Національна академія наук України
Інститут електродинаміки
6
травня
9-го травня 2024 р. об 11.00 відбудеться засідання Вченої ради Інститу­ту електродинаміки НАН України (зал засідань Вченої ради, кім. 208, 2-й поверх). ПОРЯДОК ДЕННИЙ I.…

Google Scholar  Link

Scopus Author  ID 55327694600

ORCID 0000-0001-5996-0901

Researcherid  P-6937-2017

Жаркін Андрій Федорович

академік НАН України

Відомий вчений в галузі електромагнітної сумісності і якості електричної енергії. Доктор технічних наук (2004 р.), член-кореспондент НАН України (2009 р.).   Учений секретар Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України (1996-1999 рр.). Заступник директора з наукової роботи Інституту електродинаміки НАН України (з 2004 р.), завідувач відділу стабілізації параметрів електромагнітної енергії (з 2014 р.), заступник академіка-секретаря ВФТПЕ НАН України (з 2015 р.).

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2007 р.). Лауреат премії НАН України ім. Г.Ф. Проскури (2014 р.). Нагороджений Почесною грамотою Президії НАН України та ЦК профспілки працівників НАН України (2007 р.), Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2008 р.).

Автор понад 160 наукових праць, в тому числі 10 монографій.

Андрій Федорович Жаркін народився 26 червня 1954 року в м. Києві. У 1977 р. закінчив Київський політехнічний інститут (нині – НТУ України «КПІ ім. І. Сікорського»). З 1977 по 1980 р. працював інженером, старшим інженером в інституті «Укрдіпроенерго» (м. Київ). З 1980 року А.Ф.Жаркін працює в Інституті електродинаміки НАН України, де пройшов шлях від старшого інженера до заступника директора з наукової роботи.

Свою наукову діяльність вчений спрямовує на вирішення однієї з найважливіших проблем сучасної енергетики – проблеми підвищення ефективності використання та якості електричної енергії в системах електропостачання, в тому числі з джерелами розосередженої генерації. Його наукова діяльність пов’язана з розвитком та розробкою методів аналізу електричних мереж з нелінійними та нестаціонарними навантаженнями з використанням математичних моделей, розробкою теоретичних основ побудови інформаційно-вимірювальних систем моніторингу якості електроенергії великих об’єктів, а також розробкою нових підходів та технічних засобів забезпечення електромагнітної сумісності та захисту інформації відповідальних споживачів електричних мереж різного призначення.

Останнім часом вчений веде наукові дослідження з розробки та реалізації заходів, спрямованих на створення умов для організації паралельної роботи Об’єднаної енергетичної системи (ОЕС) України з об’єднанням енергосистем європейських країн ЕNTSO-E. Він є членом наукової ради цільової комплексної програми наукових досліджень НАН України «Науково-технічні основи енергетичного співробітництва між Україною та Європейським Союзом».

А.Ф. Жаркін успішно поєднує наукову діяльність з науково-організаційною та педагогічною. Під його керівництвом підготовлено 1 докторську та 2 кандидатські дисертації. Він є головою спеціалізованої вченої ради по захисту докторських дисертацій, членом секції, яка розглядає роботи молодих вчених, Комітету з державних премій України в галузі науки і техніки, входить до складу Наукової ради з наукових основ електроенергетики при ВФТПЕ НАН України, а також редколегій низки наукових видань.