Національна академія наук України
Інститут електродинаміки
30
вересня
Вийшла стаття провідних спеціалістів Інституту електродинаміки НАН України, Міністерства енергетики України та НЕК «Укренерго»: «Управління попитом – ключ до енергетичної безпеки України», присвячена пошуку шляхів…

Бібліометрика науковців відділу електричних і магнітних вимірювань

Основні наукові завдання:

  • розробка нових методів отримання та вимірювання інформативних сигналів, дослідження методів підвищення точності, швидкодії, завадостійкості в системах вимірювання електричних, магнітних та інших фізичних величин; створення на цій основі ефективних базових апаратно-програмних засобів контролю та діагностики технологічних і природних об’єктів, розвиток метрологічного забезпечення в енергетиці, інших галузях і в науковій сфері;
  • створення високочутливих і високоточних засобів вимірювання параметрів електричного імпедансу (опору, ємності, індуктивності, фактору втрат та ін.), основаних на нових концепціях побудови та принципах дії;
  • розвиток методів і засобів точного вимірювання фаз сигналів змінного струму в широкому діапазоні частот;
  • розробка приладів і систем для вимірювань параметрів магнітних полів;
  • розвиток методів обробки, реєстрації та представлення даних вимірювання;
  • дослідження методів вимірювання важливих параметрів устаткування в енергетиці, розробка інформаційно-вимірювальних систем для діагностики та моніторингу технічного стану електроенергетичного обладнання;
  • дослідження перспективних принципів побудови та розробка нових аналітичних приладів, а також сенсорних систем з використанням імпедансних, оптоелектронних і інших типів перетворювачів, з метою розширення їх функцій, підвищення точності, чутливості та стабільності.

Бібліометрика науковців відділу

Мельник Володимир Григорович, докт. техн. наук, завідувач відділу

Google Scholar Link
Scopus Author ID  55328578400
ORCID   0000-0002-4470-4339
Researcherid S-6388-2017

Борщов Павло Іванович, канд. техн. наук, с.н.с.

GoogleScholar Link
Scopus Author ID   56184442600
ORCID  0000-0003-1363-9252
Researcherid  S-5907-2017

Брагинець Ірина Олександрівна, канд. техн. наук, с.н.с.

Google Scholar  Link
Scopus Author ID 55607320500
ORCID  0000-0002-9528-5808
Researcherid Q-5793-2017

Василенко Олександр Дмитрович, канд. техн. наук, с.н.с.

Google Scholar Link
Scopus Author ID 55959097700
ORCID   0000-0002-1043-9426
Researcherid S-6316-2017

 

Карасинський Олег Леонович, канд. техн. наук, с.н.с.

Google Scholar Link
Scopus Author ID 56252599900
ORCID  0000-0002-5323-8106
Researcherid  T-9595-2017

 

Мазманян Рубен Оганесович, докт. техн. наук, пров.н.с.

Google Scholar Link
Scopus Author ID 55328474500
ORCID   0000-0003-1178-4974
Researcherid   T-8952-2017

 

Масюренко Юрій Олександрович, канд. техн. наук, с.н.с.

Google Scholar Link
Scopus Author ID  55607323600
ORCID   0000-0003-4209-1126
Researcherid R-2087-2017

 

Мелещук Дмитро Вікторович, канд. техн. наук, н.с.

Google Scholar Link
Scopus Author ID   55328016600
ORCID  0000-0003-2591-1583
Researcher E-9981-2017

 

Михаль Олександр Олексійович, докт. техн. наук, пров.н.с.

Google Scholar  Link
Scopus Author ID 55891070000
ORCID  0000-0001-7816-8880
Researcherid  S-6257-2017

 

Мороз Роман Миколайович, канд. техн. наук, н.с.

Google Scholar  Link 
Scopus Author ID  56251999200
ORCID   0000-0002-4292-8160
Researcherid  T-3854-2017

Тесік Юрій Федорович, докт. техн. наук, пров.н.с.

Google Scholar Link
Scopus Author ID 55537741700
ORCID  0000-0001-6567-1436
Researcherid T-6125-2017