Національна академія наук України
Інститут електродинаміки
6
січня
Інститут електродинаміки  НАН України (03057, м. Київ, проспект Перемоги, 56; тел. 366-26-25, 366-24-01; e-mail: ied1@ied.org.ua) оголошує конкурс на заміщення вакантної посади: провідного наукового співробітника у відділі…

Нормативні документи

«Положення про випускову кафедру» «Положення про організацію навчального процесу в Інституті електродинаміки»

«Положення про організацію навчального процесу в Інституті електродинаміки»

«Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в Інституті електродинаміки»

«Положення про порядок вільного вибору здобувачами вищої освіти на третьому  освітньо-науковому рівні вибіркових дисциплін в Інституті електродинаміки»

«Положення про академічну доброчесність, етику академічних взаємовідносин та про вирішення конфліктних ситуацій в Інституті електродинаміки»

«Положення про Комісію з питань академічної доброчесності та з вирішення конфліктних ситуацій в Інституті електродинаміки НАН України»

«Положення про внутрішнє забезпечення якості освіти в Інституті електродинаміки»

«Положення про реалізацію права на академічну мобільність  в Інституті»

«Положення про порядок видачі академічних довідок здобувачам вищої освіти (Рh.D)»

Угода про підготовку аспіранта ( докторанта ) за рахунок державного замовлення

Наказ від 31.08.2017. № 10 а «Про початок навчального процесу в аспірантурі Інституту електродинаміки НАН України»

Наказ від 28.11.2017. № 13 Про випускову кафедру Інституту  електродинаміки НАН України

Наказ від 15.03.2019. № 10 ar/a  Про організацію навчального процесу в аспірантурі Інституту  електродинаміки НАН України

Наказ від 29.06.2020. № 3a  Про забезпечення навчального процесу в аспірантурі Інституту  електродинаміки НАН України