Національна академія наук України
Інститут електродинаміки
30
листопада
2 грудня 2021 р. об 11.00 відбудеться засідання Вченої ради Інститу­ту електродинаміки НАН України. Засідання відбудеться в дистанційному форматі за допомогою ПЗ ZOOM. Порядок денний:…

Дослідження з напрямку «Інформаційно-вимірювальних систем і метрологічного забезпечення в електроенергетиці»

  • Дослідження за цим науковим напрямом були пов’язані зі створенням теоретичних засад прецизійного вимірювання та відтворення змінних струмів і напруг, визначення параметрів комплексних опорів та неелектричних фізичних величин з використанням імпедансних сенсорів.
  • Продовжено розроблення нових методів та принципів побудови засобів електричних вимірювань із розширеними функціями, широким діапазоном робочих частот, підвищеною точністю, завадостійкістю та швидкодією, а також розроблення нових методів і засобів перенесення представлення одиниць фізичних величин від постійної до змінної напруги.
  • Науковці інституту займались також створенням теоретичних основ відтворення швидкоплинних процесів на основі застосування сплайн-інтерполяції калібрувальних цифрових та аналогових сигналів, розробленням нових алгоритмів підвищення точності відтворення електричних величин на основі імплементації структур цифрової обробки даних і автоматизації процесів калібрування.
  • Отримані результати досліджень дають змогу підвищити якість електротехнічних виробів, надійність та ефективність експлуатації устаткування через впровадження автоматизованого, постійного й більш інформативного моніторингу та діагностики стану об’єктів енергетики. Вони є основою для прикладних розробок і налагодження промислового випуску уніфікованих засобів оперативного контролю й сучасного метрологічного обладнання для електроенергетичної та інших галузей.

У наступному році дослідження в цьому напрямі будуть спрямовані на розвиток теорії та принципів побудови інформаційно-вимірювальних систем для багатопараметрового контролю потужного енергетичного устаткування, на розв’язання метрологічних проблем, що обмежують підвищення точності прецизійних робочих та еталонних засобів відтворення та вимірювань активних електричних величин і параметрів електричної енергії, на розширення діапазону робочих частот і підвищення точності приладів вимірювань комплексних опорів. На комп’ютерних та фізичних моделях складових частин інформаційно-вимірювальних апаратно-програмних комплексів будуть проведені теоретичні та експериментальні метрологічні дослідження нових методів забезпечення завадостійкості, зменшення випадкових та корекції систематичних похибок під час перетворення інформативних фізичних величин.

Найбільш важливі результати досліджень за напрямком
Інформаційно-вимірювальні системи і метрологічне забезпечення в електроенергетиці