Національна академія наук України
Інститут електродинаміки
31
травня
Науковці інституту представили свої розробки на XXII Міжнародному промисловому форумі – 2024, який проходив з 28 по 30 травня 2024 року в Києві.

Видавнича діяльність

В Інституті електродинаміки НАН України створений редакційно-видавничий відділ, до складу якого входять редакція періодичних видань – видання журналу “Технічна електродинаміка” та редакція неперіодичних видань – видання збірника “Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України”.

Журнал “Технічна електродинаміка”

Журнал «ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА» є науковим фаховим виданням України у сфері технічних наук. Журнал публікує оригінальні результати досліджень у таких галузях: теоретична електротехніка та електрофізика, перетворення параметрів електричної енергії, електромеханічне перетворення енергії, електроенергетичні системи та електротехнологічні комплекси, інформаційно-вимірювальні системи в електроенергетиці; звіти наукових конференцій, бібліографічні огляди.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 388 від 20.01.1994.

Мова видання: полімовний (українська, англійська, російська). Журнал входить до переліку профільних видань ВАК України та реферується у Реферативному журналі ВІНІТІ РАН (Росія, Москва), реферативному журналі “Джерело” (Україна, Київ).

Електронне видання журналу зберігається у Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського,  включено у загальнодержавну реферативну базу даних та міжнародні бази даних: SCOPUS, COMPENDEX, INDEX COPERNICUS, ELIBRARY, EBSCO, PROQUEST.

Тематичні розділи:
•    Теоретична електротехніка та електрофізика;
•    Перетворення параметрів електричної енергії;
•    Електромеханічне перетворення енергії;
•    Електроенергетичні системи та устаткування;
•    Інформаційно-вимірювальні системи в електроенергетиці.

Телефони редакції :  366-26-57.

ПЕРЕЙТИ НА САЙТ ЖУРНАЛУ

ЖУРНАЛ «ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА» У МІЖНАРОДНОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ

                                                                     

Збірник “Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України”

Збірник “Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України” є науковим фаховим виданням відкритого доступу у галузі технічних наук. У збірнику містяться статті з результатами досліджень за такими науковими напрямами:

•    електродинаміка електроенергетичних пристроїв;
•    перетворення та стабілізація параметрів електромагнітної енергії;
•    підвищення ефективності та надійності процесів електромеханічного перетворення енергії;
•    аналіз, оптимізація і автоматизація режимів електроенергетичних систем та їх елементів;
•    інформаційно-вимірювальні системи та метрологічне забезпечення в електроенергетиці;
•    комплексні  енергетичні системи з відновлюваними джерелами енергії.

 

Рік заснування – 1999

Періодичність – тричі на рік

ISSN: 1727-9895

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 5843 від 07.02.2002

Мова видання: полімовний (українська, англійська)

Адреса редакції:

03057, м. Київ, проспект Перемоги, 56

Інститут електродинаміки НАН України

Тел. (044) 366-26-56   Е-mail: mlyv@ied.org.ua

Збірник включено до Переліку наукових фахових видань України з технічних наук до категорії “Б” згідно з наказом МОН № 975 від  11.07.2019.

Починаючи з 2017 року, всім статтям присвоюється унікальний номер DOI із префіксом 10.15407. Наприклад, перша стаття у вип.46 2017 року має DOI: 10.15407/publishing2017.46.006

Індексація журналу: загальнодержавний депозитарій «Наукова періодика України»; загальнодержавна база даних «Україніка наукова» (реферативний журнал “Джерело”);  реферативний журнал ВІНІТІ РАН. Електронне видання збірника зберігається у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського, включено у базу OpenUkrainianCitationIndex та бази даних: Crossref, Elibrary.

Збірник є непередплатним виданням. Придбати його можливо лише через редакцію Інституту.

 

Останній номер

Редакційна колегія

Інформація для авторів

ПЕРЕГЛЯНУТИ АРХІВ

 

Крім згаданих вище видань, редакційно-видавничий відділ видає також монографії та навчально-методичні посібники.

В березні 2020 року у видавництві Springer Nature вийшла  електронна версія монографії «Diagnostic Systems For Energy Equipments» авторського колективу: В.П.Бабак, С.В.Бабак, М.В.Мислович, А.О.Запорожець, В.М.Зварич.

