Національна академія наук України
Інститут електродинаміки
3
липня
Зведена інформація щодо тематики досліджень закінчених у 2023 Зведена інформація щодо тематики досліджень запланованих на 2025 р.

Монографії

В Інституті електродинаміки Національної академії наук України у 2024 році вийшли друком наступні монографії:

Технічні науки. Ігор Кондратенко, Юрій Васецький, Артур Запорожецьюї. «Взаємодія електромагнітного поля і електропровідною смугою, що переміщується».
Міжнародне наукове видавництво “Springer”. Докладно про книгу можна ознайомитися за посиланням DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-031-48274-8  eBook ISBN 978-3-031-48274-8

В Інституті електродинаміки Національної академії наук України у 2023 році вийшли друком наступні монографії:

Енергетика. О. Кириленко, С. Денесюк, Д.Дерев’янко, І. Блінов, Є. Зайцев, А. Запорожець Power Systems Research and Operation Selected Problems III. 2023. P 346 (X) DOI https://doi.org/10.1007/978-3-031-17554-1. https://doi.org/10.1007/978-3-031-17553-4

Технічні науки. Юрій Васецький, Артур Запорожець. «Електромагнітне поле поблизу електропровідного півпростору. Теорія і потенційні застосування». Міжнародне наукове видавництво “Springer”. Докладно про книгу можна ознайомитися за посиланням DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-031-38423-3 eBook ISBN 978-3-031-38423-3

Технічні науки. Левицький А.С., Зайцев Є.О., Кобзарь К.О., Тітко В.О.  Методи та засоби контролю стану спресованості осердя статора потужних генераторів. – /Інститут електродинаміки/. – Київ. Наукова думка, 2023. – 140(10). – 10. – ISBN: 978-966-00-1846-4.

В Інституті електродинаміки Національної академії наук України у 2022 році вийшли друком наступні монографії:

Енергетика. Olexander Kyrylenko, Serhii Denysiuk, Denys Derevianko, Ihor Blinov, Ievgen Zaitsev, Artur Zaporozhets.Power Systems Research and Operation. Selected Problems II. – Kyiv, Ukraine. – Studies in Systems, Decision and Control (SSDC, volume 220) Springer Nature Switzerland. –346 (22). Hardcover ISBN978-3-031-17553-4, eBook ISBN978-3-031-17554-1 https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-17554-1

Енергетика. Зелімхан Борукаєв, Ігор Блінов, Костянтин Остапченко, Олександр Чемерис, Вадим Шкарупило  Моделі та засоби автоматизації систем організаційного управління енергоринком DOI: https://doi.org/10.36074/mtzasoye-monograph.2022

Технічні науки. В. В. Коваль, В. П. Лисенко, Н. Ф. Казакова, О. В. Самков, В. І. Вакась, Ю. В. Пилипенко, О. Л. Осінський. Багатоканальна автоматизована система контролю якості синхросигналів на основі ІР-технологій. Національний університет біоресурсів і природокористування України, Інститут електродинаміки Національна академія наук України, Київ, Видавничий центр НУБіПУ, 2022. – 382с. (23,8). – 300. – ISBN 978-617-8102-53-1.

В Інституті електродинаміки Національної академії наук України у 2021 році вийшли друком наступні монографії:

Kyrylenko, O., Zharkin, A., Butkevych, O., Blinov, I., Zaitsev, I., Zaporozhets, A  Power Systems Research and Operation: Selected Problems. doi: https://doi.org/10.1007/978-3-030-82926-1», видавництва Springer Nature Switzerland AG.

V.P. Babak, S.V. Babak, V.S. Eremenko, Yu.V. Kuts, M.V. Myslovych, L.M. Scherbak, A.O. Zaporozhets Models and measures in measurements and monitoring. DOI: 10.1007/978-3-030-70783-5, Springer International Publishing, 2021. 266 p.

Електротехніка. Артеменко М.Ю., Михальський В.М., Шаповал І.А. “Теорія активної фільтрації багатофазних систем електроживлення, спрямована на мінімізацію потужності втрат в лінії передачі”. Київ, Інститут електродинаміки НАН України. 2021. 235 с. Тираж 300 прим. ISBN 978-966-02-9567-4

Технічні науки.  І.Блінов, Є. Парус, В. Шкарупило “Структура та моделі інформаційної взаємодії учасників ринку електричної енергії” – Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України, Інститут електродинаміки НАН України./ – Вінниця: ГО «Європейська наукова платформа», 2021. ISBN:978-617-8037-31-4.  DOI  https://doi.org/10.36074/stmivyree-monograph.2021

