Національна академія наук України
Інститут електродинаміки
31
травня
Науковці інституту представили свої розробки на XXII Міжнародному промисловому форумі – 2024, який проходив з 28 по 30 травня 2024 року в Києві.

Журнал “Технічна електродинаміка”

Журнал «ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА» є науковим фаховим виданням України у сфері технічних наук. Журнал публікує оригінальні результати досліджень у таких галузях: теоретична електротехніка та електрофізика, перетворення параметрів електричної енергії, електромеханічне перетворення енергії, електроенергетичні системи та електротехнологічні комплекси, інформаційно-вимірювальні системи в електроенергетиці; звіти наукових конференцій, бібліографічні огляди.

Назва журналу: Технічна електродинаміка
Параллельна назва за ISSN: Tekhnichna Elektrodynamika
Рік заснування – 1979
Періодичність – раз на два місяці.
ISSN: 1607-7970 (print), 2218-1903 (online)
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 388 від 20.01.1994
Мова видання: полімовний (українська, англійська)
Засновник: Національна Академія наук України, Інститут електродинаміки
Видавець: Інститут електродинаміки НАН України, Київ
Головний редактор − академік НАН України О.В. Кириленко
Відповідальний секретар канд.техн.наук Л. В. Городжа

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України з технічних наук до найвищої категорії “А” згідно з Наказом МОН № 527 від 24.05.2018.

Починаючи з 2016 року, всім статтям присвоюється унікальний номер DOI із префіксом 10.15407. Наприклад, перша стаття в № 1 2016 року має DOI:10.15407/techned2016.01.003

Індексація журналу:  реферативний журналі “Джерело” (Україна, Київ). Електронне видання журналу зберігається у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського,  включено у  базу OPEN UKRAINIAN CITATION INDEX та міжнародні бази даних: SCOPUS, COMPENDEX, EBSCO, PROQUEST, CROSSREF, DOAJ, INDEX COPERNICUS.

Наукометричні показники журналу “Технічна електродинаміка” у міжнародній базі даних SCOPUS за 2020 рік:
H-індекс – 13;             SNIP -0,81;            IPP – 0,40;          SJR – 0,22;     квартіль – Q3

Тематичні розділи:
•    Теоретична електротехніка та електрофізика;
•    Перетворення параметрів електричної енергії;
•    Електромеханічне перетворення енергії;
•    Електроенергетичні системи та устаткування;
•    Інформаційно-вимірювальні системи в електроенергетиці.

Телефони редакції :  366-26-57.

ПЕРЕЙТИ НА САЙТ ЖУРНАЛУ

ЖУРНАЛ «ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА» У МІЖНАРОДНОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