Національна академія наук України
Інститут електродинаміки
30
листопада
2 грудня 2021 р. об 11.00 відбудеться засідання Вченої ради Інститу­ту електродинаміки НАН України. Засідання відбудеться в дистанційному форматі за допомогою ПЗ ZOOM. Порядок денний:…

Дослідження з наукового напряму «Системи та комплекси електромеханічного перетворення енергії»

  • Дослідження з цього наукового напряму було спрямовано на розвиток теоретичних положень та стратегій керування електромеханічними системами; створення та моделювання структур активної зони електромеханічних перетворювачів, розроблення схемотехнічних рішень та алгоритмів їх систем керування, а також програмного забезпечення.
  • Розроблено математичні моделі напівпровідникових перетворювачів електромеханічних систем та проведено моделювання процесів у них. Досліджено принципи побудови електромеханічних систем та проведено їхні експериментальні дослідження.

У 2021 році дослідження з цього наукового напряму планується спрямувати на наукове обґрунтування підходів і основних критеріїв вибору конфігурацій і схемотехнічних рішень електрогенеруючої частини комбінованих енергосистем із різними видами джерел енергії та типами генераторів, що працюють автономно або під’єднанні до мережі.

Буде розроблено математичні моделі та вдосконалено методи та алгоритми керування спеціальних електромеханічних перетворювачів енергії систем сканування з триступеневим гіростабілізованим ротором та транспортних засобів із підвищеною щільністю магнітної енергії.

З використанням розроблених принципів, критеріїв, математичних моделей комплексного проєктування будуть сформовані оптимальні структури інтегрованих електромеханічних систем з електричними двигунами, їхні конструктивні схеми, закони регулювання режимами роботи, що створить передумови покращення малогабаритних характеристик складових системи й енергетичних показників.

Найбільш важливі результати досліджень за напрямком
Системи та комплекси електромеханічного перетворення енергії