Національна академія наук України
Інститут електродинаміки
26
грудня
27 грудня 2022 р. о 11.00 відбудеться засідання Вченої ради Інститу­ту електродинаміки НАН України. Засідання відбудеться в дистанційному форматі за допомогою ПЗ ZOOM. ПОРЯДОК ДЕННИЙ…

Дисертації,

захищені у 2021 році:

Дисертація Маруні Ю.В. «Силові гібридні фільтри для систем децентралізованого електропостачання» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Дисертація Гаврилюка С.І.«Системи автоматичного керування безредукторними асинхронними електроприводами з аеродинамічним навантаженням» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Дисертація Розіскулова С.С. «Взаємозалежні перехідні процеси у колах електророзрядних установок з керованими напівпровідниковими комутаторами» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Дисертація Мірошника В.О. «Короткострокове прогнозування електричного навантаження енергосистем з використанням штучних нейронних мереж глибокого навчання» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Дисертація Філоменка А.А. «Безконтактний магнітоелектричний двигун зворотно-обертального руху» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Дисертація Шихненка М.О. «Стартер-генератор підвищеної енергоефективності на основі вентильно-індукторної машини» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Дисертація Рижкова  О.М. «Динамічне керування приводами автоматизованого крана-маніпулятора» на здобуття  ступеня доктора філософії;

захищені у 2020 році:

Дисертація Бібік О.В. «Розвиток теорії та розроблення засобів підвищення енергоефективності вентильно-індукторних і асинхронних двигунів зі змінним навантаженням» на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук

Дисертація Зайцева Є.О. «Розвиток теорії і практична реалізація оптоелектронних систем діагностування механічних параметрів потужних турбо- та гідрогенераторів» на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук

Дисертація Мартинова В.В.«Високовольтні напівпровідникові джерела живлення з синхронними несинфазними структурами для потужних газорозрядних установок» на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук

Дисертація Мороза Р.М.«Принципи побудови вимірювальних підсилювачів потужності» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук;

захищені у 2019 році:

Дисертація Руденка Ю.В. «Основи теорії розрахунку багатоінтервальних процесів у напівпровідникових перетворювачах з висикопотенціальними вузлами для електровакуумного обладнання» на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук

Дисертація Міхаля О.О. «Розвиток теорії і практична реалізація імітансних методів перетворення для еталонних термо- та кондуктометричних вимірювань» на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук

Дисертація Шаповала І.А.  «Наукові основи створення комплексів генерування електроенергії з функціями компенсації реактивної потужності та активної фільтрації на базі машини подвійного живлення» на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук

Дисертація Бондара О.В. «Системи електромагнітного перемішування рідкого металу з почерговою дією пульсуючого і біжучого магнітних полів» на здобуття наукового ступен кандидата технічних наук

Дисертація Гуріна В.К. «Підвищення ефективності протизавадних засобів у системах електроживлення з високочастотними транзисторними перетворювачами» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Дисертація Герцика С.М. «Комп’ютеризована система діагностики вузлів електротехнічного обладнання з урахуванням режимів його роботи» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Дисертація Паньківа В.І. «Методи та засоби підвищення точності первинних вимірювальних каналів струму цифрових підстанцій енергосистем» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Дисертація Панова А.В. «Методи і система моніторингу елегазових вимикачів на напругу 330-750 кВм» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Дисертація Подейка П.П. «Системи автоматичного керування електротермічними установками на основі нейро-нечіткої логіки в умовах неповної визначеності технологічних хараетеристік» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук