Національна академія наук України
Інститут електродинаміки
3
липня
Зведена інформація щодо тематики досліджень закінчених у 2023 Зведена інформація щодо тематики досліджень запланованих на 2025 р.

Повідомлення вченої ради

18 квітня 2024 р. об 11.00 відбудеться засідання Вченої ради Інститу­ту електродинаміки НАН України (Конференц-зал, кім. 404, 4-й поверх).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

I. Про відкриття науково-технічної роботи: «Аналіз, синтез та розвиток принципів побудови високочастотних транзисторних перетворювачів для систем електроживлення технологічного та енергетичного обладнання» (фундаментальні дослідження).

Доповідає: зав. відділу, д.т.н., професор  Олег Миколайович ЮРЧЕНКО (відділ № 15).

II. Про відкриття науково-технічної роботи: «Дослідження методів підвищення ефективності систем електроживлення з джерелами розподіленої генерації шляхом розроблення нових способів побудови та керування напівпровідниковими компенсаторами збурень і неактивних складових потужності» (фундаментальні дослідження).

Доповідає: зав. відділу, д.т.н., с.н.с. Іван Андрійович ШАПОВАЛ (відділ № 1).

III. Про відкриття науково-технічної роботи: «Розвиток наукових засад та розроблення методів і систем діагностування стану обладнання при відновленні та модернізації енергетичного устаткування електростанцій України з використанням методів резилієнтності в повоєнний час» (фундаментальні дослідження).

Доповідає: с.н.с., к.т.н. Юрій Іванович ГИЖКО (відділ № 6).

IV. Про відкриття науково-технічної роботи: «Розроблення комплексу рішень з підвищення надійності електрозабезпечення споживачів в складних умовах втрат та пошкодження енергетичної інфраструктури України» (прикладні дослідження).

Доповідає: зав. відділу, д.т.н., професор Ігор Вікторович БЛІНОВ (відділ № 3).

V. Про відкриття науково-технічної роботи: «Розробити принципи побудови спеціалізованих систем керування перетворювачами напруги, струму та частоти для підвищення енергоефективності електротехнологічних установок» (прикладні дослідження).

Доповідає: с.н.с., к.т.н. Олег Анатолійович ЗАЙЧЕНКО (відділ № 1).

VI. Про рекомендації для зарахування до докторантури та затвердження тем докторських дисертацій.

Доповідає: заст.директора Інституту Іван Андрійович ШАПОВАЛ.

VII. РІЗНЕ