Національна академія наук України
Інститут електродинаміки
30
листопада
2 грудня 2021 р. об 11.00 відбудеться засідання Вченої ради Інститу­ту електродинаміки НАН України. Засідання відбудеться в дистанційному форматі за допомогою ПЗ ZOOM. Порядок денний:…

Дослідження за науковим напрямом “Режими електроенергетичних систем і об’єктів та керування ними”

  • Протягом 2020 року наукові дослідження інституту з цього наукового напряму були спрямовані на розробку моделей та засобів оцінювання похибки прогнозу обсягів відпуску електричної енергії виробниками з відновлювальних джерел енергії та її впливу на ринкову вартість електричної енергії в Україні.
  • Розроблено моделі роботи сонячної електричної станції потужністю 1200 МВт для видавання енергії в ОЕС України за умов детальної оцінки річних погодинних режимів роботи станції такого типу Показана можливість та доцільність використання інфраструктури Чорнобильської АЕС для розміщення в цьому районі сонячної станції 1200 МВт, яка спроможна забезпечити початкове заміщення потужності виведеної з експлуатації Чорнобильської АЕС.
  • Запропоновано організацію автоматичного регулювання частоти в ОЕС України із залученням лінії постійного струму.
  • Досліджено методи мінімізації впливу насичення магні­то­проводу транс­фор­матора струму на точність первинного вимірювального каналу струму, які ґрунтуються на моделі струму короткого замикання, а також методи непе­рер­вного моніторингу технічного стану механічних елементів, залишкового комута­ційного ресурсу і параметрів газової суміші елегазових вимикачів на напругу 750-330 кВ.
  • Здійснено моделювання характерних режимів системоутворюючих ліній електропередавання магістральних електричних мереж та техніко-економічне порівняння результатів ефективності встановлення керованих пристроїв компенсації реактивної потужності.

У наступному році дослідження в цьому напряму будуть спрямовані на розробку та верифікацію засобів аналізу ОЕС України в умовах інтеграції ринку електроенергії до ENTSO-E. Буде продовжено удосконалення моделей та методів врахування впливу збільшення частки відновлюваних джерел енергії на функціонування ОЕС України та ринкову вартість електричної енергії в Україні, а також буде розроблено обчислювальні програмні засоби для відлаштування мікропроцесорних засобів захисту від вимірів в непошкоджених фазах в складних електричних мережах ОЕС України. Передбачено дослідження методів прогнозування вузлового навантаження в електричних мережах, розробку моделей підвищення ефективності управління потоками енергії через окремі електричні мережі на основі пристроїв FACTS, зокрема керованих шунтувальних реакторів.

Найбільш важливі результати досліджень за напрямком
Режими електроенергетичних систем і об’єктів та керування ними