Національна академія наук України
Інститут електродинаміки
23
березня
30 березня 2023 р. об 11.00 відбудеться засідання Вченої ради Інститу­ту електродинаміки НАН України (зал засідань Вченої ради, кім. 208, 2-й поверх). ПОРЯДОК ДЕННИЙ I.…

Дослідження з наукового напряму «Перетворення і стабілізація параметрів елек­тро­магнітної енергії»

У поточному році дослідження цього наукового напряму планується спрямувати на створення нових методів промислового виготовлення вітчизняних силових кабелів для підвищення стійкості потужних ЛЕП України до критичних електротермічних і механічних руйнацій, що дозволить забезпечити розвиток стратегічних галузей промисловості  та відновлення країни у повоєнний період.

Планується розробка нового методу і технології активної фільтрації трифазних напруг для зменшення потужностей втрат електроенергії у розподільних електричних мережах України та рівня порогових і стохастичних процесів деградації їхньої електроізоляції. Будуть запропоновані рекомендації щодо принципів створення і алгоритмів керування систем генерації електричної енергії, направлених на підвищення надійності та якості електроживлення споживачів електроенергії ОЕС України. Заплановано розробку розумних енергетичних модулів невеликої потужності задля збільшення частки відновлюваних джерел енергії  із одночасним зменшенням необхідних балансуючих потужностей.