Національна академія наук України
Інститут електродинаміки
28
липня
ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ НАН УКРАЇНИ оголошує конкурс НА ВСТУП ДО АСПІРАНТУРИ НА 2021 рік за спеціальностями 141- Електроенергетика,електротехніка та електромеханіка 152- Метрологія та інформаційно - вимірювальна…

Нормативні документи

«Положення про випускову кафедру» «Положення про організацію навчального процесу в Інституті електродинаміки»

«Положення про організацію навчального процесу в Інституті електродинаміки»

«Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в Інституті електродинаміки»

«Положення про порядок вільного вибору здобувачами вищої освіти на третьому  освітньо-науковому рівні вибіркових дисциплін в Інституті електродинаміки»

«Положення про академічну доброчесність, етику академічних взаємовідносин та про вирішення конфліктних ситуацій в Інституті електродинаміки»

«Положення про Комісію з питань академічної доброчесності та з вирішення конфліктних ситуацій в Інституті електродинаміки НАН України»

«Положення про внутрішнє забезпечення якості освіти в Інституті електродинаміки»

«Положення про реалізацію права на академічну мобільність  в Інституті»

«Положення про порядок видачі академічних довідок здобувачам вищої освіти (Рh.D)»

Угода про підготовку аспіранта ( докторанта ) за рахунок державного замовлення

Наказ від 31.08.2017. № 10 а «Про початок навчального процесу в аспірантурі Інституту електродинаміки НАН України»

Наказ від 28.11.2017. № 13 Про випускову кафедру Інституту  електродинаміки НАН України

Наказ від 15.03.2019. № 10 ar/a  Про організацію навчального процесу в аспірантурі Інституту  електродинаміки НАН України

Наказ від 29.06.2020. № 3a  Про забезпечення навчального процесу в аспірантурі Інституту  електродинаміки НАН України