Національна академія наук України
Інститут електродинаміки
28
листопада
29 листопада 2022 р. о 12.00 відбудеться засідання Вченої ради Інститу­ту електродинаміки НАН України. Засідання відбудеться в дистанційному форматі за допомогою ПЗ ZOOM. ПОРЯДОК ДЕННИЙ…

ХVІІ Міжнародна науково-технічна конференція ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ-2022

Програма конференції

Запис засідань

Презентації ПСЕ-2022

ХVІІ Міжнародна науково-технічна конференція ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ-2022 (Реєстрація)

27-28 вересня 2022 р., м. Київ, Україна

ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ 75-РІЧЧЮ ІНСТИТУТУ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ НАН УКРАЇНИ

Інститут електродинаміки Національної академії наук України

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Представництво Польської академії наук у м. Києві

Варшавська політехніка
спільно з:

  • Національним технічним університетом «Харківський політехнічний інститут»
  • Національним університетом «Львівська політехніка»
  • Гданською політехнікою
  • Науковою радою з наукових основ електроенергетики

повідомляють про проведення XVІІ Міжнародної науково-технічної конференції
«ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ – 2022»

Програмний комітет

Співголови:

Інститут електродинаміки НАН України
академік НАН України
Андрій Жаркін
НТУУ КПІ ім. Ігоря Сікорського
академік НАН України
Юрій Якименко

Почесні члени програмного комітету:

Академік НАН України
Олександр Кириленко
Академік НАН України
Анатолій Шидловський
Академік ПАН
Маріан Казмерковський
Академік ПАН
Юзеф Корбич

Члени програмного комітету:

Арсов Гоце, проф. (MKD)
Бешта Олександр, член-кор. НАНУ (UA)
Блінов Ігор, д.т.н. (UA)
Буткевич Олександр, проф. (UA)
Вінніков Дмітрій (ЕЕ)
Волков Ігор, член-кор. НАНУ (UA)
Галкін Ілья, проф. (LV)
Гоголюк Оксана, д.т.н. (UA)
Грабко Володимир, проф. (UA)
Денисов Юрій, проф. (UA)
Денисюк Сергій, проф. (UA)
Дідковський Віталій, проф. (UA)
Іжиковскі Ян, проф. (PL)
Жуйков Валерій, проф. (UA)
Кічінські Ян, академік ПАН (PL)
Клєпіков Володимир, проф. (UA)
Козирський Володимир, проф. (UA)
Кондратенко Ігор, член-кор. НАНУ (UA)
Коротєєв Ігор, проф. (PL)
Кузнєцов Володимир, член-кор. НАНУ (UA)
Лежнюк Петро, проф. (UA)
Леонтьєв Василь, проф. (UA)
Липківський Костянтин, проф. (UA)
Лівік Єлізавета (EE)
Маліновський Маріуш, проф. (PL)
Мислович Михайло, проф. (UA)
Мілих Володимир, проф. (UA)
Михайлов Валерій, проф. (UA)
Михальський Валерій, проф. (UA)
Павлов Геннадій, проф. (UA)
Павловський Всеволод, д.т.н. (UA)
Павлячик Лешек, проф. (PL)
Переверзєв Анатолій, проф. (UA)
Пересада Сергій, проф. (UA)
Петрушин Віктор, проф. (UA)
Півняк Геннадій, академік НАНУ (UA)
Попов Володимир, проф. (UA)
Ребізант Вальдемар, проф. (PL)
Розов Володимир, член-кор. НАНУ (UA)
Росоловскі Євгеніуш, проф. (PL)
Сегеда Михайло, проф. (UA)
Собчук Генрік, проф. (PL)
Сокол Євген, член-кор. НАНУ (UA)
Стахів Петро, проф. (UA)
Стжелецкі Ришард, проф. (PL)
Тимофєєв Володимир, проф. (UA)
Тугай Юрій, д.т.н. (UA)
Цернат Міхай, проф. (RO)
Чолак Ільхамі, проф. (TR)
Шаповал Іван, д.т.н. (UA)
Шидловська Наталія, член-кор. НАНУ (UA)
Щерба Анатолій, член-кор. НАНУ (UA)
Щерба Максим, д.т.н. (UA)
Юрченко Олег, д.т.н. (UA)
Ямненко Юлія, проф. (UA)
Яндульський Олександр, проф. (UA)

Організаційний комітет:

Голова:
д.т.н. Шаповал Іван
Заступник голови:
к.т.н. Городжа Людмила

Члени організаційного комітету:

д.т.н. Зайцев Євген
к.т.н. Брагинець Ірина
к.т.н. Кучанський Владислав
к.т.н. Малахатка Денис
Гаврилюк Світлана
к.т.н. Дерев’янко Денис
к.т.н. Бєлоха Галина
к.т.н. Чернецька Юлія
к.т.н. Закладний Олег
Кордан Алла

Місце проведення конференції: Інститут електродинаміки НАН України, просп. Перемоги, 56

Наукові напрямки конференції:

  • Теоретична електротехніка
  • Електропривод та силова електроніка
  • Електроенергетичні системи та енергоменеджмент
  • Електромеханічне перетворення енергії
  • Електротехнічні комплекси та системи
  • Інформаційно-вимірювальні системи в енергетиці

Робочі мови конференції: українська, англійська

Графік підготовки доповідей на конференцію:

·         подання реєстраційної картки та доповіді (4-6 сторінок формату А4, оформлені згідно з правилами)  

не пізніше 01.06.2022

·         повідомлення про прийняття доповіді  

до 31.07.2022

·         сплата організаційного внеску  

не пізніше 31.08.2022

Доповіді в електронному вигляді завантажуються під час реєстрації.
Публікація доповідей конференції буде здійснюватися у збірнику «Праці Інституту електродинаміки
Національної академії наук України», що включений до переліку фахових видань України (категорія «Б»). За
поданням керівників секцій окремі статті будуть опубліковані у журналі «Технічна електродинаміка», що
включений до міжнародних наукометричних баз даних, зокрема SCOPUS (фахове видання категорії «А»).

Організаційний внесок учасників конференції

Вид участі за результатами розгляду подання Організаційний внесок
 Доповідь на конференції з публікацією в журналі «Технічна електродинаміка», що включений до міжнародних наукометричних баз даних, зокрема SCOPUS  

450 грн

Від одного автора приймається не більше двох доповідей.
Для аспірантів, що подають доповідь самостійно, без співавторів, організаційний внесок складає половину
зазначеної вартості.
Всі доповіді проходять обов’язкове рецензування та наукове редагування

Просимо авторів чітко дотримуватися правил оформлення доповідей!

Адреса організаційного комітету конференції: м. Київ, просп. Перемоги, 56, к. 314, 03057, Україна

Тел. (044) 366-26-57, (044) 366-24-65

E-mail: ppe.conf.ied@gmail.com