Національна академія наук України
Інститут електродинаміки
26
квітня
19 травня 2021 р. відбудеться засідання атестаційної комісії Інституту, на якому будуть заслухані звіти аспірантів та  підведено підсумки їхньої роботи з урахуванням рекомендацій наукових семінарів…

Силабуси

Силабус по вивченню дисципліни «Моделювання електромагнітних процесів в електротехніці», спеціальність 141

Силабус По вивченню дисципліни « Електромагнітні процеси в електротехнічних системах», спеціальність 141

Силабус по вивченню дисципліни «Машино-вентильні системи в електроенергетиці та технологічних комплексах», спеціальність 141

Силабус по вивченню дисципліни «Математичне моделювання електричних машин з напівпровідниковими перетворювачами», спеціальність 141

Силабус по вивченню дисципліни «Методи класичної електродинаміки в електротехніці та енергетиці», спеціальність 141

Силабус по вивченню дисципліни «Моделювання та автоматизація режимів енергосистем», спеціальність 141

Силабус по вивченню дисципліни «Математичні задачі в електроенергетичних системах», спеціальність 141

Силабус по вивченню дисципліни «Теоретичні основи електротехніки. Поглиблений курс», спеціальність 141

Силабус по вивченню дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень», спеціальність 141

Силабус по вивченню дисципліни «Методи зниження витрат електроенергії в електричних колах і мережах», спеціальність 141

Силабус по вивченню дисципліни «Паралельна робота електричних мереж різного рівня ієрархії в енергосистемах», спеціальність 141

Силабус по вивченню дисципліни «Напівпровідникові перетворювачі електроенергії та керування ними», спеціальність 141

Силабус по вивченню дисципліни «Електромеханічні системи з асинхронними двигунами», спеціальність 141

Силабус по вивченню дисципліни «Енергоефективні режими електромеханічних систем», спеціальність 141