Національна академія наук України
Інститут електродинаміки
6
жовтня
7 жовтня 2021 р. об 11.00 відбудеться засідання Вченої ради Інститу­ту електродинаміки НАН України. Засідання відбудеться в очно/дистанційному форматі (в Великому конференц-залі, кім. 404, 4-й…

Наукові підрозділи

Відділ №1

Відділ перетворення та стабілізації електромагнітних процесів

Науковий напрямок відділу – розвиток теорії, дослідження та розробка методів та засобів перетворення і стабілізації параметрів електромагнітної енергії.

Завідувач відділу

чл.-кор. НАН України Михальський Валерій Михайлович

тел. 38044 366 24 66

Відділ №2

Відділ стабілізації параметрів електромагнітної енергії

Науковий напрямок відділу – розвиток теорії та розробка методів і технічних засобів стабілізації параметрів електроенергії.

Завідувач відділу

чл.-кор. НАН України Жаркін Андрій Федорович

тел. 38044 366-26-58

Відділ №3

Відділ моделювання електроенергетичних об’єктів та систем

Науковий напрямок відділу – розвиток теорії моделювання та керування електроенергетичними об’єктами (ЕЕО) та системами (ЕЕС), розроблення моделей, методів та засобів аналізу, оптимізації і керування на базі сучасних інформаційних технологій.

Завідувач відділу

академік НАН України Кириленко Олександр Васильович

тел. 38044 366-24-35, 366-24-01, 366-24-50

Відділ №4

Відділ автоматизації електричних систем

Науковий напрямок відділу – аналіз, оптимізація і автоматизація режимів електроенергетичних систем та інформаційно-діагностичні системи в енергетиці.

В.о. завідувача відділу

д-р техн. наук Павловський Всеволод Віталійович

тел. 38044 366-24-18, 366-25-85

Відділ №5

Відділ електричних і магнітних вимірювань

Науковий напрямок відділу – розвиток методів вимірювань і створення засобів інформаційно-вимірювальної техніки для метрологічного забезпечення потреб в енергетиці та інших галузях промисловості, в медико-біологічних галузях і наукових досідженнях.

Завідувач відділу

д-р техн. наук Мельник Володимир Григорович

тел. 38044 366-25-11

Відділ №6

Відділ електромеханічних систем

Науковий напрямок відділу – підвищення ефективності та надійності процесів електромеханічного перетворення енергії.

Завідувач відділу

д-р техн. наук Мазуренко Леонід Іванович

тел. 38044 366-24-91

Відділ №7

Відділ електромагнітних систем

Науковий напрямок відділу – розвиток теорії та методів вдосконалення процесів перетворення електромагнітної енергії в індукційних і електророзрядних системах.

Завідувач відділу

чл.-кор. НАН Україн Кондратенко Ігор Петрович

тел. 38044 366-26-75

Відділ №12

Відділ теоретичної електротехніки та діагностики електротехнічного обладнання

Науковий напрямок відділу – розвиток теорії електромагнітних процесів і полів; розробка математичних методів дослідження електричних кіл та електротехнічних систем з метою визначення їх параметрів, моніторингу та діагностики; розвиток теорії математичного і фізичного моделювання електротехнічного обладнання та розробка методів і засобів підвищення його надійності, ефективності та безпечності в експлуатації.

Завідувач відділу

д-р техн. наук Мислович Михайло Володимирович

тел. 38044 366-26-19

Відділ №14

Відділ оптимізації систем електропостачання

Науковий напрямок відділу – підвищення ефективності, якості та надійності функціонування електричних мереж.

Завідувач відділу

д-р техн. наук Тугай Юрій Іванович

тел. 38044 366-25-38

Відділ №15

Відділ транзисторних перетворювачів

Науковий напрямок відділу – розробка теорії та створення високонадійних засобів перетворення та стабілізації параметрів електромагнітної енергії зі спеціальними параметрами.

Завідувач відділу

д-р техн. наук Юрченко Олег Миколайович

тел. 38044 366-25-74

Відділ №16

Відділ електроживлення технологічних систем

Науковий напрямок відділу – процеси взаємодії нестаціонарних електричних полів та імпульсних струмів з неоднорідними середовищами.

Завідувач відділу

чл.-кор. НАН України Щерба Анатолій Андрійович

тел. 38044 366-24-64