Національна академія наук України
Інститут електродинаміки
3
липня
Зведена інформація щодо тематики досліджень закінчених у 2023 Зведена інформація щодо тематики досліджень запланованих на 2025 р.

Повідомлення вченої ради

16 листопада 2023 р. об 11.00 відбудеться засідання Вченої ради Інститу­ту електродинаміки НАН України (зал засідань Вченої ради, кім. 208, 2-й поверх).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

I. Звіт з НДР:  «Розвиток наукових основ підвищення точності кондуктометричних вимірювань з еталонними двоелектродними комірками» (Шифр теми: «Диполь-2»).

Доповідач: провідний науковий співробітник, д.т.н.

Олександр Олексійович Міхаль (відділ № 5)

II. Звіт з НДР: «Розробити наукові засади та принципи побудови керованих n-степеневих магнітоелектричних систем з екстремальними характеристиками» (Шифр теми: «Екстремум»).

Доповідач: провідний науковий співробітник, д.т.н.

Ігор Сергійович Пєтухов (відділ № 6)

III. РІЗНЕ