Національна академія наук України
Інститут електродинаміки
28
червня
30 червня 2022 р. об 11.00 відбудеться засідання Вченої ради Інститу­ту електродинаміки НАН України. Засідання відбудеться в ди­станцій­ному режимі за допомогою ПЗ ZOOM. ПОРЯДОК ДЕННИЙ…

Повідомлення

Наказом директора інституту № 124-ОС від 27.09.2021 р. кандитом на заміщення посади, визначеної наказом № 105-ОС від 25.08.2021 р затверджено

Мороза Р.М., як учасника конкурсу на заміщення вакантної посади  нау­кового співробітника у відділі  електричних і магнітних вимірювань (№5) за спеціальністю 05.11.05. – “Прилади та методи вимірювання елек­тричних та магнітних величин”.

(Розміщено 27.09.2021)