Національна академія наук України
Інститут електродинаміки
6
січня
Інститут електродинаміки  НАН України (03057, м. Київ, проспект Перемоги, 56; тел. 366-26-25, 366-24-01; e-mail: ied1@ied.org.ua) оголошує конкурс на заміщення вакантної посади молодшого наукового співробітника у відділі…

Дослідження з напрямку «Інформаційно-вимірювальних систем і метрологічного забезпечення в електроенергетиці»

Розвиток «інформаційно-вимірювальних систем і метрологічного забезпечення в електроенергетиці» продовжувався у напряму створення нових уніфікованих прецизійних базових вимірювальних модулів нового покоління.

Для реалізації високоточних приладів та інформаційно-вимірювальних систем. Для технічної і медичної діагностики, контролю якості продукції, екологічного моніторингу та інших метрологічних потреб було розроблено, виготовлено та метрологічно досліджено зразки високопродуктивного базового імпедансо­метричного каналу з характеристиками що відповідають світовому рівню в цій галузі. Для практичної реалізації ємнісного методу моніторингу важливих параметрів стану електро­ге­не­раторів під час його складання розроблено теоретичні основи створення та виготовлено діючі зразки сенсорів і вторинних вимірювальних перетворювачів. Розроблено та досліджено діючий зразок прецизійного підсилювача напруги для формування високовольтних тестових сигналів в системах технічного діагностування та для удосконалення еталонних засобів в електроенергетиці.

Подальший розвиток цих досліджень буде пов’язано з розробкою створенням теоретичних засад прецизійного вимірювання та відтворення змінних струмів і напруг; розробкою нових методів і засобів перенесення одиниць фізичних величин від постійної до змінної напруги; створенням теоретичних основ відтворення швидкоплинних процесів на основі застосування сплайн-інтерполяції калібрувальних цифро-аналогових сигналів; роз­роб­кою нових алгоритмів підвищення точності відтворення електричних величин на основі імплементації структур цифрової обробки даних і автоматизації процесів калібрування.

 

Найбільш важливі результати досліджень за напрямком
Інформаційно-вимірювальні системи і метрологічне забезпечення в електроенергетиці