Національна академія наук України
Інститут електродинаміки
28
листопада
29 листопада 2022 р. о 12.00 відбудеться засідання Вченої ради Інститу­ту електродинаміки НАН України. Засідання відбудеться в дистанційному форматі за допомогою ПЗ ZOOM. ПОРЯДОК ДЕННИЙ…

Дослідження з напрямку «Інформаційно-вимірювальних систем і метрологічного забезпечення в електроенергетиці»

Дослідження за науковим напрямом «інформаційно-вимірювальні системи та метрологічне забезпечення в електроенергетиці» в 2021 р. були пов’язані: зі створенням теоретичних засад і практичної реалізації засобів прецизійного вимірювання та відтворення змінних струмів і напруг, визначення параметрів комплексних опорів та неелектричних фізичних величин з використанням імпедансних сенсорів. Завершено розроблення нових методів та принципів побудови засобів вимірювань електричного імпедансу з новими функціями, розширеним до 1 МГц діапазоном робочих частот, з підвищеною до 0,001% точністю, стійкістю до промислових завад при високій швидкодії; еталонних засобів поділу напруги промислової частоти; а також розроблення нових методів і засобів перенесення представлення одиниць фізичних величин від постійної до змінної напруги.

Для розвитку моніторингу стану електроенергетичного устаткування розроблялись нові методи та апаратно-програмні засоби контролю механічних параметрів на основі координованого перетворення сигналів комбінованих ємнісних сенсорів, більш точні засоби визначення фактору втрат електроізоляції і інтелектуалізовані прилади для центрів управління електростанцій.

Науковці інституту займались створенням теоретичних основ згладжування розривних функцій сигналів на виході калібраторів напруги і струму, які виникають під час процесу метрологічної атестації засобів вимірювання режимних параметрів електроенергії. Отримані результати є основою для прикладних розробок і налагодження промислового випуску уніфікованих засобів оперативного контролю й сучасного метрологічного обладнання для електроенергетичної та інших галузей

У наступному році роботи в цьому напрямі будуть спрямовані на теоретичні дослідження і розв’язання метрологічних проблем, пов’язаних з синхронізацією потоків цифрової інформації в багатопараметрових моніторинго-діагностичних системах, на розробку просторово-розподілених інформаційно-вимірювальних систем цифрової підстанції, на підвищення точності та завадостійкості прецизійних робочих та еталонних засобів відтворення та вимірювань активних електричних величин, на розширення діапазону і підвищення точності приладів вимірювань комплексних опорів на промислових і інфранизьких частотах. В результаті досліджень буде розвинута нова концепція побудови засобів векторних електричних вимірювань на промислових, низьких і інфранизьких частотах та засобів метрологічної підтримки таких вимірювань. Будуть розроблені нові принципи побудови приладів на уніфікованій структурно-алгоритмічній базі, а також схемотехнічні рішення, які дозволять розширити функції, підвищити точність та оптимізувати техніко-економічні показники апаратури з урахуванням особливостей застосування.