Національна академія наук України
Інститут електродинаміки
6
травня
9-го травня 2024 р. об 11.00 відбудеться засідання Вченої ради Інститу­ту електродинаміки НАН України (зал засідань Вченої ради, кім. 208, 2-й поверх). ПОРЯДОК ДЕННИЙ I.…

Таранов Сергій Глібович

член-кореспондент НАН України

Відомий вчений у галузі електричних і магнітних вимірювань та моделювання в електроенергетиці. Доктор технічних наук (1973 р.), професор (1979р.), член-кореспондент НАН України (2000 р.).

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1979 р.). Заслужений винахідник України (1986 р.). Лауреат премії НАН України ім. С.О.Лебедєва (1990 р.).

Автор понад 450 наукових публікацій, з яких 12 монографій, 275 статей і доповідей, 3 науково-методичних посібників, 172 авторських свідоцтв і 27 патентів провідних країн світу.

Сергій Глібович Таранов народився 17 березня 1936 року у м. Києві. У 1959 році закінчив Київський політехнічний інститут (нині – НТУ України «КПІ ім. І. Сікорського»).

До Інституту електродинаміки НАН України був зарахований у 1959 р., де пройшов шлях від інженера до завідувача відділу контролю параметрів електромагнітних процесів (1977р.), головного наукового співробітника.

Його роботи присвячені розробці теорії засобів вимірювання параметрів та характеристик швидких процесів по моделях електроенергетичних об’єктів, розробці імітаційної моделі електричних кіл для метрологічних приладів – імітаторів процесів в електричних колах, аналізу динаміки електричних кіл з нелінійними, неавтономними керованими чотириполюсниками. С.Г. Таранов розробив новий спосіб аналізу перехідних процесів для класів об’єктів, що описуються нелінійними диференційними рівняннями зі змінними коефіцієнтами, які можуть бути виражені розривними функціями. За участі Таранова С.Г. створено інформаційно-вимірювальну діагностичну систему для визначення ступеня деградації енергооб’єктів.

Наукова школа С.Г. Таранова налічує 26 кандидатів і 5 докторів наук.

С.Г. Таранов помер в Києві 20 березня серпня 2015 року.