Національна академія наук України
Інститут електродинаміки
30
вересня
Вийшла стаття провідних спеціалістів Інституту електродинаміки НАН України, Міністерства енергетики України та НЕК «Укренерго»: «Управління попитом – ключ до енергетичної безпеки України», присвячена пошуку шляхів…

Бібліометрика науковців відділу електромеханічних систем

Основні наукові завдання:

  • дослідження методів підвищення енергоефективності автономних електроустановок загальнопромислового та спеціального призначення за рахунок використання нових типів генераторів та генеруючих машино-вентильних комплексів;
  • створення енергозберігаючих та ресурсозберігаючих електромеханічних систем на базі асинхронних двигунів, спроектованих з урахуванням особливостей навантаження;
  • розробки нових конструкцій та технологій виробництва надкомпактних електричних машин з високими енергетичними показниками з використанням сучасних магнітних та ізоляційних матеріалів;
  • дослідження електромеханічних перетворювачів енергії нового покоління з електронним керуванням для застосування в енергетиці, автоматиці, комунальному господарстві та техніці спеціального призначення.

Бібліометрика науковців відділу

Мазуренко Леонід Іванович, докт. техн. наук, завідувач відділу

Google Scholar  Link
Scopus Author ID 55328175200
ORCID  0000-0002-7059-249X
Researcherid  P-1479-2017

Акинін Костянтин Павлович, докт. техн. наук, с.н.с.

GoogleScholar Link
Scopus Author ID  57190816440
ORCID   0000-0002-7830-2311
Researcherid S-9530-2017

Бібік Олена Василівна, канд. техн. наук, с.н.с.

Google Scholar Link
Scopus Author ID 56252655200
ORCID 0000-0002-6236-6732
Researcherid R-9609-2017

Білик Олександр Анатолійович, пров. інж.

Google Scholar Link
Scopus Author ID 55328217200
ORCID  0000-0003-4459-6718
Researcherid S-9515-2017

 

Гамалія Ростислав  Віталійович, канд. ф.-м. наук, с.н.с.

GoogleScholar  Link
Scopus Author ID 
ORCID 0000-0002-5729-7891
Researcherid ABE-4968-2020

 

Головань Іван Васильович, канд. техн. наук, с.н.с.

Google Scholar  Link
Scopus Author ID  56418738100
ORCID 0000-0002-5250-6981
Researcherid R-7596-2017

 

Гребеніков Віктор Володимирович, докт. техн. наук, пров.н.с.

Google Scholar Link
Scopus Author ID 55328579000
ORCID   0000-0002-1114-1218
Researcherid S-5902-2017

 

Джура Олександр Васильович, канд. техн. наук, с.н.с.

Google Scholar  Link
Scopus Author ID 55328539000
ORCID  0000-0002-0224-3351
Researcherid S-1328-2017

 

Кіреєв Володимир Георгійович, канд. техн. наук, с.н.с.

Google Scholar  Link
Scopus Author ID 55622314800
ORCID  0000-0002-9407-1074
Researcherid  S-8653-2017

 

Пєтухов Ігор Сергійович, докт. техн. наук, пров.н.с.

Google Scholar  Link
Scopus Author ID 55327762600
ORCID  0000-0003-1416-1174
Researcherid  Q-1659-2017

 

Попович Олександр Миколайович, докт. техн. наук, пров.н.с.

Google Scholar Link
Scopus Author ID  56252204600
ORCID  0000-0002-9238-5782
Researcher S-1335-2017

 

Шихненко Максим Олегович, м.н.с.

Google Scholar Link
Scopus Author ID 
ORCID  0000-0003-4012-1731
Researcherid S-1979-2017

 

Шуруб Юрій Вікторович, канд.техн.наук, с.н.с.

Google Scholar Link
Scopus Author ID   56418532800
ORCID  0000-0002-2735-4613
Researcherid S-3377-2017

 

Філоменко Антон Анатолійович, пров. інж.

Google Scholar Link
Scopus Author ID 55606773800
ORCID  0000-0003-4289-8579
Researcherid S-8827-2017