Національна академія наук України
Інститут електродинаміки
28
листопада
29 листопада 2022 р. о 12.00 відбудеться засідання Вченої ради Інститу­ту електродинаміки НАН України. Засідання відбудеться в дистанційному форматі за допомогою ПЗ ZOOM. ПОРЯДОК ДЕННИЙ…

Спеціалізована вчена рада Д 26.187.02

повідомляє про прийняття до захисту дисертацій:

Матеріали захищених дисертацій:

Трощинського Богдана Олександровича

«Комп’ютеризована система діагностики залізобетонних паль на основі акустичних методів»

Автореферат дисертації Трощинського Б.О. на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

(Розміщено 19.03.2021 р.)

Дисертація Трощинського Б.О. на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Відгуки офіційних опонентів: Запорожця А.О., к.т.н., Зварича В.М., д.т.н.

(Розміщено 08.04.2021 р.)