Національна академія наук України
Інститут електродинаміки
6
січня
Інститут електродинаміки  НАН України (03057, м. Київ, проспект Перемоги, 56; тел. 366-26-25, 366-24-01; e-mail: ied1@ied.org.ua) оголошує конкурс на заміщення вакантної посади: провідного наукового співробітника у відділі…

Спеціалізована вчена рада Д 26.187.01

повідомляє про прийняття до захисту дисертацій:

 

Матеріали захищених  дисертацій:

Маруні Юлії Василівни

«Силові гібридні фільтри для систем децентралізованого електропостачання»

Автореферат дисертації Маруні Ю.В. на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

(Розміщено 23.03.2021 р.)

Дисертація Маруні Ю.В. на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Відгуки офіційних опонентів: Шавьолкіна О., д.т.н., проф., Бондаренка О.Ф.,  к.т.н.

(Розміщено 16.04.2021 р.)

Гаврилюка Сергія Івановича

«Системи автоматичного керування безредукторними асинхронними електроприводами з аеродинамічним навантаженням»

Автореферат дисертації Гаврилюка С.І. на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

(Розміщено 25.03.2021 р.)

Дисертація Гаврилюка С.І. на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Відгуки офіційних опонентів: Ковбаси С.М., д.т.н., Синявського О.Ю.,  к.т.н.

(Розміщено 15.04.2021 р.)

Розіскулова Сергія Сергійовича

«Взаємозалежні перехідні процеси у колах електророзрядних установок з керованими напівпровідниковими комутаторами»

Автореферат дисертації Розіскулова С.С. на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

(Розміщено 25.03.2021 р.)

Дисертація Розіскулова С.С. на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Відгуки офіційних опонентів: Резинкіной М., д.т.н., проф., Петриченка С.В.,  к.т.н.

(Розміщено 15.04.2021 р.)