Технічні науки. Шкарупило В.В., Блінов І.В. “Сценарії, методи та засоби формальної верифікації артефактів процесу проєктування систем критичного призначення”— Вінниця: ГО «Європейська наукова платформа», 2021. — 104 с. ISBN 978-617-8037-55-0, DOI 10.36074/smtzfvappskp-monograph.2021 Читати

Технічні науки. Є.О. Зайцев, В.В. Кучан­ський, І.О. Гунько “Підвищення екс­плуа­та­ційної надійності та ефек­тивності роботи електричних ме­реж та електроустаку­вання”: монографія. /Інститут електродинаміки НАН України, Вінницький національний технічний університет/ – Вінниця: ГО «Європейська наукова платформа», 2021 ISB 978-617-7991-77-8  https://doi.org/10.36074/ztzperrmrm-monograph.2021

Технічні науки. В.В. Коваль, О.В. Самков, І.В. Блінов, О.Л. Ламеко, І.В. Трач, С.Й. Поліщук, В.І. Вакась, В.В. Чопик, О.Л. Осінський “Автоматизований моніто­ринг сигналів синхронізації часу енергосистем Київ: НУБіП України, 2021.

Електротехніка. Р.П. Бондар, Г.М. Голен­ков, О.Д. Подольцев “Лінійні магнітоелектричні двигу­ни вібраційної дії для приво­ду будівельних машин і механіз­мів” /Київський національний університет будівництва та архітектури, Інститут електродинаміки НАН України /– К.: Інститут електродинаміки НАН України. 2021. – 274 с.– ISBN 978-966-02-9548-3.

Технічні науки. В.В Кучанський, Д.О. Малахатка. “Заходи та технічні засоби підвищення ефективності режимів роботи магістральних електричних мереж” /Інститут електродинаміки НАН України/ – Вінниця: ГО «Європейська наукова платформа», 2021. SBN  9786177991426  https://doi.org/10.36074/ztzperrmrm-monograph.2021

В Інституті електродинаміки Національної академії наук України у 2020 році вийшли друком наступні монографії:

Електротехніка. Шаповал І.А., Михальський В.М., Артеменко М.Ю., Поліщук С.Й., Чопик В.В. “Комплекси генерування електроенергії з функціями компенсації реактивної потужності та активної фільтрації на базі машини подвійного живлення”. Київ, Інститут електродинаміки НАН України. 2020. 241 с. Тираж 300 прим. ISBN 978-966-02-9402-8 Читати

В березні 2020 року у видавництві Springer Nature вийшла  електронна версія монографії «Diagnostic Systems For Energy Equipments» авторського колективу: В.П.Бабак, С.В.Бабак, М.В.Мислович, А.О.Запорожець, В.М.Зварич.

Технічні науки. Акинин К.П.  “Структурная минимизация электроприводов малой мощности на основе бесконтактных двигателей с постоянными магнитами”. Київ: Про Формат, 2020. 392 (22,8) с. Тираж 300 прим. ISBN 978-617-7457-98-4

Технічні науки. І.П. Кондратенко, Н.А Заєць,  В.М. Штепа. Наукові основи керування електротехнічними комплексами неперервних виробництв із прогнозуванням нештатних ситуацій. Київ: Прінтеко, 2020.  256 с300 пр.

Технічні науки. К.А. Кучинский. Тепловые и термомеханические процессы в турбогенераторах. Київ: Про Формат, 2020. 239 с. Тираж 300. ISBN 978-617-7457-99-1.

Технічні науки. Ю.В. Руденко, А.А. Щерба. “Аналіз багатоінтервальних процесів у напівпровідникових перетворювачах”. Київ: Про Формат, 2020. 352 с. 300 прим. ISBN 978-617-7457-97-7

Технічні науки. В.В. Коваль, О.В. Самков, І.В. Блінов, О.Л. Ламеко, І.В. Трач, С.Й. Поліщук, В.І. Вакась, В.В. Чопик, О.Л. “Осінський  Автоматизований моніто­ринг сигналів синхронізації часу енергосистем” Київ: НУБіП України, 2021.

