Національна академія наук України
Інститут електродинаміки
15
квітня
Спеціалізована вчена рада Д 26.187.02 повідомляє, що захист кандидатської дисертації Трощинського Богдана Олександровича на тему «Комп’ютеризована система діагностики залізобетонних паль на основі акустичних методів» за спеціальністю 05.13.05…

Історія

Історія Інституту електродинаміки НАН України (ІЕД НАН України) пов’язана зі створенням у  1939 році Інституту енергетики, основні наукові напрямки якого у галузі підвищення ефективності та надійності електричних систем склали основу наукової діяльності інституту.

У 1947 році на базі Інституту енергетики АН Української РСР були створені два інститути, один із яких — Інститут електротехніки, перейменований у 1963 році в Інститут електродинаміки АН Української РСР.

Протягом різних років науковий колектив інституту очолювали видатні вчені:

1939–1941

1947–1952

 
 
академік АН Української РСР
В. М. Хрущов
академік
С. О. Лебедєв

1952–1959

1959–1973

 
 
чл.- кор. АН Української РСР
А. Д. Нестеренко
чл.- кор. АН Української РСР
О. М. Мілях

З 1973 по 2007 рік

З 2007 року

 
 інститут очолював видатний вчений у галузі електротехніки та електроенергетики академік НАН України
Анатолій Корнійович Шидловський.
На цей час він є почесним директором інституту.
 інститутом керує академік НАН України
Кириленко Олександр Васильович.

Докладніше