Національна академія наук України
Інститут електродинаміки
26
грудня
27 грудня 2022 р. о 11.00 відбудеться засідання Вченої ради Інститу­ту електродинаміки НАН України. Засідання відбудеться в дистанційному форматі за допомогою ПЗ ZOOM. ПОРЯДОК ДЕННИЙ…

Разові ради з присудження наукового ступеня доктора філософії

Разова спеціалізована вчена рада ДФ 26.187.1 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Березниченко Вікторії Олександрівни, на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 15 «Автоматизація та приладобудування» за спеціальністю 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка».
Утворена відповідно до наказу директора Інституту електродинаміки НАН України № 6 від 01.12.2022р.

СКЛАД РАЗОВОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ

Голова ради:

Мельник Володимир Григорович, д.т.н., с.н.с., завідувач відділу електричних і магнітних вимірювань Інституту електродинаміки НАН України

Рецензенти:

Кенсицький Олег Георгійович, д.т.н., пр.н.с. відділу теоретичної електротехніки та діагностики електротехнічного обладнання Інституту електродинаміки НАН України

Гуторова Марина Сергіївна, к.т.н., вчений секретар Інституту електродинаміки НАН України

Опоненти:

Походило Євген Володимирович, д.т.н., проф., професор кафедри інформаційно-вимірювальних технологій Інституту комп’ютерних технологій, автоматики та метрології Національного університету „Львівська політехніка” Міністерства освіти і науки України, м. Львів

Цивінський Сергій Станіславович, к.т.н., доц. кафедри електромеханіки факультету елек­тро­енерготехніки та автоматики Національного технічного університету України “КПІ імені Ігоря Сікорського”, м. Київ

Назва дисертаційної роботи: Ємнісні вимірювачі радіального биття циліндричних поверхонь валів потужних гідрогенераторів

Науковий керівник: д.т.н., с.н.с. Левицький А.С.

Дата і час захисту: 1 лютого 2023 року об 11:00
Місце захисту: Інститут електродинаміки НАН України, просп. Перемоги 56, зал засідань Вченої ради
Захист відбудеться з використанням засобів відеозв’язку в режимі реального часу (ZOOM)
Приєднатися до конференції Zoom
Ідентифікатор конференції: 857 7614 0032
Код доступу: 382524

ПРИЄДНАНІ ФАЙЛИ:

Разова спеціалізована вчена рада ДФ 26.187.2 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Зубкова Івана Сергійовича, на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 14 «Електрична інженерія» за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».
Утворена відповідно до наказу директора Інституту електродинаміки НАН України № 6 від 01.12.2022р.

СКЛАД РАЗОВОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ

Голова ради:
Михальський Валерій Михайлович
, член-кореспондент НАН України, д.т.н., професор, головний науковий співробітник відділу перетворення та стабілізації електромагнітних процесів Інституту електродинаміки НАН України

Рецензенти:

Мартинов В’ячеслав Володимирович, д.т.н., пр.н.с. відділу транзисторних перетворювачів Інституту електродинаміки НАН України

Можаровський Анатолій Григорович, к.т.н., ст.н.с. відділу електромагнітних систем Інституту електродинаміки НАН України

Опоненти:

Павлов Генадій Вікторович, д.т.н., професор, проректор з наукової роботи Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв

Бондаренко Олександр Федорович, к.т.н., доцент кафедри електронних пристроїв та систем факультету електроніки НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського»

Назва дисертаційної роботи: Системи керування високочастотними транзисторними перетворювачами із модуляцією щільності імпульсів для індукційного нагрівального обладнання

Науковий керівник: д.т.н., проф. Юрченко О.М.

Дата і час захисту: 27 січня 2023 року об 11:00
Місце захисту: Інститут електродинаміки НАН України, м. Київ, просп. Перемоги 56, зал засідань Вченої ради
Захист відбудеться з використанням засобів відеозв’язку в режимі реального часу (ZOOM)
Приєднатися до конференції Zoom
Ідентифікатор конференції: 819 2425 1868
Код доступу: 933612

ПРИЄДНАНІ ФАЙЛИ:

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.187.003 з правом разового захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань  – 14  «Електрична інженерія» за спеціальністю:

141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”
Шевченком  Віктором Олександровичем  на тему «Система безпровідної передачі енергії на основі багаторівневих перетворювачів з покращеними масогабаритними параметрами»»
 
Голова спецради:  Михальський Валерій Михайлович, чл.-кор. НАН України, професор, Інститут електродинаміки НАН України, тел. 366-24-66
Рецензенти:
Павлов Віктор Борисович, д.т.н., старший науковий співробітник, Інститут електродинаміки НАН України
Поліщук Сергій Йосипович, к.т.н., старший дослідник,  Інститут електродинаміки НАН України
 
Опоненти:
Пересада Сергій Михайлович, д.т.н., професор, Національний технічний університет України  «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Шавьолкін Олександр Олексійович, д.т.н., професор, Київський національний університет технологій та дизайну

 

Оприлюднення матеріалів дисертації та відгуків офіційних опонентів

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.187.002 з правом  разового захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії  з галузі знань – 14  “Електрична інженерія” за спеціальністю:

  • 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”

Рижковим  Олександром  Михайловичем  на тему «Динамічне керування приводами автоматизованого крана-маніпулятора»

Голова спецради:  Михальський Валерій Михайлович, чл.-кор. НАН України, професор, Інститут електродинаміки НАН України, тел. 366-24-66

Рецензенти:

Мазуренко Леонід Іванович, д.т.н., професор, Інститут електродинаміки НАН України

Акинін Костянтин Павлович, д.т.н., с.н.с.,  Інститут електродинаміки НАН України

Офіційні опоненти:

Островерхов Микола Якович, д.т.н., професор, Національний технічний університет України  «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Савченко Віталій Васильович, к.т.н., доцент, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Оприлюднення матеріалів дисертації та відгуків офіційних опонентів