Національна академія наук України
Інститут електродинаміки
28
листопада
29 листопада 2022 р. о 12.00 відбудеться засідання Вченої ради Інститу­ту електродинаміки НАН України. Засідання відбудеться в дистанційному форматі за допомогою ПЗ ZOOM. ПОРЯДОК ДЕННИЙ…

Спеціалізована вчена рада Д 26.187.03

повідомляє про прийняття до захисту дисертацій:

Мірошника Володимира Олександровича

«Короткострокове прогнозування електричного навантаження енергосистем з використанням штучних нейронних мереж глибокого навчання»

Автореферат дисертації Мірошника В.О. на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

(Розміщено 06.08.2021 р.)

Дисертація Мірошника В.О. на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Відгуки офіційних опонентів: Бардика Є.І., к.т.н., Лежнюка П.Д., д.т.н., проф.

(Розміщено 25.08.2021 р.)

Спеціалізована вчена рада Д 26.187.03 повідомляє, що захист кандидатської дисертації Мірошника Володимира Олександровича на тему «Короткострокове прогнозування електричного навантаження енергосистем з використанням штучних нейронних мереж глибокого навчання» за спеціальністю 05.14.02 – електричні станції, мережі і системи відбудеться 7 вересня 2021 року об 11 годині через платформу Zoom.

Охочі бути присутніми на захистах можуть скористатися таким посиланням:
https://us02web.zoom.us/j/86049341138?pwd=bStlNjFOc2Z3ZVZLbnV3OXdTbDdWdz09
Meeting ID: 860 4934 1138
Passcode: 589824

Матеріали захищених дисертацій:

Лиховида Юрія Григоровича

«Перенапруги в несиметричних режимах магістральних електричних мереж»

Автореферат дисертації Лиховида Ю.Г. на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

(Розміщено 04.03.2021 р.)

Дисертація Лиховида Ю.Г. на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Відгуки офіційних опонентів: Гая О.В., к.т.н., Лежнюка П.Д., д.т.н., проф.

(Розміщено 26.03.2021 р.)

Філоменка Антона Анатолійовича

«Безконтактний магнітоелектричний двигун зворотно-обертального руху»

Автореферат дисертації Філоменка А.А. на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

(Розміщено 04.03.2021 р.)

Дисертація Філоменка А.А. на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Відгуки офіційних опонентів: Гайденка Ю.М., к.т.н., Римши В.В., д.т.н., проф.
(Розміщено 25.03.2021 р.)

Шихненка Максима Олеговича

«Стартер-генератор підвищеної енергоефективності на основі вентильно-індукторної машини»

Автореферат дисертації Шихненка М.О. на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

(Розміщено 04.03.2021 р.)

Дисертація Шихненка М.О. на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Відгуки офіційних опонентів: Заблодського М.М., д.т.н., проф., Пруса В.В., к.т.н.

(Розміщено 25.03.2021 р.)