Національна академія наук України
Інститут електродинаміки
15
квітня
Спеціалізована вчена рада Д 26.187.02 повідомляє, що захист кандидатської дисертації Трощинського Богдана Олександровича на тему «Комп’ютеризована система діагностики залізобетонних паль на основі акустичних методів» за спеціальністю 05.13.05…

Бібліометрика науковців відділу моделювання електроенергетичних об’єктів та систем

Основні наукові завдання:

  • Створення нових технологій та засобів розв’язання задач оперативно-диспетчерського та автоматичного керування ЕЕО, електричними мережами (ЕМ) та ЕЕС, у тому числі з урахуванням приєднання відновлювальних джерел енергії
  • Розроблення моделей і засобів моделювання та оцінювання стану ЕЕО, ЕМ та ЕЕС і створення систем інформаційно-інтелектуальної підтримки оперативного персоналу у прийнятті рішень
  • Розроблення моделей, засобів та визначення умов забезпечення стійкості ЕЕС
  • Розроблення моделей, технологій та засобів оперативно-диспетчерського керування ЕЕС за умови функціонування ринків електричної енергії
  • Розроблення моделей, методів, методик та засобів прогнозування електроспоживання, показників режимів ЕЕС
  • Розроблення методів та засобів мінімізації втрат активної потужності та електроенергії в ЕМ
  • Розроблення методик та програмних засобів забезпечення розрахунків уставок та аналізу поведінки пристроїв релейного захисту та автоматики в ЕЕС

Бібліометрика науковців відділу

 

Кириленко Олександр Васильович, академік НАН України, завідувач відділу

Google Scholar  Link
Scopus Author ID 6507766630
ORCID   0000-0003-3610-7670
Researcherid O-5750-2017

Блінов Ігор Вікторович, докт. техн. наук, пров.н.с

GoogleScholar Link
Scopus Author ID 55328225400
ORCID 0000-0001-8010-5301
Researcherid 

Буткевич Олександр Федотович, докт. техн. наук, головн.н.с.

Google Scholar
Scopus Author ID
ORCID 0000-0002-6613-0911
Researcherid Q-6722-2017

Городжа Людмила Василівна, канд. техн. наук, с.н.с.

Google Scholar  Link
Scopus Author ID
ORCID  0000-0002-2501-8050
Researcherid  R-5161-2017

 

Колесникова Ніна Федорівна,  м.н.с.

GoogleScholar  Link 
Scopus Author ID 
ORCID
Researcherid

 

Лук’яненко Лук’ян Миколайович, канд. техн. наук, с.н.с.

Google Scholar Link
Scopus Author ID  55622370300
ORCID  0000-0003-1749-5209
Researcherid

 

Мірошник Володимир Олександрович, м.н.с.

Google Scholar link
Scopus Author ID 56418645900
ORCID 0000-0001-9036-7268
Researcherid

 

Парус Євген Володимирович, канд. техн. наук, с.н.с.

Google Scholar link
Scopus Author ID 55907045700
ORCID 0000-0001-9087-3902
Researcherid ABD-3881-2020

 

Стелюк Антон Олегович, канд. техн. наук, с.н.с.

Google Scholar  Link
Scopus Author ID 55327762700
ORCID  0000-0001-7548-4757
Researcherid  T-1018-2017

 

Трач Ігор Васильович, канд. техн. наук, с.н.с.

Google Scholar  Link
Scopus Author ID 55328092000
ORCID  0000-0002-3345-2324
Researcherid  S-1817-2017

 

Юнєєва Наталія Тахірджанівна, канд. техн. наук, н.с.

Google Scholar  Link
Scopus Author ID 
ORCID 
Researcher