Національна академія наук України
Інститут електродинаміки
31
травня
Науковці інституту представили свої розробки на XXII Міжнародному промисловому форумі – 2024, який проходив з 28 по 30 травня 2024 року в Києві.

Силабуси

Силабуси по вивченню дисциплін за спеціальністю 141:

Силабус по вивченню дисципліни «Моделювання електромагнітних процесів в електротехніці»

Силабус По вивченню дисципліни « Електромагнітні процеси в електротехнічних системах» 

Силабус по вивченню дисципліни «Машино-вентильні системи в електроенергетиці та технологічних комплексах»

Силабус по вивченню дисципліни «Математичне моделювання електричних машин з напівпровідниковими перетворювачами»

Силабус по вивченню дисципліни «Методи класичної електродинаміки в електротехніці та енергетиці»

Силабус по вивченню дисципліни «Моделювання та автоматизація режимів енергосистем»

Силабус по вивченню дисципліни «Математичні задачі в електроенергетичних системах»

Силабус по вивченню дисципліни «Теоретичні основи електротехніки. Поглиблений курс»

Силабус по вивченню дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень»

Силабус по вивченню дисципліни «Методи зниження витрат електроенергії в електричних колах і мережах»

Силабус по вивченню дисципліни «Паралельна робота електричних мереж різного рівня ієрархії в енергосистемах»

Силабус по вивченню дисципліни «Напівпровідникові перетворювачі електроенергії та керування ними»

Силабус по вивченню дисципліни «Електромеханічні системи з асинхронними двигунами»

Силабус по вивченню дисципліни «Енергоефективні режими електромеханічних систем»

Силабуси по вивченню дисциплін за спеціальністю 152:

Силабус по вивченню дисциплини «Методологія та організація наукових досліджен»

Силабус по вивченню дисциплини «Математичне моделювання в наукових дослідженнях»

Силабус по вивченню дисциплини «Сучасні методи обробки вимірювальної інформації»

Силабус по вивченню дисциплини «Методи автоматизації вимірювань й експериментальних досліджень»

Силабус по вивченню дисциплини «Інформаційно-вимірювальні системи, комплекси і мережи»

Силабус по вивченню дисциплини «Роподіленні системи збору та обробки даних»

Силабус по вивченню дисциплини «Моніторинг енергетичного обладнання»

Силабус по вивченню дисциплини «Методи та засоби статистичної діагностики енергетичного обладнання»

Силабус по вивченню дисциплини «Науково-технічні основи інформаційно-вимірювальної техніки»

Силабус по вивченню дисциплини «Науково-технічні основи метрології в інформаційно- вимірювальній техніці»

Силабус по вивченню дисциплини «Спеціальні методи і засоби вимірювання електричних та магнітних величин»

Силабус по вивченню дисциплини «Спеціальні методи і засоби вимірювання неелектричних величин»