Національна академія наук України
Інститут електродинаміки
6
січня
Інститут електродинаміки  НАН України (03057, м. Київ, проспект Перемоги, 56; тел. 366-26-25, 366-24-01; e-mail: ied1@ied.org.ua) оголошує конкурс на заміщення вакантної посади молодшого наукового співробітника у відділі…

Спеціалізована вчена рада Д 26.187.03

повідомляє про прийняття до захисту дисертацій:

Матеріали захищених дисертацій:

Бібік Олени Василівни

«Розвиток теорії та розроблення засобів підвищення енергоефективності вентильно-індукторних і асинхронних двигунів зі змінним навантаженням»

Автореферат дисертації Бібік О.В. на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук

(Розміщено 08.10.2020 р.)

Дисертація Бібік О.В. на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук

Відгуки офіційних опонентів: Васьковського Ю.М., д.т.н., проф., Римши В.В., д.т.н., проф.,
Чорного О.П., д.т.н. проф.

(Розміщено 30.10.2020 р.)

Бондара Романа Петровича

«Лінійні магнітоелектричні двигуни вібраційної дії для приводу будівельних машин і механізмів»

Автореферат дисертації Бондара Р.П. на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук

(Розміщено 08.10.2020 р.)

 Дисертація Бондара Р.П. на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук

Відгуки офіційних опонентів: Болюха В.Ф., д.т.н., проф., Васьковського Ю.М., д.т.н., проф., Жильцова А.В., д.т.н., проф.

(Розміщено 30.10.2020 р.)