Національна академія наук України
Інститут електродинаміки
15
квітня
Спеціалізована вчена рада Д 26.187.02 повідомляє, що захист кандидатської дисертації Трощинського Богдана Олександровича на тему «Комп’ютеризована система діагностики залізобетонних паль на основі акустичних методів» за спеціальністю 05.13.05…

Спеціалізована вчена рада Д 26.187.01

повідомляє про прийняття до захисту дисертацій:

Маруні Юлії Василівни

«Силові гібридні фільтри для систем децентралізованого електропостачання»

Автореферат дисертації Маруні Ю.В. на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

(Розміщено 23.03.2021 р.)

Дисертація Маруні Ю.В. на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Відгуки офіційних опонентів: Шавьолкіна О., д.т.н., проф., Бондаренка О.Ф.,  к.т.н.

(Розміщено 16.04.2021 р.)

Гаврилюка Сергія Івановича

«Системи автоматичного керування безредукторними асинхронними електроприводами з аеродинамічним навантаженням»

Автореферат дисертації Гаврилюка С.І. на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

(Розміщено 25.03.2021 р.)

Дисертація Гаврилюка С.І. на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Відгуки офіційних опонентів: Ковбаси С.М., д.т.н., Синявського О.Ю.,  к.т.н.

(Розміщено 15.04.2021 р.)

Розіскулова Сергія Сергійовича

«Взаємозалежні перехідні процеси у колах електророзрядних установок з керованими напівпровідниковими комутаторами»

Автореферат дисертації Розіскулова С.С. на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

(Розміщено 25.03.2021 р.)

Дисертація Розіскулова С.С. на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Відгуки офіційних опонентів: Резинкіной М., д.т.н., проф., Петриченка С.В.,  к.т.н.

(Розміщено 15.04.2021 р.)

Матеріали захищених  дисертацій:

Мартинова Вячеслава Володимировича

«Високовольтні напівпрвідникові джерела живлення з синхронними несинфазними структурами для потужних газоразрядних установок»

Автореферат дисертації Мартинова В.В. на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук

(Розміщено 26.08.2020 р.)

Дисертація Мартинова В.В. на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук

Відгуки офіційних опонентів: Жуйкова В.Я., д.т.н. проф., Павлова Г.В., д.т.н. проф.,
Щербака Я.В
., д.т.н. проф.

(Розміщено 18.09.2020 р.)

Тительмаєра Костянтина Олександровича

«Високоефективні перетворювачі напруги для портативних фотоелектричних систем»

Автореферат дисертації Тительмаєра К.О. на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

(Розміщено 26.08.2020 р.)

Дисертація Тительмаєра К.О. на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Відгуки офіційних опонентів: Новского В.О., д.т.н., Бондаренка О.Ф.,  к.т.н.

(Розміщено 18.09.2020 р.)