Національна академія наук України
Інститут електродинаміки
28
червня
30 червня 2022 р. об 11.00 відбудеться засідання Вченої ради Інститу­ту електродинаміки НАН України. Засідання відбудеться в ди­станцій­ному режимі за допомогою ПЗ ZOOM. ПОРЯДОК ДЕННИЙ…

Оголошено конкурс на заміщення вакантних посад

Інститут електродинаміки  НАН України (03057, м. Київ, проспект Перемоги, 56; тел. 366-26-25, 366-24-01;
e-mail: ied1@ied.org.ua) оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

– Губаревич Володимир Миколайович та Зозульов Віктор Іванович як учасники конкурсу на заміщення двох вакантних посади старшого наукового співробітника у відділі перетворення та стабілізації електромагнітних процесів (№1) інституту за спе­ці­альністю 05.09.12 “Напівпровідникові перетворювачі електро­енергії”;

– Гориславець Юрій Михайлович як учасник конкурсу на заміщення вакантної посади провідного наукового співробітника у відділі стабі­лі­за­ції параметрів електромагнітної енергії (№2) інституту за спеціальністю 05.09.03 “Електротехнічні комплекси та системи”;

– Городжа Людмила Василівна як учасниця конкурсу на заміщення вакантної посади старшого наукового співробітника у відділі моделю­ван­ня електроенергетичних об’єктів та систем (№ 3) інституту за спеці­альністю 05.09.05 “Теоретична електротехніка»;

– Масюренко Юрій Олександрович як учасник конкурсу на заміщення вакантної посади старшого наукового співробітника у відділі електричних і магнітних вимірювань (№ 5) інституту за спеціальністю 05.11.05 “Прилади та методи вимірювання електричних і магнітних величин”;.

– Липківський Костянтин Олек­сан­дрович як учасник конкурсу на заміщення вакантної посади провідного наукового співробітника у відділі електро­маг­нітних систем (№ 7) інституту за спеціальністю 05.09.12 “Напів­провідникові пере­тво­рювачі електроенергії”;

– Остапчук Людвига Борисівна як учасниця конкурсу на заміщення вакантної посади старшого наукового співробітника у відділі теоретичної електротех­ніки та діагностики електротехнічного обладнання (№ 12) інституту за спеціальністю 05.09.01 “Електричні машини і апарати”;

 – Кузнецов Володимир Григорович як учасник конкурсу на заміщення вакантної посади головного наукового співробітника у відділі оптимізації систем електропостачання (№ 14) інституту за спеціальністю 05.14.02 “Елек­тричні станції, мережі і системи “.

Вимоги до посади, перелік документів, що подаються для участі у конкурсі, умови проведення конкурсу тощо наведено у «Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад наукових працівників Інституту електродинаміки НАН України».

Строк прийняття заяв та документів – протягом 30 календарних днів від дня оприлюднення цього оголошення.

Документи приймаються за адресою: 03057, м.Київ, проспект Перемоги, 56, Інститут електродинаміки НАН України, кімн. 309.

Особа, уповноважена для надання роз’яснень щодо проведення конкурсу, – вчений секретар Кофто Олександр Георгійович.

(Розміщено: 06.11.2021)