Національна академія наук України
Інститут електродинаміки
2
квітня
4 квітня 2024 р. об 11.00 відбудеться засідання Вченої ради Інститу­ту електродинаміки НАН України (Конференц-зал, кім. 404, 4-й поверх). ПОРЯДОК ДЕННИЙ I. Про відкриття науково-технічної…

Google Scholar  Link

Scopus Author  ID 55622157300

ORCID 0000-0002-9907-7416

Researcherid  P-7754-2017

Шидловська Наталія Анатоліївна

член-кореспондент НАН України

Відомий вчений в галузі теоретичної електротехніки, зокрема аналітичних методів дослідження нелінійних та параметричних електричних кіл. Доктор технічних наук (1997 р.), член-кореспондент НАН України (2000р.).

Головний науковий співробітник відділу теоретичної електротехніки Інституту електродинаміки НАН України (з 2004р. понині).

Лауреат премії НАН України ім. В.М. Хрущова (2005р.).

Автор понад 120 наукових публікацій, з яких 5 монографій та 1 підручник у 3-х томах.

Наталія Анатоліївна Шидловська народилася 21 липня 1963року в м. Києві. У 1986 році з відзнакою закінчила Київський політехнічний інститут (нині – НТУ України «КПІ ім. І.Сікорського»). В Інституті електродинаміки НАН України працює з 1987 року понині.

Основними напрямками наукової діяльності Н.А. Шидловської є :

  • розвиток теорії нелінійних електричних кіл у напрямку виявлення особливостей перебігу електромагнітних процесів у них залежно від виду та характеру нелінійності елементів;
  • дослідження електромагнітних процесів у складних електричних колах, нелінійність характеристик елементів котрих зумовлюється як електричними (струм, напруга), так і неелектричними (температура, освітленість, тощо) величинами;
  • розробка нових аналітичних методів, придатних для дослідження перехідних процесів у електричних колах, що містять елементи з нелінійними та параметричними характеристиками;
  • дослідження електромагнітних процесів у колах зі змінною структурою на основі сучасних математичних методів (у тому числі теорії диференціальних рівнянь з імпульсною дією);
  • адаптація новітніх математичних методів до задач аналізу електромагнітних процесів у нелінійних та параметричних колах, а також синтезу кіл із заданими властивостями.

Наукову діяльність Наталія Анатоліївна поєднує з педагогічною. Вона є членом 2-х спеціалізованих вчених рад із захисту докторських дисертацій, а також співавтором тритомного підручника для вищих учбових закладів «Теоретичні основи електротехніки».