Національна академія наук України
Інститут електродинаміки
2
квітня
4 квітня 2024 р. об 11.00 відбудеться засідання Вченої ради Інститу­ту електродинаміки НАН України (Конференц-зал, кім. 404, 4-й поверх). ПОРЯДОК ДЕННИЙ I. Про відкриття науково-технічної…

Google Scholar  Link

Scopus Author  ID 6507766630

ORCID 0000-0003-3610-7670

Researcherid  O-5750-2017

Кириленко Олександр Васильович

академік НАН України

Видатний учений у галузі електроенергетики. Доктор технічних наук (1993 р.), професор (1996 р.),   член-кореспондент НАН України (1997 р.), академік НАН України (2006 р.). Директор Інституту електродинаміки НАН України (з 2007 р.), академік-секретар Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України (з 2015 р.).

Нагороджений медаллю Академії наук УРСР та премією для молодих учених (1983 р.), золотою медаллю ВДНГ СРСР (1988 р.). Лауреат премії ім. С.О. Лебедєва НАН України (1995 р.). Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1999 р.). Заслужений діяч науки і техніки України (2008 р.).

Автор біля 300 публікацій, серед яких 15 монографій.

Олександр Васильович Кириленко народився в 1950 р. в с. Чубинці Сквирського р-ну Київської обл. У 1973 р. закінчив Київський політехнічний інститут (нині НТУ України «КПІ ім. І.Сікорського») за фахом інженер-електрик. Упродовж 1973–1975 рр. працював на кафедрі «Електричні мережі та системи» КПІ. З 1975р. і понині його наукова діяльність пов’язана з Інститутом електродинаміки НАН України, де він пройшов шлях від молодшого наукового співробітника до директора, яким став у 2007 р.

О.В. Кириленко — визнаний вчений, відомий в Україні та за її межами своїми працями в галузі електроенергетики, які охоплюють широке коло питань, пов’язаних з підвищенням надійності та ефективності функціонування електроенергетичних об’єктів і систем. Проведені ним фундаментальні дослідження процесів функціонування електроенергетичних систем забезпечили розвиток теорії створення систем керування такими процесами, дозволили запропонувати принципи та методи побудови інтегрованих інформаційних керуючих систем та їхніх елементів і створити відповідні апаратні та програмні засоби.

В даний час Олександр Васильович активно працює над розвитком теорії побудови інтелектуальних інформаційно-керуючих систем в електроенергетиці, орієнтованих на реалізацію основних положень концепції SmartGrid. Ним заснована наукова школа з моделювання режимів електроенергетичних об’єктів та створення інтелектуальних інформаційно-керуючих систем.

О.В. Кириленко успішно поєднує наукову, організаційну, педагогічну та громадську діяльність. Він – академік-секретар Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України, очолює технічний комітет зі стандартизації «Керування енергетичними системами та пов’язані з ним процеси інформаційної взаємодії» (ТК 162) та експертну раду з енергетики та електроніки МОН України, є головою Наглядової ради Кременчуцького національного університету ім. М. Остроградського, входить до складу редколегій багатьох фахових періодичних видань, серед яких “Електротехніка і електромеханіка” та “Праці Інституту електродинаміки НАН України”, очолює редколегію журналу “Технічна електродинаміка”.