Національна академія наук України
Інститут електродинаміки
3
липня
Зведена інформація щодо тематики досліджень закінчених у 2023 Зведена інформація щодо тематики досліджень запланованих на 2025 р.

Про Інститут

Інститут  електродинаміки  Національної академії наук України, створений у 1947 році,  є провідною установою Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України.

В  11 наукових відділах інституту працюють 41 докторів наук, в тому числі  4 академіка  та 5 членів-кореспондентів НАН України, 78 кандидата наук, а також висококваліфікований інженерно-технічний персонал. 58 наукових співробітників інституту є лауреатами Державних премій в галузі науки і техніки,  39 – лауреатами премій НАН України ім. В.М.Хрущова, С.О.Лебедєва та Г.Ф.Проскури. 15 науковців відзначені преміями Президента України, Верховної Ради  та НАН України для молодих учених. Високий рівень робіт інституту підтверджують понад 2600 авторських свідоцтв і патентів, у тому числі зарубіжних.

В інституті працюють дві спеціалізовані вчені ради із захисту докторських та кандидатських дисертацій з семи спеціальностей, а також аспірантура, в якій зараз навчається 12 аспірантів.

Впродовж багатьох років інститут видає науково-прикладний журнал “Технічна електродинаміка”, який реферується у міжнародних наукометричних базах даних SCOPUS, COMPENDEX, INDEX COPERNICUS, ELIBRARY, та збірник “Праці Інституту електродинаміки НАН України”, організує та проводить спільно з провідними технічними університетами України Міжнародні науково-технічні конференції  “Проблеми сучасної електротехніки”, та  “Силова електроніка та енергоефективність”. Інститут електродинаміки є базовим для  Наукової  Ради НАН України з комплексної проблеми “Наукові основи електроенергетики”, яка координує наукову діяльність 23 наукових та освітніх  закладів  країни у цьому напрямку.

Свого часу наукові підрозділи інституту стали базою для створення нових установ НАН України: Інституту кібернетики, Інституту радіотехнічних проблем, Інституту проблем моделювання в енергетиці, Інституту загальної енергетики, Інституту відновлюваної енергетики та Інституту технічних проблем магнетизму (м. Харків).

Сьогодні зусилля наукового колективу інституту спрямовані на подальший розвиток фундаментальних і прикладних  досліджень фізико-технічних проблем електроенергетики і електротехніки та на ви­рішення актуальних науково-технічних задач палив­но-енергетичного комплексу України.

 

Статут Інституту електродинаміки НАНУ