Національна академія наук України
Інститут електродинаміки
30
листопада
2 грудня 2021 р. об 11.00 відбудеться засідання Вченої ради Інститу­ту електродинаміки НАН України. Засідання відбудеться в дистанційному форматі за допомогою ПЗ ZOOM. Порядок денний:…

Дослідження з наукового напряму «Перетворення і стабілізація параметрів елек­тро­магнітної енергії»

  • Протягом 2020 року наукові дослідження інституту з цього наукового напряму було спрямовано на створення математичних, комп’ютерних та фізичних моделей енергетичних об’єктів з метою визначення втрат електричної енергії. Розроблялися рекомендації щодо умов експлуатації таких об’єктів, де виявлено вагомі втрати електричної енергії.
  • Подальший розвиток отримала теорія активної фільтрації багатофазних систем електроживлення, спрямована на мінімізацію потужності втрат у відповідних лініях електропередачі. Обґрунтовано нові співвідношення та надано нового фізичного змісту для термінів: миттєвий активний струм та миттєва повна потужність, які враховують залежність від співвідношення опорів лінії передачі.
  • Розроблено алгоритми керування фізичними процесами в електроплавильних установках, для яких створено нові електромагнітні системи та системи їх живлення на основі напівпровідникових перетворювачів, що здатні реалізувати зазначені алгоритми керування.
  • Створено та впроваджено сучасні системи накопичення електроенергії на основі застосування двонапрямлених напівпровідникових перетворювачів для відновлювальних джерел енергії.

У наступному році дослідження з цього наукового напряму планується спрямувати на розвиток теорії та принципів побудови високовольтних електромагнітних і напівпровідникових джерел електроживлення з високими динамічними характеристиками. Буде продовжено розроблення ефективних структур перетворювачів і методів їхнього розрахунку з урахуванням як енергетичних, так і динамічних властивостей джерел електроживлення, а також енергії, що накопичується в їхніх вихідних ланках. Це сприятиме підвищенню стійкості до недоцільних та аварійних режимів потужних електроенергетичних і технологічних систем, у тому числі електроіндукційних і електропроменевих установок виготовлення металевих виробів високої якості та високочастотних і електроімпульсних установок обробки металів та сплавів. Буде отримано та експериментально підтверджено величини коефіцієнтів виграшу за потужністю втрат для запропонованих стратегій активної фільтрації.

Найбільш важливі результати досліджень за напрямком
Перетворення і стабілізація параметрів електромагнітної енергії