Національна академія наук України
Інститут електродинаміки
2
квітня
4 квітня 2024 р. об 11.00 відбудеться засідання Вченої ради Інститу­ту електродинаміки НАН України (Конференц-зал, кім. 404, 4-й поверх). ПОРЯДОК ДЕННИЙ I. Про відкриття науково-технічної…

Google Scholar  Link

Scopus Author  ID 8730446800

ORCID 0000-0002-5399-2942

Researcherid  17R-8075-2017

Кузнецов Володимир Григорович

член-кореспондент НАН України

Відомий вчений у галузі електроенер­гетики, електротехніки, електромагнітної сумісності та управління електромагнітними процесами у багатофазних системах. Доктор технічних наук (1982 р.), професор (1985 р.), член-кореспондент НАН України (1990 р.).

Завідувач відділу оптимізації систем електропостачання Інституту електродинаміки НАН України (1980–1987 рр.), заступник директора з наукової роботі (1987–2003 рр.), завідувач відділу оптимізації систем електропостачання (2003–2008 рр.), головний науковий співробітник відділу (з 2008р. понині).

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1996 р.) Лауреат премії президентів Національних академій наук України, Білорусі та Молдови (1998 р.). Заслужений діяч науки і техніки України (1998 р.). Лауреат премії НАН України ім. Г.Ф. Проскури (2001 р.) та премії ім. С.О.Лебедєва (2006 р.).

Автор понад 430 наукових публікацій, з яких 10 монографій, 60 винаходів та патентів (США, СРСР, Україна, Азербайджан).

Володимир Григорович Кузнецов народився 1 червня 1935 року в м. Кримську Краснодарського краю. У 1958 р. закінчив Київський політехнічний інститут (нині НТУ України «КПІ ім. І.Сікорського»). З 1966 р. працює в Інституті електродинаміки НАН України, де пройшов шлях від аспіранта до завідувача відділу, заступника директора з наукової роботи.

В.Г. Кузнєцов є засновником наукового напрямку з оптимального керування електромагнітними процесами у багатофазних системах з джерелами спотворень, в рамках якого виконані фундаментальні та прикладні дослідження з комплексного підвищення якості електроенергії, забезпечення електромагнітної сумісності споживачів, енергозберігаючого керування режимами та обмеження перенапруг в електричних мереж високої та надвисокої напруги

Для наукових робіт, які проводить вчений, притаманні фундаментальність досліджень та їх направленість на рішення важливих практичних завдань.

Знайшли широке впровадження розроблені методи та засоби обмеження ферорезонансних перенапружень в високовольтних мережах з ефективним заземленням нейтралі. Запропоновані методи синтезу багатофазних фазозсуваючих ланцюгів дозволили створити ефективні пристрої забезпечення електромагнітної сумісності, які знайшли широке використання в Україні, країнах СНД, Європи, США, Канади, Австралії та інших. Широко використовуються в практиці проектування та експлуатації методи і алгоритми оптимального вибору параметрів та місць встановлення пристроїв підвищення якості електроенергії в мережах. Резуль­тати досліджень використані в 3-х Де­ржавних стандартах з якості електричної енергії, в інструктивних матеріалах з компенсації реактив­ної потужності, в керівних та методичних вказівках з обмеження перенапруг в електричних мережах.

В.Г. Кузнецовим створена наукова школа з комплексного моделювання і оптимізації електромагнітних процесів і режимів в електричних мережах і системах з джерелами несиметричних, нелінійних та швидкозмінних спотворень. Серед його учнів 3 доктори та 27 кандидатів наук.

В.Г. Кузнецов є членом 2 спеціалізованих рад по захисту докторських дисертацій, входить до складу редколегій низки наукових журналів.