Національна академія наук України
Інститут електродинаміки
28
листопада
29 листопада 2022 р. о 12.00 відбудеться засідання Вченої ради Інститу­ту електродинаміки НАН України. Засідання відбудеться в дистанційному форматі за допомогою ПЗ ZOOM. ПОРЯДОК ДЕННИЙ…

Спеціалізовані вчені ради

Спеціалізована вчена рада Д 26.187.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальностями:

  • 05.09.03  “Електротехнічні комплекси та системи”,
  • 05.09.05  “Теоретична електротехніка”,
  • 05.09.12  “Напівпровідникові перетворювачі електроенергії”.

Голова спецради: Михальський Валерій Михайлович, чл.-кор. НАН України, тел. 366-24-66
Заступники голови: Кондратенко Ігор Петрович, чл.-кор. НАН України, тел. 366-26-75; Шаповал Іван Андрійович, д-р техн. наук, тел. 366-26-20
Вчений секретар: Жильцов Андрій Володимирович, д-р техн. наук, тел. 366-24-14

Оприлюднення матеріалів дисертацій та відгуків офіційних опонентів

Спеціалізована вчена рада Д 26.187.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальностями:

  • 05.09.01  “Електричні машини і апарати”,
  • 05.14.02  “Електричні станції, мережі і системи”.

Голова спецради:    Жаркін Андрій Федорович, академік НАН України, тел. 366-26-58
Заступник голови:    Мазуренко Леонід Іванович, д-р техн. наук, тел. 366-24-91
Вчений секретар:      Джура Олександр Васильович, канд. техн. наук, тел. 366-25-72

Оприлюднення матеріалів дисертацій та відгуків офіційних опонентів

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.187.003 з правом разового захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань  – 14  «Електрична інженерія» за спеціальністю:

141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”
Шевченком  Віктором Олександровичем  на тему «Система безпровідної передачі енергії на основі багаторівневих перетворювачів з покращеними масогабаритними параметрами»»
 
Голова спецради:  Михальський Валерій Михайлович, чл.-кор. НАН України, професор, Інститут електродинаміки НАН України, тел. 366-24-66
Рецензенти:
Павлов Віктор Борисович, д.т.н., старший науковий співробітник, Інститут електродинаміки НАН України
Поліщук Сергій Йосипович, к.т.н., старший дослідник,  Інститут електродинаміки НАН України
 
Опоненти:
Пересада Сергій Михайлович, д.т.н., професор, Національний технічний університет України  «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Шавьолкін Олександр Олексійович, д.т.н., професор, Київський національний університет технологій та дизайну

 

Оприлюднення матеріалів дисертації та відгуків офіційних опонентів

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.187.002 з правом  разового захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії  з галузі знань – 14  “Електрична інженерія” за спеціальністю:

  • 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”

Рижковим  Олександром  Михайловичем  на тему «Динамічне керування приводами автоматизованого крана-маніпулятора»

Голова спецради:  Михальський Валерій Михайлович, чл.-кор. НАН України, професор, Інститут електродинаміки НАН України, тел. 366-24-66

Рецензенти:

Мазуренко Леонід Іванович, д.т.н., професор, Інститут електродинаміки НАН України

Акинін Костянтин Павлович, д.т.н., с.н.с.,  Інститут електродинаміки НАН України

Офіційні опоненти:

Островерхов Микола Якович, д.т.н., професор, Національний технічний університет України  «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Савченко Віталій Васильович, к.т.н., доцент, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Оприлюднення матеріалів дисертації та відгуків офіційних опонентів