Національна академія наук України
Інститут електродинаміки
3
липня
Зведена інформація щодо тематики досліджень закінчених у 2023 Зведена інформація щодо тематики досліджень запланованих на 2025 р.

Бібліометрика науковців відділу теоретичної електротехніки та діагностики електротехнічного обладнання

Основні наукові завдання:

  • розвиток теорії та розробка сучасних аналітичних методів дослідження процесів у нелінійних електричних колах;
  • розвиток теорії та розробка аналітичних і асимптотичних методів розрахунку електромагнітних систем;
  • розвиток теорії та методів практичного використання інформаційно-вимірювальних систем (ІВС) статистичної діагностики електроенергетичного обладнання;
  • розвиток теорії та методів дослідження квазістаціонарних і нестаціонарних електромагнітних, теплових та механічних процесів в електроенергетичному обладнанні;
  • розробка наукових засад та методів побудови інтелектуальних систем контролю, діагностики і прогнозування технічного стану електротехнічного обладнання;
  • розробка наукових засад підвищення статичної та динамічної стійкості, розширення маневреності електротехнічного обладнання в експлуатації.

Бібліометрика науковців відділу

 

Зайцев Євген Олександрович, докт. техн. наук, завідувач відділу

GoogleScholar  Link
Scopus Author ID  55606990800
ORCID 0000-0003-3303-471X
Researcherid  H-1187-2014

Березниченко Вікторія Олександрівна, доктор філософії, н.с

Google Scholar  Link
Scopus Author ID 57207913770
ORCID 0000-0002-9961-1703
Researcherid

Закусило Сергій Анатолійович, провідний інженер

Google Scholar Link
Scopus Author ID 58759215900
ORCID  0000-0002-9193-8920
Researcherid

Захарченко Сергій Миколайович<, докт. техн. наук, пров.н.с.

Google Scholar Link
Scopus Author ID 17436597800
ORCID  0000-0002-8597-8045
Researcherid Q-4593-2017

Кромпляс Богдан Антонович, канд. техн. наук, с.н.с.

Google Scholar Link
Scopus Author ID 57200137920
ORCID  0000-0001-7164-8056
Researcherid  S-3321-2017

Левицький Анатолій Станіславович, докт. техн. наук, пров.н.с.

Google Scholar  Link
Scopus Author ID55948238300
ORCID 0000-0002-0146-9498
Researcherid  O-8681-2017

Панчик Михайло Вікторович, доктор філософії, провідний інженер

Google Scholar Link
Scopus Author ID  57215134404
ORCID  0000-0003-3633-2632
Researcher

Шидловська Наталія Анатоліївна, член-кор. НАН України, головн.н.с.

Google Scholar Link
Scopus Author ID 55622157300
ORCID  0000-0002-9907-7416
Researcherid P-7754-2017