Національна академія наук України
Інститут електродинаміки
15
квітня
Спеціалізована вчена рада Д 26.187.02 повідомляє, що захист кандидатської дисертації Трощинського Богдана Олександровича на тему «Комп’ютеризована система діагностики залізобетонних паль на основі акустичних методів» за спеціальністю 05.13.05…

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.187.001

повідомляє про прийняття до розгляду дисертації:

 

Матеріали захищеної дисертації:

Бешти Олександра Олександровича

«Підвищення навантажувальної здатності в системі асинхронного електропривода транспортного засобу з комбінованим джерелом живлення»

Анотація дисертації Бешти О.О. на здобуття  ступеня доктора філософії

(Розміщено 27.10.2020 р.)

Дисертація Бешти О.О. на здобуття  ступеня доктора філософії

Відгуки офіційних опонентів: Пересади С.М., д.т.н., проф., Щура І.З., д.т.н. проф.

Відгук рецензентів: Волкова І.В., чл.-кор. НАН України, проф., Павлова В.Б., д.т.н.

(Розміщено 05.11.2020 р.)

Посилання на відео захисту дисертації доктора філософії Бешти О.О.