Національна академія наук України
Інститут електродинаміки
6
січня
Інститут електродинаміки  НАН України (03057, м. Київ, проспект Перемоги, 56; тел. 366-26-25, 366-24-01; e-mail: ied1@ied.org.ua) оголошує конкурс на заміщення вакантної посади: провідного наукового співробітника у відділі…

Спеціалізована вчена рада Д 26.187.02

повідомляє про прийняття до захисту дисертацій:

Матеріали захищених дисертацій:

Трощинського Богдана Олександровича

«Комп’ютеризована система діагностики залізобетонних паль на основі акустичних методів»

Автореферат дисертації Трощинського Б.О. на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

(Розміщено 19.03.2021 р.)

Дисертація Трощинського Б.О. на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Відгуки офіційних опонентів: Запорожця А.О., к.т.н., Зварича В.М., д.т.н.

(Розміщено 08.04.2021 р.)