В Інституті електродинаміки Національної академії наук України у 2019 році вийшли друком наступні монографії:

Технічні науки. Ю.М. Васецький,  І.П. Кондратенко, А.П. Ращепкин, І.Л. Мазуренко Электромагнитное взаимодействие токовых контуров с электропроводной средойКиїв, Інститут електродинаміки НАН України. 2019. – 220 с. Тираж 300 прим. ISBN 978-966-02-8804-1  Читати

Технічні науки. Ю.М. Васецький  “Трехмерное квазистационарное  электромагнитное поле тока, протекающего вблизи электропроводного тела,  Київ, Інститут електродинаміки НАН України. 2019. – 211 с. Тираж 300 прим. ISBN 978-617-7457-84-7  Читати

Технічні науки. В.П. Бабак, В.С. Єременко, Ю.В. Куц, М.В. Мислович,  Л.М. Щербак “Моделі та міри у вимірюваннях”, за ред. чл.-кор. НАН України В.П. Бабака. – Київ: Наукова думка, 2019. – 208 с.  ISBN 978-966-00-1692-7  Читати

В Інституті електродинаміки Національної академії наук України у 2018 році вийшли друком наступні монографії:

Електротехніка. Загірняк М.В., Клепіков В.Б., Ковбаса С.М.,   Михальський В.М., Пересада С.М., Садовой О.В., Шаповал І.А. “Енергоефективні електромеханічні системи широкого технологічного призначення – Київ, Інститут електродинаміки НАН України, 2018. – 310 с. Тираж 300 прим. ISBN 978-966-02-8403-6

Загальна енергетика.       А.Ф.Жаркін., С.О.Палачов, В.О.Новський  “Нормативно-правове регулювання якості напруги в електричних мережах з джерелами розосередженої генерації“. Київ, Інститут електродинаміки НАН України. 2018. – 161 с. Тираж 300 прим. ISBN 978-966-02-8581-1

Загальна енергетика. Буткевич О.Ф., Кириленко О.В., Леньга О.В., Лук’яненко Л.М., Павловський В.В.,Стелюк А.О., Чижевський В.В. “Забезпечення стійкості енергосистем та їх об’єднань” За заг. ред. акад. НАН України О.В. Кириленка / Інститут електродинаміки НАН України. – К.: Ін-т електродинаміки НАН України, 2018. – 320 с. Тираж 300 прим.
ISBN 978-966-02-8501-9  Читати

В Інституті електродинаміки Національної академії наук України у 2017 році вийшли друком наступні монографії:

Загальна енергетика.  Кулик М.М., Горбулін В.П., Кириленко О.В. “Концептуальні підходи до розвитку енергетики України”(аналітичні матеріали). / Київ, Інститут загальної енергетики НАН України. 2017. – 78 с. Тираж 300 прим.  ISBN 978-966-02-8281-0 Читати

Електротехніка. В.Ф. Іванков, А.В. Басова, І.В. Хімюк “Методи моделювання трансформаторів та реакторів” – К.: Ін-т електродинаміки НАН України, 2017. – 490 с.  ISBN 978-966-02-8297-1     Читати

Загальна енергетика. А.Ф. Жаркин, С.П. Денисюк, В.А. Попов Системы электроснабжения с источниками распределенной генерации” / К.: Наукова думка. – 2017. – 230 с. -200 прим. ISBN 978-966-00-1571-5

Електротехніка  Ращепкин А.П., Кондратенко І.П. Методологические основы анализа электромагнитных процессов в линейных индукционных машинах”  Ін-т електродинаміки НАН України. – Київ: Ін-т електродинаміки. 2017. – 355 с. Тираж 300 прим.  ISBN 978-966-02-8282-7

Монографії та навчальні посібники, що вийшли друком в Інституті електродинаміки НАН України у 2012-2016 роках:

Електротехніка. Сурду М.М., Монастирський З.Я. “Варіаційні методи підвищення точності вимірювачів імітансу”. Інститут електродинаміки НАН України. – Київ: Ін-т електродинаміки. 2015. – 385 с. Тираж 300 прим. ISBN 978-966-02-7803-5

Загальна енергетика. Базюк Т.М., Блінов І.В., Буткевич О.Ф., Гончаренко І.С., Денисюк С.П., Жуйков В.Я., Кириленко О.В., Лук’яненко Л.М., Миколаєць Д.А., Осипенко К.С., Павловський В.В., Рибіна О.Б., Стелюк А.О., Танкевич С.Є., Трач І.В. (За загальною редакцією Кириленка О.В.) “Інтелектуальні електричні мережі: елементи та режими”. Ін-т електродинаміки НАН України. – Київ, Ін-т електродинаміки. 2015. – 399 с. Тираж 300 прим. ISBN 978-966-02-7913-1  Читати

Електротехніка. Щерба А.А., Резинкин О.Л., Резинкина М.М. Электрофизические процессы в диэлектрических и магнитных средах. – К.: Наукова думка. – 2016. – 192 с. 200 прим. ISBN 978-966-00-1482-4

