Національна академія наук України
Інститут електродинаміки
3
липня
Зведена інформація щодо тематики досліджень закінчених у 2023 Зведена інформація щодо тематики досліджень запланованих на 2025 р.

Бібліотека

Науково-технічна бібліотека Інституту електродинаміки HАH України

Науково-технічна бібліотека заснована у 1939 році при Інституті  енергетики АН УРСР в місті Харкові.  З 1947р. бібліотека стає підрозділом Інституту електротехніки АН УРСР, з 1963р. –  Інституту електродинаміки АН УРСР.

Загальний бібліотечний фонд нараховує 242 тис. примірників (іноземні видання – 62 тис. примірників). Книг та брошур  – 49 тис., у т.ч. іноземних – 1,5 тис.; періодичних та продовжуваних видань – 170 тис. примірників, з них іноземних – 60 тис. примірників; нормативні виробничо-практичні видання – 21 тис. од. Документів на електронних носіях – 79.  Обмінний фонд бібліотеки нараховує 639 примірників

У фонді представлена література з питань енергетики та електротехніки, а також з  суміжних галузей науки – математики, фізики, енергетики, радіотехніки, кібернетики, обчислювальної техніки. Зберігаються: література з особистої бібліотеки члена-кореспондента HАH України Б.П. Борисова (3 тис. примірників з питань електротехніки); багаторічні комплекти періодичних видань і видань, що продовжуються. Зокрема, журнали: “Электричество” (1908р.), “Электрические станции” (з 1930р.); повний комплект журналу  “Технічна  електродинаміка”, та «Праці Інституту електродинаміки НАН України» з 1999 року.

Каталоги:   алфавітні – на книги, періодичні видання, автореферати дисертацій та дисертації;  систематичні – на книги тощо (з 1944р.).

Картотеки:  «Праці співробітників інституту» (з 1944р.), «Праці співробітників, які вибули з ІЕД АН УРСР»,  «Картотека періодичних видань», «Іноземні монографії», «Картотека довідників»

На базі  комп‘ютерної програми «ИРБИС» ведеться постійна робота зі створення електронної версії  каталогу  науково-технічної бібліотеки, яка вже нараховує майже 33 000 записів. Копію каталогу передано  до відділу електронних ресурсів Національної бібліотеки України ім. Вернадського, де її внесено  до єдиного електронного каталогу НБУВ.

В читальному залі експонуються постійно діючи виставки «Нові надходження», «Публікації Інституту електродинаміки НАН України», «Книги  з  автографами авторів», «Книги, подаровані співробітниками Інституту електродинаміки».

НТБ інституту співпрацює  та веде обмін книгами,  науковими працями, журналами з бібліотеками  системи НАН України та бібліотеками університетів   міст Києва, Львова, Миколаєва, Харкова, Винниці, Дніпра, Кременчука.

Працює Міжбібліотечний абонемент, за яким читачі мають можливість замовити  потрібну літературу з бібліотек різних наукових закладів України.

Тел. (044) 366-25-01, 366-26-39,  факс (044) 366-26-86,  e-mail library@ied.org.ua

Дисертації, прийняті в фонди НТБ ІЕД НАН України у 2021 р.

Дисертації, прийняті в фонди НТБ ІЕД НАН України у 2020 р.

Публікації співробітників Інституту електродинаміки, що надійшли до НТБ ІЕД у 2022 р.

Публікації співробітників Інституту електродинаміки, що надійшли до НТБ ІЕД у 2021 р.

Публікації співробітників Інституту електродинаміки НАН України, що надійшли до НТБ інституту у 2020 році

Публікації співробітників Інституту електродинаміки НАН України, що надійшли до НТБ інституту у 2019 році

Публікації співробітників Інституту електродинаміки НАН України, що надійшли до НТБ інституту у 2018 році

Публікації співробітників Інституту електродинаміки НАН України, що надійшли до НТБ інституту у 2017 році

Публікації співробітників Інституту електродинаміки НАН України, що надійшли до НТБ інституту у 2016 році