Національна академія наук України
Інститут електродинаміки
6
січня
Інститут електродинаміки  НАН України (03057, м. Київ, проспект Перемоги, 56; тел. 366-26-25, 366-24-01; e-mail: ied1@ied.org.ua) оголошує конкурс на заміщення вакантної посади молодшого наукового співробітника у відділі…

Спеціалізована вчена рада Д 26.187.01

повідомляє про прийняття до захисту дисертацій:

Матеріали захищених  дисертацій:

Мартинова Вячеслава Володимировича

«Високовольтні напівпрвідникові джерела живлення з синхронними несинфазними структурами для потужних газоразрядних установок»

Автореферат дисертації Мартинова В.В. на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук

(Розміщено 26.08.2020 р.)

Дисертація Мартинова В.В. на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук

Відгуки офіційних опонентів: Жуйкова В.Я., д.т.н. проф., Павлова Г.В., д.т.н. проф.,
Щербака Я.В
., д.т.н. проф.

(Розміщено 18.09.2020 р.)

Тительмаєра Костянтина Олександровича

«Високоефективні перетворювачі напруги для портативних фотоелектричних систем»

Автореферат дисертації Тительмаєра К.О. на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

(Розміщено 26.08.2020 р.)

Дисертація Тительмаєра К.О. на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Відгуки офіційних опонентів: Новского В.О., д.т.н., Бондаренка О.Ф.,  к.т.н.

(Розміщено 18.09.2020 р.)