Національна академія наук України
Інститут електродинаміки
2
квітня
4 квітня 2024 р. об 11.00 відбудеться засідання Вченої ради Інститу­ту електродинаміки НАН України (Конференц-зал, кім. 404, 4-й поверх). ПОРЯДОК ДЕННИЙ I. Про відкриття науково-технічної…

Google Scholar  Link

Scopus Author  ID 23996091800

ORCID 0000-0002-0200-369x

Researcherid  N-8710-2015Google Scholar  Link

Scopus Author  ID 23996091800

ORCID 0000-0002-0200-369x

Researcherid  N-8710-2015

Щерба Анатолій Андрійович

член-кореспондент НАН України

Відомий вчений в галузі електротехніки та електроенергетики. Доктор технічних наук (1993 р.), професор (2001 р.), член-кореспондент НАН України (2003 р.). Завідувач відділу електроживлення технологічних систем Інституту електродинаміки НАН України (з 1995р. понині

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1998 р.) та премії НАН України ім. В.М. Хрущова (2010 р.). Нагороджений Почесними грамотами Верховної Ради України (2009 р.) та Міністерства освіти і науки України (2008 р.).

Автор понад 450 наукових публікацій, з яких 11 монографій, 16 науково-методичних посібників і 43 патенти на винаходи.

Анатолій Андрійович Щерба народився 3 липня 1950 р. в с. Данилівка Одеської області. У 1972 році закінчив радіофізичний факультет Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка. З 1975 р. понині працює в Інституті електродинаміки НАН України, в якому пройшов шлях від аспіранта до завідувача відділу електроживлення технологічних систем.

Наукові дослідження вченого стосуються нестаціонарних електрофізичних процесів у гетерогенних струмопровідних та діелектричних середовищах при розробці технологій та електротехнічного обладнання для енергетики та промисловості. А.А. Щерба розробив основи теорії виникнення багатоканальних електророзрядних струмів у шарі металевих гранул і швидкої міграції у ньому електроіскрінь (короткочасних мікроплазмових областей) та принципи побудови напівпровідникових електророзрядних установок для виробництва мікро- та нанопорошків. Розвинув кінетично-активаційну теорію порогових механізмів деградації високовольтної полімерної ізоляції в електричному полі, збуреному сукупністю близько розташованих струмопровідних мікровключень, та розробив нові критерії оцінки якості наномодифікованої полімерної ізоляції високовольтних кабелів.

Наукові результати вченого використано на заводі “Південкабель” (м. Харків) при освоєнні першого в СНД промислового виробництва енергетичних кабелів зі зшитою поліетиленовою ізоляцією, НПК “Суперметал” (Росія) та фірмі “Цзюйши” (КНР) при розробці електроустаткування для дисперсного зміцнення платинових сплавів, що використовуються при виробництві скловолокна.

А.А. Щерба значну увагу приділяє підготовці наукових кадрів. Він є професором кафедри теоретичної електротехніки НТУ України “КПІ ім. І.Сікорського”, членом 2-х спеціалізованих вчених рад із захисту докторських дисертацій.

Серед його учнів – 7 докторів і 12кандидатів технічних наук.