Національна академія наук України
Інститут електродинаміки
6
січня
Інститут електродинаміки  НАН України (03057, м. Київ, проспект Перемоги, 56; тел. 366-26-25, 366-24-01; e-mail: ied1@ied.org.ua) оголошує конкурс на заміщення вакантної посади молодшого наукового співробітника у відділі…

Дослідження з наукового напряму «Системи та комплекси електромеханічного перетворення енергії»

Протягом 2019 року наукові дослідження інституту з основних напрямків наукової діяльності було сконцентровано на таких дослідженнях:

Дослідження з наукового напряму «Системи та комплекси електромеханічного перетворення енергії» забезпечували:

  • створення оптимальних структур магнітних систем електромеханотронних перетворювачів енергії з постійними магнітами для вітроенергетич­них установок, приводів транспортних засобів, установок перетворення енергії морських хвиль;
  • розробку нових принципових структур магнітоелектричних систем з однією та двома ступенями свободи обертання ротору для проектування приладів та систем спеціальної техніки з екстремальними характеристиками;
  • дослідження та розробку оптимальних систем керування електромеханічними перетворювачами енергії магнітоелектричного типу меха­тронних систем, що забезпечують покращення енергетичних та масо-габаритних показників у складі пристроїв широкого функціонального спектру для різних галузей електротехніки.

У цьому напрямі в подальшому буде забезпечено розвиток теоретичних положень та стратегій керування електромеханічними системами; передбачено створення та моделювання структур активної зони електромеханічних перетворювачів, схемотехнічних рішень систем керування, алгоритмів керування та програмного забезпечення. Передбачається розроблення математичних моделей напівпровідникових перетворювачів та моделювання процесів в них для керування електромеханічними системами; розроблення принципів побудови та програмного забезпечення систем керування електромеха­ніч­ними системами; розроблення фізичних та математичних моделей електромеханічних систем та їх експериментальні дослідження.

Найбільш важливі результати досліджень за напрямком
Системи та комплекси електромеханічного перетворення енергії