В Інституті електродинаміки Національної академії наук України у 2019 році вийшли друком наступні монографії:

Технічні науки. Ю.М. Васецький,  І.П. Кондратенко, А.П. Ращепкин, І.Л. Мазуренко Электромагнитное взаимодействие токовых контуров с электропроводной средойКиїв, Інститут електродинаміки НАН України. 2019. – 220 с. Тираж 300 прим. ISBN 978-966-02-8804-1  Читати

Технічні науки. Ю.М. Васецький  “Трехмерное квазистационарное  электромагнитное поле тока, протекающего вблизи электропроводного тела,  Київ, Інститут електродинаміки НАН України. 2019. – 211 с. Тираж 300 прим. ISBN 978-617-7457-84-7  Читати

Технічні науки. В.П. Бабак, В.С. Єременко, Ю.В. Куц, М.В. Мислович,  Л.М. Щербак “Моделі та міри у вимірюваннях”, за ред. чл.-кор. НАН України В.П. Бабака. – Київ: Наукова думка, 2019. – 208 с.  ISBN 978-966-00-1692-7  Читати

 

В Інституті електродинаміки Національної академії наук України у 2018 році вийшли друком наступні монографії:

Електротехніка. Загірняк М.В., Клепіков В.Б., Ковбаса С.М.,   Михальський В.М., Пересада С.М., Садовой О.В., Шаповал І.А. “Енергоефективні електромеханічні системи широкого технологічного призначення – Київ, Інститут електродинаміки НАН України, 2018. – 310 с. Тираж 300 прим. ISBN 978-966-02-8403-6

Загальна енергетика.       А.Ф.Жаркін., С.О.Палачов, В.О.Новський  “Нормативно-правове регулювання якості напруги в електричних мережах з джерелами розосередженої генерації“. Київ, Інститут електродинаміки НАН України. 2018. – 161 с. Тираж 300 прим. ISBN 978-966-02-8581-1

Загальна енергетика. Буткевич О.Ф., Кириленко О.В., Леньга О.В., Лук’яненко Л.М., Павловський В.В.,Стелюк А.О., Чижевський В.В. “Забезпечення стійкості енергосистем та їх об’єднань” За заг. ред. акад. НАН України О.В. Кириленка / Інститут електродинаміки НАН України. – К.: Ін-т електродинаміки НАН України, 2018. – 320 с. Тираж 300 прим.
ISBN 978-966-02-8501-9  Читати

Технічні науки. V.P. Babak, S.V. Babak, M.V. Myslovych, A.O. Zaporozhets, V.M. Zvaritch «Provision of Diagnostic Systems for Energy Facilities»   DOI: 10.15407/akademperiodyka.353.134 Akademperiodyka, 2018, – 134 p. ISBN 978-966-360-353-7

В Інституті електродинаміки Національної академії наук України у 2017 році вийшли друком наступні монографії:

Загальна енергетика.  Кулик М.М., Горбулін В.П., Кириленко О.В. “Концептуальні підходи до розвитку енергетики України”(аналітичні матеріали). / Київ, Інститут загальної енергетики НАН України. 2017. – 78 с. Тираж 300 прим.  ISBN 978-966-02-8281-0 Читати

Електротехніка. В.Ф. Іванков, А.В. Басова, І.В. Хімюк “Методи моделювання трансформаторів та реакторів” – К.: Ін-т електродинаміки НАН України, 2017. – 490 с.  ISBN 978-966-02-8297-1     Читати

Загальна енергетика. А.Ф. Жаркин, С.П. Денисюк, В.А. Попов Системы электроснабжения с источниками распределенной генерации” / К.: Наукова думка. – 2017. – 230 с. -200 прим. ISBN 978-966-00-1571-5

Електротехніка  Ращепкин А.П., Кондратенко І.П. Методологические основы анализа электромагнитных процессов в линейных индукционных машинах”  Ін-т електродинаміки НАН України. – Київ: Ін-т електродинаміки. 2017. – 355 с. Тираж 300 прим.  ISBN 978-966-02-8282-7

 

Монографії та навчальні посібники, що вийшли друком в Інституті електродинаміки НАН України у 2012-2016 роках:

Електротехніка. Сурду М.М., Монастирський З.Я. “Варіаційні методи підвищення точності вимірювачів імітансу”. Інститут електродинаміки НАН України. – Київ: Ін-т електродинаміки. 2015. – 385 с. Тираж 300 прим. ISBN 978-966-02-7803-5

Загальна енергетика. Базюк Т.М., Блінов І.В., Буткевич О.Ф., Гончаренко І.С., Денисюк С.П., Жуйков В.Я., Кириленко О.В., Лук’яненко Л.М., Миколаєць Д.А., Осипенко К.С., Павловський В.В., Рибіна О.Б., Стелюк А.О., Танкевич С.Є., Трач І.В. (За загальною редакцією Кириленка О.В.) “Інтелектуальні електричні мережі: елементи та режими”. Ін-т електродинаміки НАН України. – Київ, Ін-т електродинаміки. 2015. – 399 с. Тираж 300 прим. ISBN 978-966-02-7913-1  Читати

