Національна академія наук України
Інститут електродинаміки
29
листопада
Засідання Вченої ради Інститу­ту електродинаміки, призначене на 30 листопада 2023 р., скасовується.

Дослідження з напрямку «Інформаційно-вимірювальних систем і метрологічного забезпечення в електроенергетиці»

У поточному році дослідження в цьому напрямі будуть спрямовані на розвиток теорії та принципів побудови інформаційно-вимірювальних систем для високоточного контролю параметрів обладнання об’єктів енергетики на промислових і більш низьких частотах, на розв’язання метрологічних проблем, що обмежують підвищення точності прецизійних робочих та еталонних засобів відтворення та вимірювань активних електричних величин і параметрів електричної енергії, на зменшення втрат електроенергії, на розширення діапазону робочих частот і підвищення точності приладів вимірювань комплексних опорів.

На комп’ютерних та фізичних моделях складових частин інформаційно-вимірювальних апаратно-програмних комплексів будуть проведені теоретичні та експериментальні метрологічні дослідження нових методів забезпечення завадостійкості, зменшення випадкових та корекції систематичних похибок під час перетворення інформативних фізичних величин.