Національна академія наук України
Інститут електродинаміки
6
січня
Інститут електродинаміки  НАН України (03057, м. Київ, проспект Перемоги, 56; тел. 366-26-25, 366-24-01; e-mail: ied1@ied.org.ua) оголошує конкурс на заміщення вакантної посади молодшого наукового співробітника у відділі…

Досягнення За науковим напрямом “Режими електроенергетичних систем і об’єктів та керування ними”

Протягом 2019 року наукові дослідження інституту з основних напрямків наукової діяльності було сконцентровано на таких дослідженнях:

За науковим напрямом «Режими електроенергетичних систем і об’єктів та керування ними»:

  • розроблено та вперше в Україні обґрунтовано концепцію оцінки впливу відпуску електроенергії з відновлювальних джерел енергії на ринкову вартість електроенергії в Україні;
  • удосконалено методи та розроблено засоби короткострокового прогнозування відпуску електроенергії з відновлювальних джерел, ефективність викори­стан­ня яких підтверджено на реальних даних ОЕС України;
  • розроблено нову модель високовольтного трансформатора струму, яка дає змогу враховувати вплив залишкової індукції, гістерезисних властивостей магнітопроводів і підвищувати достовірність розра­хунків електромагнітних процесів, а також їхній вплив на роботу систем релейного захисту та моніторинг параметрів режимів електроенергетичних систем.

Подальший розвиток цих досліджень буде пов’язано з розробкою концептуальних положень розвитку та функціонування гібридних енергосистем, що відповідають поточному стану об’єднаної енергосистеми (ОЕС) України з урахуванням тенденцій зростання сумарної потужності відновлювальних джерел енергії та вимог до їхнього функціонування, які визначені умовами інтеграції ОЕС України в енергооб’єднання країн континентальної Європи (ENTSO-E). Буде розроблено та досліджено моделі систем передачі постійного струму та їх систем керування, моделі вітрових та сонячних електростанцій, орієнтовані на їх використання у складі комплексної моделі гібридної енергосистеми великої розмірності.

Найбільш важливі результати досліджень за напрямком
Режими електроенергетичних систем і об’єктів та керування ними