Національна академія наук України
Інститут електродинаміки
3
липня
Зведена інформація щодо тематики досліджень закінчених у 2023 Зведена інформація щодо тематики досліджень запланованих на 2025 р.

Повідомлення

Наказом директора інституту № 101-ОС від 14.12.2023 р. затверджено кандидатів на заміщення відповідних посад, визначених наказом № 04-ОС від 06.11.2023 р:

– Губаревич Володимир Миколайович як учасник конкурсу на заміщення вакантної посади старшого нау­кового співробітника у відділі перетворення та стабілізації електро­магнітних процесів (№1) інституту;

 – Гориславець Юрій Михайлович як учасник конкурсу на заміщення вакантної посади провідного наукового співробітника у відділі стабі­лі­за­ції параметрів електромагнітної енергії (№2) інституту;

 – Городжа Людмила Василівна як учасник конкурсу на заміщення вакантної посади старшого наукового співробітника у відділі моделю­ван­ня електроенергетичних об’єктів та систем (№ 3) інституту;

 – ЗОЗУЛЬОВ Віктор Іванович як учасник конкурсу на заміщення вакантної посади старшого наукового співробітника у відділі перетворення та стабілізації електро­магнітних процесів (№ 1) інституту;

 – Кузнецов Володимир Григорович як учасник конкурсу на заміщення вакантної посади головного наукового співробітника у відділі оптимізації систем електропостачання (№ 14) інституту;

 – Липківський Костянтин Олек­сан­дрович як учасник конкурсу на заміщення вакантної посади провідного наукового співробітника у відділі електро­маг­нітних систем (№ 7) інституту;

 – Масюренко Юрій Олександрович як учасник конкурсу на замі­щення вакантної посади старшого наукового співробітника у відділі електричних і магнітних вимірювань (№ 5) інституту;.

 – Остапчук Людвіга Борисівна як учасниця конкурсу на заміщення вакантної посади старшого наукового співробітника у відділі теоретичної електротех­ніки та діагностики електротехнічного обладнання (№ 12) інституту.