Національна академія наук України
Інститут електродинаміки
6
січня
Інститут електродинаміки  НАН України (03057, м. Київ, проспект Перемоги, 56; тел. 366-26-25, 366-24-01; e-mail: ied1@ied.org.ua) оголошує конкурс на заміщення вакантної посади молодшого наукового співробітника у відділі…

Дослідження з наукового напряму «Перетворення і стабілізація параметрів елек­тро­магнітної енергії»

Протягом 2019 року наукові дослідження інституту з основних напрямків наукової діяльності було сконцентровано на таких дослідженнях:

Дослідження з наукового напряму «Перетворення і стабілізація параметрів елек­тро­магнітної енергії» було спрямовано на:

  • розвиток теорії та розробку ефективних засобів перетворення електромагнітної енергії, забезпечення електромагнітної сумісності та взаємодії широкого класу перетворювачів електромагнітної енергії як з системою електропостачання так і з енергоємними технологічними навантаженнями;
  • створення моделей технологічного обладнання з компоновкою елементів силової схеми із дотриманням вимог щодо мінімізації активних втрат потужності та розробленні відповідного обладнання;
  • визначення найбільш ефективних умов роботи джерел розподіленої генерації з позицій підвищення однорідності графіків елек­тричного навантаження мережі, зростанні її пропускної спроможності;
  • визначення опти­мальних режимів роботи систем перемішування рідкого металу та розробленні алгоритмів керування системою плавки металу в печі з електромагнітним перемішуванням розплаву;
  • створення нових методів зниження рівня магнітного поля біля трифазних високовольтних кабельних ліній і розрахункової моделі для визначення необхідних характеристик і конфі­гурацій композиційних магнітних екранів для зменшення рівня магнітного поля до існуючих санітарних норм.

В подальшому буде створено математичні, комп’ютерні та фізичні моделі енергетичних об’єктів, в яких відбуваються вагомі втрати електричної енергії; буде розроблено рекомендації щодо умов експлуатації об’єктів, в яких виявлено вагомі втрати електричної енергії. Будуть також отримані основні фізичні закономірності керованого електромагнітного впливу на рідкий метал, розроблено алгоритми керування фізичними процесами в електроплавильних установках, для яких будуть розроблені нові електромагнітні системи та системи їх живлення на основі напівпровідникових перетворювачів, які здатні реалізувати зазначені алгоритми керування. Використання отриманих розробок дозволить суттєво підвищити ефективність технологічних процесів плавлення та оброблення чорних і кольорових металів та сплавів, в тому числі тугоплавких металів і сплавів відповідального призначення, а також покращити якість металевих виробів.

 

Найбільш важливі результати досліджень за напрямком
Перетворення і стабілізація параметрів електромагнітної енергії