Електротехніка. Щерба А.А., Резинкин О.Л., Резинкина М.М. Электрофизические процессы в диэлектрических и магнитных средах. – К.: Наукова думка. – 2016. – 192 с. 200 прим. ISBN 978-966-00-1482-4

Технічні науки. Авраменко В.М., Прихно В.Л., Мартинюк О.В., Юнєєва Н.Т. Адаптивні засоби забезпечення стійкості та живучості об’єднаної енергосистеми України. -/Інститут електродинаміки НАН України/. –  Київ. ТОВ Артмедіа прінт ,  2016. – 100  с. – 300 прим. ISBN–  9789669745347

Загальна енергетика. Кенсицький О.Г., Кромпляс Б.А., Левицький А.С., Федоренко Г.М. Методи та засоби підвищення надійності виконавчих механізмів регулювально-запірної арматури трубопроводів АЕС. – К: НАН України, Ін-т проблем безпеки АЕС. – Чорнобиль (Київ. обл.) : Ін-т проблем безпеки АЕС НАН України, 2016. – 136 с.– 200 прим. ISBN 978-966-02-7341-2

Електротехніка. ПОДОЛЬЦЕВ А.Д., КУЧЕРЯВАЯ И.Н. Мультифизическое моделирование в электротехнике. – Київ: Ін-т електродинаміки НАН України, 2015. – 305 с.
ISBN 978-966-02-7671-0

Електротехніка. ТИТКО А.И., ВАСЬКОВСКИЙ Ю.Н. Научные основы, методы и средства диагностики асинхронных двигателей. – Київ, Ін-т електродинаміки НАН України, 2015. – 300 с.
ISBN 978-966-02-7642-0

Загальна енергетика. ЗАЙЦЕВ Г.Ф., БУЛГАЧ В.Л., САМКОВ А.В., ГНИДЕНКО А.Н., ГРАДОБОЕВА Н.В. Синтез высокочастотных систем частотной автоподстройки. – Київ, Ін-т електродинаміки НАН України, 2015. – 112 с.
ISBN 978-966-02-7760-1

Технічні науки. IVANKOV V.F., BASOVA A.V., KHIMJUK I.V. Losses and heatings of tank covers of large transformers: Theory, calculation, experiment. – LAMBERT Academic Publishing, 2015. – 87 с.
ISBN: 978-3-659-28296-6

Технічні науки. БАБАК С.В., МЫСЛОВИЧ М.В., СЫСАК Р.М. Статистическая диагностика электротехнического оборудования.– К.: Ін-т електродинаміки НАН України, 2015. – 456 с.
ISBN: 978-966-02-7704-5

БЛІНОВ І.В. Теоретичні та практичні засади функціонування конкурентного ринку електроенергії. – К.: Наукова Думка, 2015. – 250 с.
ISBN 978-966-00-1519-7

Електроенергетика. ГРИБ О.Г., СОКОЛ Е.И., ЖАРКІН А.Ф., ВАСИЛЬЧЕНКО В.И., ТЕСИК Ю.Ф. та ін. Качество электрической энергии. – Харків: ПП «Граф-Ікс», 2014. -244с.
ISBN 978-966-2680-04-1

Загальна енергетика. Блінов І.В., Денисюк С.П., Жуйков В.Я., Кириленко О.В., Кисельова А.Г., Лук’яненко Л.М., Осипенко К.С., Павловський В.В., Парус Є.В., Сопель М.Ф., Стелюк А.О., Танкевич С.Є. (За загальною редакцією Кириленка О.В.) Интеллектуальные электроэнергетические системы: элементы и режимы. – Київ: Ін-т електродинаміки НАН України, 2014. – 408 с.
ISBN 978-966-02-7207-1  Читати

Електротехніка. Жаркін А.Ф., Пазєєв А.Г. Однофазні активні коректори коефіцієнта потужності для багатомодульних систем електроживлення. – Київ: Ін-т електродинаміки НАН України, 2014. – 212 с.
ISBN 978-966-02-7225-5

Електротехніка. Михальський В.М. Засоби підвищення якості електроенергії на вході і виході перетворювачів частоти та напруги з широтно-імпульсною модуляцією. Київ, Інститут електродинаміки НАН України. 2013. 340 с. Тираж 300 прим. ISBN 978-966-02-6727-5  Читати

Електроенеретика. Щерба М.А. Возмущение электрического поля проводящими включениями в диэлектриках. – Київ: Наш формат, 2013. – 223 с.
ISBN 978-966-02-7057-2

Загальна енергетика. Зайцев Г.Ф., Самков О.В., Булгач Т.В., Градобоєва Н.В., Лисенко Д.О. «Анализ динамических характеристик и повышение точности аналоговых и импульсных компенсационных стабилизаторов напряжения». – Київ: Ін-т електродинаміки НАН України, 2014. – 184 с.
ISBN 978-966-02-7383-2

Електротехніка. Сокіл Є.І., Жаркін А.Ф. та ін. Автоматическая частотная разгрузка энергосистем в аварийных режимах.– Харків: ТОВ «Тім Пабліш Груп», 2014. – 196с.
ISBN 978-966-2741-23-0.