Технічні науки. Авраменко В.М., Прихно В.Л., Мартинюк О.В., Юнєєва Н.Т. Адаптивні засоби забезпечення стійкості та живучості об’єднаної енергосистеми України. -/Інститут електродинаміки НАН України/. –  Київ. ТОВ Артмедіа прінт ,  2016. – 100  с. – 300 прим. ISBN–  9789669745347

Загальна енергетика. Кенсицький О.Г., Кромпляс Б.А., Левицький А.С., Федоренко Г.М. Методи та засоби підвищення надійності виконавчих механізмів регулювально-запірної арматури трубопроводів АЕС. – К: НАН України, Ін-т проблем безпеки АЕС. – Чорнобиль (Київ. обл.) : Ін-т проблем безпеки АЕС НАН України, 2016. – 136 с.– 200 прим. ISBN 978-966-02-7341-2

Електротехніка. ПОДОЛЬЦЕВ А.Д., КУЧЕРЯВАЯ И.Н. Мультифизическое моделирование в электротехнике. – Київ: Ін-т електродинаміки НАН України, 2015. – 305 с.
ISBN 978-966-02-7671-0

Електротехніка. ТИТКО А.И., ВАСЬКОВСКИЙ Ю.Н. Научные основы, методы и средства диагностики асинхронных двигателей. – Київ, Ін-т електродинаміки НАН України, 2015. – 300 с.
ISBN 978-966-02-7642-0

Загальна енергетика. ЗАЙЦЕВ Г.Ф., БУЛГАЧ В.Л., САМКОВ А.В., ГНИДЕНКО А.Н., ГРАДОБОЕВА Н.В. Синтез высокочастотных систем частотной автоподстройки. – Київ, Ін-т електродинаміки НАН України, 2015. – 112 с.
ISBN 978-966-02-7760-1

Технічні науки. IVANKOV V.F., BASOVA A.V., KHIMJUK I.V. Losses and heatings of tank covers of large transformers: Theory, calculation, experiment. – LAMBERT Academic Publishing, 2015. – 87 с.
ISBN: 978-3-659-28296-6

Технічні науки. БАБАК С.В., МЫСЛОВИЧ М.В., СЫСАК Р.М. Статистическая диагностика электротехнического оборудования.– К.: Ін-т електродинаміки НАН України, 2015. – 456 с.
ISBN: 978-966-02-7704-5

БЛІНОВ І.В. Теоретичні та практичні засади функціонування конкурентного ринку електроенергії. – К.: Наукова Думка, 2015. – 250 с.
ISBN 978-966-00-1519-7

Електроенергетика. ГРИБ О.Г., СОКОЛ Е.И., ЖАРКІН А.Ф., ВАСИЛЬЧЕНКО В.И., ТЕСИК Ю.Ф. та ін. Качество электрической энергии. – Харків: ПП «Граф-Ікс», 2014. -244с.
ISBN 978-966-2680-04-1

Загальна енергетика. Блінов І.В., Денисюк С.П., Жуйков В.Я., Кириленко О.В., Кисельова А.Г., Лук’яненко Л.М., Осипенко К.С., Павловський В.В., Парус Є.В., Сопель М.Ф., Стелюк А.О., Танкевич С.Є. (За загальною редакцією Кириленка О.В.) Интеллектуальные электроэнергетические системы: элементы и режимы. – Київ: Ін-т електродинаміки НАН України, 2014. – 408 с.
ISBN 978-966-02-7207-1  Читати

Електротехніка. Жаркін А.Ф., Пазєєв А.Г. Однофазні активні коректори коефіцієнта потужності для багатомодульних систем електроживлення. – Київ: Ін-т електродинаміки НАН України, 2014. – 212 с.
ISBN 978-966-02-7225-5

Електроенеретика. Щерба М.А. Возмущение электрического поля проводящими включениями в диэлектриках. – Київ: Наш формат, 2013. – 223 с.
ISBN 978-966-02-7057-2

Загальна енергетика. Зайцев Г.Ф., Самков О.В., Булгач Т.В., Градобоєва Н.В., Лисенко Д.О. «Анализ динамических характеристик и повышение точности аналоговых и импульсных компенсационных стабилизаторов напряжения». – Київ: Ін-т електродинаміки НАН України, 2014. – 184 с.
ISBN 978-966-02-7383-2

Електротехніка. Сокіл Є.І., Жаркін А.Ф. та ін. Автоматическая частотная разгрузка энергосистем в аварийных режимах.– Харків: ТОВ «Тім Пабліш Груп», 2014. – 196с.
ISBN 978-966-2741-23-0.

