Національна академія наук України
Інститут електродинаміки
3
липня
Зведена інформація щодо тематики досліджень закінчених у 2023 Зведена інформація щодо тематики досліджень запланованих на 2025 р.

Повідомлення вченої ради

21 грудня 2023 р. об 11.00 відбудеться засідання Вченої ради Інститу­ту електродинаміки НАН України (зал засідань Вченої ради, кім. 208, 2-й поверх).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

I. Звіт з закінченої НДР: «Розробка методів і моделей для аналізу електромагнітних перехідних процесів в електричних мережах з метою запобігання появі небезпечних перенапруг» (Шифр теми: «Безпека-4»).

Доповідає: завідувач відділу, д.т.н., с.н.с. Юрій Іванович Тугай.

II. Наукове повідомлення: «Розвиток наукової концепції створення електротехнічних систем резонансного типу на основі послідовного індуктивно-ємнісного контуру. До історії розвитку Інституту».

 Доповідає: завідувач відділу, д.т.н., професор, член-кореспондент НАН України Анатолій Андрійович Щерба.

III. РІЗНЕ