Національна академія наук України
Інститут електродинаміки
6
травня
9-го травня 2024 р. об 11.00 відбудеться засідання Вченої ради Інститу­ту електродинаміки НАН України (зал засідань Вченої ради, кім. 208, 2-й поверх). ПОРЯДОК ДЕННИЙ I.…

Google Scholar  Link

Scopus Author ID55327748200

ORCID 0000-0002-8251-3111

Researcherid  O-5200-2017

Михальський Валерій Михайлович

член-кореспондент НАН України

Відомий вчений в галузі електротехніки та електроенергетики. Доктор технічних наук (2010 р.), професор (2014 р.), член-кореспондент НАН України (2018 р.). Головний науковий співробітник відділу перетворення та стабілізації електромагнітних процесів Інституту електродинаміки НАН України (з 2016 р. понині).

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2015 р.). Нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2007 р.).

Автор понад 150 наукових публікацій, з яких 2 монографії, 26 патентів на винаходи (в т.ч. патенти США та Великобританії).

Валерій Михайлович Михальський народився 3 липня 1951 року в с. Будеї Одеської області. У 1973 році закінчив факультет автоматики та промислової електроніки Одеського політехнічного інституту (нині Одеський національний політехнічний університет). З 1977 р. працює в Інституті електродинаміки НАН України, в якому пройшов шлях від інженера до головного наукового співробітника.

Фундаментальні наукові дослідження В.М. Михальського пов’язані з вирішенням важливої наукової проблеми створення нових перетворювальних пристроїв силової електроніки, що забезпечують неспотвореність вхідних та вихідних струмів і напруг.

Ним розроблено нову концепцію компенсації спотворень в перетворювачах частоти і напруги з широтно-імпульсною модуляцією шляхом зміни масштабів складових заданих просторових векторів вихідної напруги та нові принципи комутації змінного струму, засновані на поєднанні особливостей алгоритму векторної модуляції і покрокових перемикань ключів двосторонньої провідності, що визнано вітчизняною і світовою спільнотою як вагомий науковий внесок у розвиток силової перетворювальної техніки енергетичного призначення. Ці дослідження сприяють подальшому розвитку наукової школи силової електроніки Інституту електродинаміки НАН України.

Результати наукових досліджень Михальського В.М. покладено в основу розробки засобів і методів керування пристроями силової електроніки та електромеханічними системами для забезпечення електромагнітної сумісності джерел електроенергії та споживачів.

Під його керівництвом розроблено низку пристроїв перетворювальної техніки, які виготовляються серійно, мають застосування в різних галузях промисловості і є конкурентоспроможними на світовому ринку.

В.М. Михальський бере активну участь у підготовці наукових кадрів, працюючи в експертних радах ВАК України та ДАК МОН України, він є заступником голови спеціалізованої вченої ради з захисту докторських дисертацій. Протягом останніх років очолює Державні екзаменаційні комісії в Національному технічному університеті України “КПІ імені Ігоря Сікорського” та Національному авіаційному університеті. Ним підготовлено 3-х кандидатів технічних наук.