Електротехніка. Сокіл Є.І., Гриб О.Г, Жаркін А.Ф., Тесик Ю.Ф., Новський В.О. та ін. Автоматизированные системы контроля и учета электрической энергии. – Харків: ТОВ «Тім Пабліш Груп», 2014.– 488с.
ISBN 978-966-2741-24-7

Енергетика. Голубев В.В. Импульсное преобразование переменного напряжения. – К.: Наук. думка, 2014. – 248 с. ISBN 978-966-00-1320-9.

Электронергетика. О.Г. Гриб, Е.И. Сокол, А.Ф. Жаркин, И.А. Самойленко, и др. Качество электрической энергии. Том 1, Экономико-правовая база качества электрической энергии в Украине и Евросоюзе. – Харьков: ПП «Граф-Ікс», 2014.– 300с. ISBN 978-966-2680-03-4

Электронергетика. О.Г. Гриб, Е.И. Сокол, А.Ф. Жаркин, В.И. Васильченко, Ю.Ф. Тесик и др. Качество электрической энергии. Том 2, Контроль качества электрической энергии. – Харьков: ПП «Граф-Ікс», 2014.– 244с.  ISBN 978-966-2680-04-1

Электронергетика. О.Г. Гриб, Е.И. Сокол, А.Ф. Жаркин, В.И. Васильченко и др. Качество электрической энергии. Том 3, Методы и средства повышения качества электрической энергии– Харьков: ПП «Граф-Ікс», 2014.– 292с. ISBN 978-966-2680-05-8

Електротехніка. А.К. Шидловський, В.О. Новський, А.Ф. Жаркін Стабілізація параметрів електричної енергії в трифазних системах напівпровідниковими коригуючими пристроями – Київ, Інститут електродинаміки НАН України. – 2013.– 378с. ISBN 978-966-02-6890-6

Електротехніка. Праховник А.В., Тесик Ю.Ф., Жаркін А.Ф., Новський В.О. та ін. Автоматизовані системи обліку та якості електричної енергії– Харків: ПП «Ранок-НТ», 2012.– 516с. ISBN 978-966-315-032-1

 

Навчальні посібники

Комп’ютерні науки. Інформаційні технології. Олійник В.Ф., Булгач Т.В., Вишняков В.М., Самков О.В. Основи побудови комп’ютерних мереж. – Київ: Ін-т електродинаміки НАН України, 2014 — 135 с.
ISBN 978-966-521-453-3

Електротехніка. Щерба А.А., Поворознюк Н.І. Електротехніка. Частина ІІ. Електроніка. – Київ: ТОВ „Наш Формат”, 2013. – 458 с.
ISBN 978-966-02-6086-3 (загальний),
ISBN 978-966-02-6086-3

Електротехніка. Частина III. Мікропроцесорна і комп’ютерна техніка. Щерба А.А., Поворознюк Н.І. – Ін-т електродинаміки НАН України. – Київ, Ін-т електродинаміки НАН України, 2016. – 288 с. Тираж 300 прим. ISBN 978-966-02-6086-3 (загальний), ISBN 978-966-02-7929-2 (ч.3)

Електротехніка. Щерба А.А., Антамонов В.Х, Курило І.А., Корощенко О.В., Денник В.Ф. Теоретичні основи електротехніки. Збірник задач олімпіад: Навчальний посібник.– Київ: ТОВ “Наш Формат”, 2016. – 190 с.-300 прим. ISBN 966-8556-37-2

Електрична інженерія. Л.І. Мазуренко, Р.П. Бондар Основи електротехніки та електроніки: Навчальний посібник. –/Київський національний університет будівництва і архітектури/. – Київ Київський національний університет будівництва і архітектури (КНУБА), 2016. – 240 с.– 55 прим.

Навчальний посібник. Електрична інженерія. ГОРОДЖА А.Д.; МАЗУРЕНКО Л.І., ПОДОЛЬЦЕВ О.Д. Загальна електротехніка. – Київ: Київський національний університет будівництва і архітектури (КНУБА), 2015. – 224 с.
Технічні науки. В.П. Бабак, В.С. Єременко, Ю.В. Куц, М.В. Мислович,  Л.М. Щербак “Моделі та міри у вимірюваннях”, за ред. чл.-кор. НАН України В.П. Бабака. – Київ: Наукова думка, 2019. – 208 с.

 

ISBN 978-966-00-1692-7

 

У монографії розглянуто сучасні методи створення моделей та мір у вимірюваннях, фізичні та ймовірнісні міри, моделі, простори та базиси сигналів та полів, детерміновані та ймовірнісні моделі та міри кутових величин і приклади їх використання на колі та у фазових вимірюваннях,  моделі і міри для діагностування в електроенергетиці, у безеталонних вимірюваннях характеристик композитних матеріалів.

Для наукових співробітників, інженерів, а також викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів, що займаються проблемами вимірювань, моніторингу та діагностики технічних об’єктів.