Національна академія наук України
Інститут електродинаміки
2
квітня
4 квітня 2024 р. об 11.00 відбудеться засідання Вченої ради Інститу­ту електродинаміки НАН України (Конференц-зал, кім. 404, 4-й поверх). ПОРЯДОК ДЕННИЙ I. Про відкриття науково-технічної…

GoogleScholar Link 
Scopus Author ID  55328493600
ORCID 0000-0003-3857-7027
Researcherid S-9549-2017

Новський Володимир Олександрович

член-кореспондент НАН України

Відомий вчений в галузі електротехніки та електроенергетики. Доктор технічних наук (2011 р.), член-кореспондент НАН України (2021 р.). Головний науковий співробітник відділу стабілізації параметрів електромагнітної енергії Інституту електродинаміки НАН України (з 2021 р.).

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2013 р.).

Автор понад 230 наукових публікацій, з яких 10 монографії, понад 30 авторських свідоцтв і патентів на винаходи України, а також 8 національних стандартів (ДСТУ).

Володимир Олександрович Новський народився 9 січня 1950 року у м. Гусь-Хрустальний Володимирської обл., РФ. У 1973 році закінчив Київський політехнічний інститут  (нині – НТУ України «КПІ ім. І.Сікорського») за спеціальністю «Промислова електроніка». З 1973 р. працює в Інституті електродинаміки НАН України, в якому пройшов шлях від інженера до головного наукового співробітника.

Основним напрямком наукових досліджень вченого є розроблення методів та технічних засобів для швидкодіючої стабілізації параметрів електричної енергії в трифазних системах з нестаціонарними та нелінійними навантаженнями на основі застосування напівпровідникових коригуючих пристроїв багатофункціонального призначення, зокрема теоретичні та експериментальні дослідженя щодо створення та впровадження коригуючих пристроїв і пристроїв для нормалізації параметрів якості електроенергії і забезпечення електромагнітної сумісності споживачів в електричних мережах.

В.О. Новський приймає активну участь у підготовці наукових кадрів. Протягом останніх років очолює Державні екзаменаційні комісії в НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського» і «Київському національному університеті технологій та дизайну», а також є членом спеціалізованих вчених рад для захисту докторських дисертацій в ІЕД НАН України і НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського».

В.О. Новський помер в Києві 10 січня 2023 року.