Національна академія наук України
Інститут електродинаміки
23
вересня
Інститут електродинаміки  НАН України (03057, м. Київ, проспект Перемоги, 56; тел. 366-26-25, 366-24-01; e-mail: ied1@ied.org.ua) оголошує конкурс на заміщення вакантних посад: вакантної посади провідного наукового співробітника…

Спеціалізовані вчені ради

Спеціалізована вчена рада Д 26.187.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальностями:

  • 05.09.03  “Електротехнічні комплекси та системи”,
  • 05.09.05  “Теоретична електротехніка”,
  • 05.09.12  “Напівпровідникові перетворювачі електроенергії”.

Голова спецради: Шидловський Анатолій Корнійович, академік НАН України, тел. 366-24-51
Заступник голови : Михальський Валерій Михайлович, чл.-кор. НАН України, тел. 366-24-66
Вчений секретар: Гориславець Юрій Михайлович, д-р техн. наук, тел. 366-12-51

Оприлюднення матеріалів дисертацій та відгуків офіційних опонентів

Спеціалізована вчена рада Д 26.187.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальностями:

  • 05.11.05  “Прилади та методи вимірювання електричних та магнітних величин”,
  • 05.13.05  “Комп’ютерні системи та компоненти”.

Голова спецради:   Мислович Михайло Володимирович, д-р техн. наук, тел. 366-26-19
Заступник голови спецради:  Мельник Володимир Григорович, д-р техн. наук, тел. 366-25-11
Вчений секретар:  Зайцев Євген Олександрович, канд. техн.наук, тел. 366-24-70

Оприлюднення матеріалів дисертацій та відгуків офіційних опонентів

Спеціалізована вчена рада Д 26.187.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальностями:

  • 05.09.01  “Електричні машини і апарати”,
  • 05.14.02  “Електричні станції, мережі і системи”.

Голова спецради:    Жаркін Андрій Федорович, чл.- кор. НАН України, тел. 366-26-58
Заступник голови:    Мазуренко Леонід Іванович, д-р техн. наук, тел. 366-24-91
Вчений секретар:      Бібік Олена Василівна, канд. техн.наук, тел. 366-26-14

Оприлюднення матеріалів дисертацій та відгуків офіційних опонентів

 

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.187.002 з правом  разового захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії  з галузі знань – 14  “Електрична інженерія” за спеціальністю:

  • 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”

Рижковим  Олександром  Михайловичем  на тему «Динамічне керування приводами автоматизованого крана-маніпулятора»

Голова спецради:  Михальський Валерій Михайлович, чл.-кор. НАН України, професор, Інститут електродинаміки НАН України, тел. 366-24-66

Рецензенти:

Мазуренко Леонід Іванович, д.т.н., професор, Інститут електродинаміки НАН України

Акинін Костянтин Павлович, д.т.н., с.н.с.,  Інститут електродинаміки НАН України

Офіційні опоненти:

Островерхов Микола Якович, д.т.н., професор, Національний технічний університет України  «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Савченко Віталій Васильович, к.т.н., доцент, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Оприлюднення матеріалів дисертації та відгуків офіційних опонентів