Національна академія наук України
Інститут електродинаміки
2
квітня
4 квітня 2024 р. об 11.00 відбудеться засідання Вченої ради Інститу­ту електродинаміки НАН України (Конференц-зал, кім. 404, 4-й поверх). ПОРЯДОК ДЕННИЙ I. Про відкриття науково-технічної…

Мілях Олександр Миколайович

член-кореспондент АН УРСР

Відомий вчений в галузі електротехніки. Доктор технічних наук (1954 р.), професор (1962 р.), член-кореспондент АН УРСР (1964 р.).

Нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора, орденом “Знак пошани”, медалями. Лауреат Державної премії України (1975 р.). Заслужений діяч науки УРСР (1981 р.). Лауреат Премії НАН України ім. Г.Ф. Проскури (1983 р.).

Автор понад 200 наукових праць, у тому числі 6 монографій, 73 авторських свідоцтв.

Олександр Миколайович Мілях народився 29 серпня 1906 року в м. Симферополі. У 1931 році закінчив Харківський електротехнічний інститут (нині НТУ “ХПІ”), де і працював після закінчення. З 1941 р. трудова та наукова діяльність вченого пов’язана з Інститутом електродинаміки АН УРСР, який він очолював з 1959 по 1973 р.

О.М. Мілях провадив фундаментальні та прикладні дослідження перехідних і аварійних режимів в нелінійних електричних колах та електроенергетичних системах; принципів управління багатостепеневими електродинамічними системами; електромагнітних та електромеханічних аналогій, взаємних і незворотних процесів в багатофазних лінійних електромагнітних системах; принципів перетворення та стабілізації параметрів електричної енергії з використання електромагнітних і напівпровідникових пристроїв.

Вчений розробив теорію багатостепеневих електродинамічних систем; розвинув теорію складних нелінійних електричних кіл та електроенергетичних систем; розвинув теорію багатофазних лінійних систем із незворотними властивостями; розробив основи теорії статичних перетворювачів джерел незмінної напруги в джерела незмінного струму; розробив нові способи перетворення і стабілізації параметрів електроенергії з використанням статичних електромагнітних та напівпровідникових перетворювачів електроенергії.

О.М. Мілях помер 25 жовтня 1985 року.