Національна академія наук України
Інститут електродинаміки
28
червня
30 червня 2022 р. об 11.00 відбудеться засідання Вченої ради Інститу­ту електродинаміки НАН України. Засідання відбудеться в ди­станцій­ному режимі за допомогою ПЗ ZOOM. ПОРЯДОК ДЕННИЙ…

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.187.003

Матеріали захищеної дисертації:

Шевченка  Віктора Олександровича

«Система безпровідної передачі енергії на основі багаторівневих перетворювачів з покращеними масогабаритними параметрами»

Анотація дисертації Шевченка  В.О. на здобуття  ступеня доктора філософії

(Розміщено 27.10.2020 р.)

Дисертація Шевченка  В.О. на здобуття  ступеня доктора філософії

Відгуки офіційних опонентів: Пересади С. М., д.т.н., проф., Шавьолкіна О.О., д.т.н., проф.

Висновок рецензентів: Павлова В.Б., д.т.н.,  Поліщука С.Й., к.т.н.

(Розміщено 26.11.2021 р.)

Посилання на відео захисту дисертації доктора філософії Шевченка  В. О.