Національна академія наук України
Інститут електродинаміки
28
липня
ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ НАН УКРАЇНИ оголошує конкурс НА ВСТУП ДО АСПІРАНТУРИ НА 2021 рік за спеціальностями 141- Електроенергетика,електротехніка та електромеханіка 152- Метрологія та інформаційно - вимірювальна…

Спеціалізовані вчені ради

Спеціалізована вчена рада Д 26.187.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальностями:

  • 05.09.03  “Електротехнічні комплекси та системи”,
  • 05.09.05  “Теоретична електротехніка”,
  • 05.09.12  “Напівпровідникові перетворювачі електроенергії”.

Голова спецради: Шидловський Анатолій Корнійович, академік НАН України, тел. 366-24-51
Заступник голови : Михальський Валерій Михайлович, чл.-кор. НАН України, тел. 366-24-66
Вчений секретар: Гориславець Юрій Михайлович, д-р техн. наук, тел. 366-12-51

Оприлюднення матеріалів дисертацій та відгуків офіційних опонентів

Спеціалізована вчена рада Д 26.187.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальностями:

  • 05.11.05  “Прилади та методи вимірювання електричних та магнітних величин”,
  • 05.13.05  “Комп’ютерні системи та компоненти”.

Голова спецради:   Мислович Михайло Володимирович, д-р техн. наук, тел. 366-26-19
Заступник голови спецради:  Мельник Володимир Григорович, д-р техн. наук, тел. 366-25-11
Вчений секретар:  Зайцев Євген Олександрович, канд. техн.наук, тел. 366-24-70

Оприлюднення матеріалів дисертацій та відгуків офіційних опонентів

Спеціалізована вчена рада Д 26.187.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальностями:

  • 05.09.01  “Електричні машини і апарати”,
  • 05.14.02  “Електричні станції, мережі і системи”.

Голова спецради:    Жаркін Андрій Федорович, чл.- кор. НАН України, тел. 366-26-58
Заступник голови:    Мазуренко Леонід Іванович, д-р техн. наук, тел. 366-24-91
Вчений секретар:      Бібік Олена Василівна, канд. техн.наук, тел. 366-26-14

Оприлюднення матеріалів дисертацій та відгуків офіційних опонентів

 

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.187.002 з правом  разового захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії  з галузі знань – 14  “Електрична інженерія” за спеціальністю:

  • 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”

Рижковим  Олександром  Михайловичем  на тему «Динамічне керування приводами автоматизованого крана-маніпулятора»

Голова спецради:  Михальський Валерій Михайлович, чл.-кор. НАН України, професор, Інститут електродинаміки НАН України, тел. 366-24-66

Рецензенти:

Мазуренко Леонід Іванович, д.т.н., професор, Інститут електродинаміки НАН України

Акинін Костянтин Павлович, д.т.н., с.н.с.,  Інститут електродинаміки НАН України

Офіційні опоненти:

Островерхов Микола Якович, д.т.н., професор, Національний технічний університет України  «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Савченко Віталій Васильович, к.т.н., доцент, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Оприлюднення матеріалів дисертації та відгуків офіційних опонентів

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.187.001 з правом  разового захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії  з галузі знань – 14  “Електрична інженерія” за спеціальністю:

  • 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”

Бештою Олександром Олександровичем на тему «Підвищення навантажувальної здатності в системі асинхронного електропривода транспортного засобу з комбінованим джерелом живлення».

Голова спецради:  Михальський Валерій Михайлович, чл.-кор. НАН України, професор, Інститут електродинаміки НАН України, тел. 366-24-66

Рецензенти:

Волков Ігор Володимирович, чл.-кор. НАН України, професор, Інститут електродинаміки НАН України
Павлов Віктор Борисович, д.т.н., Інститут електродинаміки НАН України

Офіційні опоненти:
Пересада Сергій Михайлович, д.т.н., професор, Національний технічний університет України  «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Щур Ігор Зенонович, д.т.н., професор, Національний університет «Львівська політехніка»

Оприлюднення матеріалів дисертації та відгуків офіційних опонентів