Національна академія наук України
Інститут електродинаміки
22
травня
26 травня 2022 р. о 12.00 відбудеться засідання Вченої ради Інститу­ту електродинаміки НАН України. Засідання відбудеться в ди­станцій­ному режимі за допомогою ПЗ ZOOM. ПОРЯДОК ДЕННИЙ…

Оголошено конкурс на заміщення вакантниx посад

Інститут електродинаміки  НАН України (03057, м. Київ, проспект Перемоги, 56; тел. 366-26-25, 366-24-01;
e-mail: ied1@ied.org.ua) оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

  • вакантної посади провідного наукового співробітника у відділі електромеханічних систем (№ 6) інституту ;
  • вакантної посади старшого наукового співробітника у відділі стабілізації параметрів електромагнітної енергії (№ 2) інституту;
  • трьох вакантних посади наукового співробітника у відділі перетворення та стабілізації електромагнітних процесів (№ 1) інституту;
  • двох вакантних посад наукового співробітника у відділі електроме­ханічних систем (№ 6) інституту

Вимоги до посади, перелік документів, що подаються для участі у конкурсі, умови проведення конкурсу тощо наведено у «Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад наукових працівників Інституту електродинаміки НАН України».

Строк прийняття заяв та документів – протягом 30 календарних днів від дня оприлюднення цього оголошення.

Документи приймаються за адресою: 03057, м.Київ, проспект Перемоги, 56, Інститут електродинаміки НАН України, кімн. 309.

Особа, уповноважена для надання роз’яснень щодо проведення конкурсу, – вчений секретар Кофто Олександр Георгійович.

(Розміщено: 23.09.2021)