Електротехніка. Сокіл Є.І., Гриб О.Г, Жаркін А.Ф., Тесик Ю.Ф., Новський В.О. та ін. Автоматизированные системы контроля и учета электрической энергии. – Харків: ТОВ «Тім Пабліш Груп», 2014.– 488с.
ISBN 978-966-2741-24-7

Енергетика. Голубев В.В. Импульсное преобразование переменного напряжения. – К.: Наук. думка, 2014. – 248 с. ISBN 978-966-00-1320-9.

Электронергетика. О.Г. Гриб, Е.И. Сокол, А.Ф. Жаркин, И.А. Самойленко, и др. Качество электрической энергии. Том 1, Экономико-правовая база качества электрической энергии в Украине и Евросоюзе. – Харьков: ПП «Граф-Ікс», 2014.– 300с. ISBN 978-966-2680-03-4

Электронергетика. О.Г. Гриб, Е.И. Сокол, А.Ф. Жаркин, В.И. Васильченко, Ю.Ф. Тесик и др. Качество электрической энергии. Том 2, Контроль качества электрической энергии. – Харьков: ПП «Граф-Ікс», 2014.– 244с.  ISBN 978-966-2680-04-1

Электронергетика. О.Г. Гриб, Е.И. Сокол, А.Ф. Жаркин, В.И. Васильченко и др. Качество электрической энергии. Том 3, Методы и средства повышения качества электрической энергии– Харьков: ПП «Граф-Ікс», 2014.– 292с. ISBN 978-966-2680-05-8

Електротехніка. А.К. Шидловський, В.О. Новський, А.Ф. Жаркін Стабілізація параметрів електричної енергії в трифазних системах напівпровідниковими коригуючими пристроями – Київ, Інститут електродинаміки НАН України. – 2013.– 378с. ISBN 978-966-02-6890-6

Електротехніка. Праховник А.В., Тесик Ю.Ф., Жаркін А.Ф., Новський В.О. та ін. Автоматизовані системи обліку та якості електричної енергії– Харків: ПП «Ранок-НТ», 2012.– 516с. ISBN 978-966-315-032-1

 

Навчальні посібники

Комп’ютерні науки. Інформаційні технології. Олійник В.Ф., Булгач Т.В., Вишняков В.М., Самков О.В. Основи побудови комп’ютерних мереж. – Київ: Ін-т електродинаміки НАН України, 2014 — 135 с.
ISBN 978-966-521-453-3

Електротехніка. Щерба А.А., Поворознюк Н.І. Електротехніка. Частина ІІ. Електроніка. – Київ: ТОВ „Наш Формат”, 2013. – 458 с.
ISBN 978-966-02-6086-3 (загальний),
ISBN 978-966-02-6086-3

Електротехніка. Частина III. Мікропроцесорна і комп’ютерна техніка. Щерба А.А., Поворознюк Н.І. – Ін-т електродинаміки НАН України. – Київ, Ін-т електродинаміки НАН України, 2016. – 288 с. Тираж 300 прим.
ISBN 978-966-02-6086-3 (загальний),
ISBN 978-966-02-7929-2 (ч.3)

Електротехніка. Щерба А.А., Антамонов В.Х, Курило І.А., Корощенко О.В., Денник В.Ф. Теоретичні основи електротехніки. Збірник задач олімпіад: Навчальний посібник.– Київ: ТОВ “Наш Формат”, 2016. – 190 с.-300 прим.
ISBN 966-8556-37-2

Електрична інженерія. Л.І. Мазуренко, Р.П. Бондар Основи електротехніки та електроніки: Навчальний посібник. –/Київський національний університет будівництва і архітектури/. – Київ Київський національний університет будівництва і архітектури (КНУБА), 2016. – 240 с.– 55 прим.

Навчальний посібник. Електрична інженерія. ГОРОДЖА А.Д.; МАЗУРЕНКО Л.І., ПОДОЛЬЦЕВ О.Д. Загальна електротехніка. – Київ: Київський національний університет будівництва і архітектури (КНУБА), 2015. – 224 с.