Національна академія наук України
Інститут електродинаміки
3
липня
Зведена інформація щодо тематики досліджень закінчених у 2023 Зведена інформація щодо тематики досліджень запланованих на 2025 р.

Дослідження з напрямку «Інформаційно-вимірювальних систем і метрологічного забезпечення в електроенергетиці»

Дослідження у поточному році будуть спрямовані на розвиток теорії та принципів побудови еталонного обладнання, робочих засобів і інформаційно-вимірювальних систем для високоточного контролю параметрів обладнання об’єктів енергетики на промислових і більш низьких частотах.

Будуть вирішуватись метрологічні проблеми, що обмежують підвищення точності еталонних та прецизійних робочих засобів відтворення і вимірювань пасивних і активних електричних величин, а також параметрів  електричної енергії. Будуть досліджуватись шляхи розширення функцій і діапазону робочих частот, методи підвищення точності приладів вимірювань комплексних опорів, електропровідності рідин, шляхи і методи контролю та зменшення втрат електроенергії.

На комп’ютерних та фізичних моделях інформаційно-вимірювальних апаратно-програмних комплексів будуть проведені теоретичні та експериментальні метрологічні дослідження нових методів забезпечення завадостійкості, зменшення випадкових та корекції систематичних похибок під час перетворення інформативних фізичних величин, а також методи поліпшення управління вимірюваннями, повноти, інформативності та наочності представлення отриманих даних.