Національна академія наук України
Інститут електродинаміки
3
липня
Зведена інформація щодо тематики досліджень закінчених у 2023 Зведена інформація щодо тематики досліджень запланованих на 2025 р.

Режими електроенергетичних систем і об’єктів та керування ними

У поточному році дослідження будуть спрямовані на реалізацію моделей і алгоритмів функціонування засобів режимної автоматики та експериментально-розрахункові дослідження електромеханічних перехідних режимів в ОЕС України за напружених умов її функціонування.

Заплановано удосконалення моделей та створення засобів оптимізації роботи ГЕС на ринку електричної енергії, виконання тестових розрахунків на основі ретроспективної інформації, удосконалення методів та засобів забезпечення стійкості ОЕС України за частотою за умов синхронної роботи вітчизняної ОЕС з енергооб’єднанням ENTSO-E, удосконалення моделей для реалізації стратегії керування в розподільчих мережах із джерелами розподіленої генерації.