)

Дисертація Розіскулова С.С. на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Відгуки офіційних опонентів: Резинкіной М., д.т.н., проф., Петриченка С.В.,  к.т.н.

(Розміщено 15.04.2021 р.)

Спеціалізована вчена рада Д 26.187.01 повідомляє, що захисти:
1. кандидатської дисертації Маруні Юлії Василівни на тему «Силові гібридні фільтри для систем децентралізованого електропостачання» за спеціальністю 05.09.12 – напівпровідникові перетворювачі електроенергії відбудеться 27 квітня 2021 року об 11 годині через платформу Zoom.
2. кандидатської дисертації Гаврилюка Сергія Івановича на тему «Системи автоматичного керування безредукторними асинхронними електроприводами з аеродинамічним навантаженням» за спеціальністю 05.09.03 – електротехнічні комплекси та системи відбудеться 27 квітня 2021 року об 11 годині через платформу Zoom.
3. кандидатської дисертації Розіскулова Сергія Сергійовича на тему «Взаємозалежні перехідні процеси у колах електророзрядних установок з керованими напівпровідниковими комутаторами» за спеціальністю 05.09.05 – теоретична електротехніка відбудеться 28 квітня 2021 року об 11 годині через платформу Zoom.

Охочі бути присутніми на захистах можуть скористатися таким посиланням:
https://us02web.zoom.us/j/89141693465?pwd=V1kxT1B0MVBSYy81QzBkK05iSmpRdz09
Meeting ID: 891 4169 3465
Passcode: 840591

Матеріали захищених  дисертацій:

Мартинова Вячеслава Володимировича

«Високовольтні напівпрвідникові джерела живлення з синхронними несинфазними структурами для потужних газоразрядних установок»

Автореферат дисертації Мартинова В.В. на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук

(Розміщено 26.08.2020 р.)

Дисертація Мартинова В.В. на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук

Відгуки офіційних опонентів: Жуйкова В.Я., д.т.н. проф., Павлова Г.В., д.т.н. проф.,
Щербака Я.В
., д.т.н. проф.

(Розміщено 18.09.2020 р.)

Тительмаєра Костянтина Олександровича

«Високоефективні перетворювачі напруги для портативних фотоелектричних систем»

Автореферат дисертації Тительмаєра К.О. на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

(Розміщено 26.08.2020 р.)

Дисертація Тительмаєра К.О. на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Відгуки офіційних опонентів: Новского В.О., д.т.н., Бондаренка О.Ф.,  к.т.н.

(Розміщено 18.09.2020 р.)