Національна академія наук України
Інститут електродинаміки
28
липня
ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ НАН УКРАЇНИ оголошує конкурс НА ВСТУП ДО АСПІРАНТУРИ НА 2021 рік за спеціальностями 141- Електроенергетика,електротехніка та електромеханіка 152- Метрологія та інформаційно - вимірювальна…

Спеціалізована вчена рада Д 26.187.03

повідомляє про прийняття до захисту дисертацій:

Лиховида Юрія Григоровича

«Перенапруги в несиметричних режимах магістральних електричних мереж»

Автореферат дисертації Лиховида Ю.Г. на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

(Розміщено 04.03.2021 р.)

Дисертація Лиховида Ю.Г. на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Відгуки офіційних опонентів: Гая О.В., к.т.н., Лежнюка П.Д., д.т.н., проф.

(Розміщено 26.03.2021 р.)

Філоменка Антона Анатолійовича

«Безконтактний магнітоелектричний двигун зворотно-обертального руху»

Автореферат дисертації Філоменка А.А. на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

(Розміщено 04.03.2021 р.)

Дисертація Філоменка А.А. на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Відгуки офіційних опонентів: Гайденка Ю.М., к.т.н., Римши В.В., д.т.н., проф.
(Розміщено 25.03.2021 р.)

Шихненка Максима Олеговича

«Стартер-генератор підвищеної енергоефективності на основі вентильно-індукторної машини»

Автореферат дисертації Шихненка М.О. на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

(Розміщено 04.03.2021 р.)

Дисертація Шихненка М.О. на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Відгуки офіційних опонентів: Заблодського М.М., д.т.н., проф., Пруса В.В., к.т.н.

(Розміщено 25.03.2021 р.)

Спеціалізована вчена рада Д 26.187.03 повідомляє, що захисти:

  • кандидатської дисертації Філоменка Антона Анатолійовича на тему «Безконтактний магнітоелектричний двигун зворотно-обертального руху» за спеціальністю 05.09.01 – електричні машини і апарати відбудеться 6 квітня 2021 року об 11 годині через платформу Zoom;
  • кандидатської дисертації Шихненка Максима Олеговича на тему «Стартер-генератор підвищеної енергоефективності на основі вентильно-індукторної машини» за спеціальністю 05.09.01 – електричні машини і апарати відбудеться 6 квітня 2021 року об 11 годині через платформу Zoom;
  • кандидатської дисертації Лиховида Юрія Григоровича на тему «Перенапруги в несиметричних режимах магістральних електричних мереж» за спеціальністю 05.14.02 – електричні станції, мережі і системи відбудеться 7 квітня 2021 року об 11 годині через платформу Zoom.

Охочі бути присутніми на захистах можуть скористатися таким посиланням:
https://us02web.zoom.us/j/86049341138?pwd=bStlNjFOc2Z3ZVZLbnV3OXdTbDdWdz09
Meeting ID: 860 4934 1138
Passcode: 589824

 

Матеріали захищених дисертацій:

Бібік Олени Василівни

«Розвиток теорії та розроблення засобів підвищення енергоефективності вентильно-індукторних і асинхронних двигунів зі змінним навантаженням»

Автореферат дисертації Бібік О.В. на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук

(Розміщено 08.10.2020 р.)

Дисертація Бібік О.В. на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук

Відгуки офіційних опонентів: Васьковського Ю.М., д.т.н., проф., Римши В.В., д.т.н., проф.,
Чорного О.П., д.т.н. проф.

(Розміщено 30.10.2020 р.)

Бондара Романа Петровича

«Лінійні магнітоелектричні двигуни вібраційної дії для приводу будівельних машин і механізмів»

Автореферат дисертації Бондара Р.П. на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук

(Розміщено 08.10.2020 р.)

 Дисертація Бондара Р.П. на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук

Відгуки офіційних опонентів: Болюха В.Ф., д.т.н., проф., Васьковського Ю.М., д.т.н., проф., Жильцова А.В., д.т.н., проф.

(Розміщено 30.10.2020 р.)