Національна академія наук України
Інститут електродинаміки
2
квітня
4 квітня 2024 р. об 11.00 відбудеться засідання Вченої ради Інститу­ту електродинаміки НАН України (Конференц-зал, кім. 404, 4-й поверх). ПОРЯДОК ДЕННИЙ I. Про відкриття науково-технічної…

Google Scholar  Link

Scopus Author  ID 7003332770

ORCID 0000-0003-1914-1383

Researcherid  O-4479-2017

Кондратенко Ігор Петрович

член-кореспондент НАН України

Відомий вчений в галузі електротехніки та електроенергетики. Доктор технічних наук (2006 р.), член-кореспондент НАН України (2015 р.). Завідувач відділу електромагнітних систем Інституту електродинаміки НАН України (з 2005 р. понині).

Лауреат премій НАН України ім. В.М. Хрущова (2010 р.). та Г.Ф. Проскури (2014 р.)

Автор понад 200 наукових публікацій, з яких 2 монографії.

Ігор Петрович Кондратенко народився 14 серпня 1955 року в м. Дніпропетровську. У 1978 році закінчив електроакустичний факультет Київського політехнічного інституту (нині – НТУ України «КПІ ім. І.Сікорського»). Працював інженером на кафедрі кінотехніки КПІ.

З 1978 р. працює в Інституті електродинаміки НАН України, в якому пройшов шлях від інженера до завідувача відділу електромагнітних систем.

Наукові інтереси І.П. Кондратенка спрямовано на вирішення однієї з найважливіших проблем сучасної енергетики  – проблеми підвищення ефективності використання електричної енергії в різних галузях народного господарства, в т.ч. і при наявності нелінійних, несиметричних та нестаціонарних споживачів енергії, до яких відносяться найбільш енергоємні виробництва. Його наукова діяльність пов’язана з розвитком та розробкою методів аналізу електромагнітних полів в нелінійних середовищах з нестаціонарними умовами, розробкою теоретичних основ побудови ефективних електроенергетичних систем і комплексів.

Вагомим результатом досліджень вченого є суттєве скорочення витрат електроенергії на виконання технологічних операцій з одночасним підвищенням продуктивності і якості продукції. Результати проведених досліджень впроваджено на низці металургійних і машинобудівних підприємств України і зарубіжжя. Теоретичні результати і розвинені методи розрахунку електромагнітних полів дозволили розробити та впровадити нове електроенергетичне обладнання для електроімпульсної обробки зварних з’єднань та нові конструкції магнітних систем для створення магнітних сил, здатних сприяти накопиченню магнітних наночастинок в заданих об’ємах біологічних організмів.

І.П. Кондратенко бере активну участь в атестації наукових кадрів, працюючи в експертній раді ДАК МОН України, спеціалізованій вченій раді з захисту докторських дисертацій, веде викладацьку роботу у Національному університеті біоресурсів і природокористування України. Ним підготовлено одного доктора та двох кандидатів технічних наук.