Національна академія наук України
Інститут електродинаміки
28
червня
30 червня 2022 р. об 11.00 відбудеться засідання Вченої ради Інститу­ту електродинаміки НАН України. Засідання відбудеться в ди­станцій­ному режимі за допомогою ПЗ ZOOM. ПОРЯДОК ДЕННИЙ…

Повідомлення

Наказом директора інституту №167-ос від 19.11.2020р. затверджено кандидатів на заміщення відповідних посад, визначених наказом № 151-ОС від 21.10.2020:

– ГУБАРЕВИЧ Володимир Миколайович та ЗОЗУЛЬОВ Віктор Іванович як учасники конкурсу на заміщення вакантних посад старшого нау­кового співробітника у відділі перетворення та стабілізації електро­магнітних процесів (№1) інституту за спе­ці­альністю 05.09.12 “Напів­провідникові перетворювачі електро­енергії”;

– ГОРИСЛАВЕЦЬ Юрій Михайлович як учасник конкурсу на заміщення вакантної посади провідного наукового співробітника у відділі стабі­лі­за­ції параметрів електромагнітної енергії (№2) інституту за спеціальністю 05.09.03 “Електротехнічні комплекси та системи”;

– ГОРОДЖА Людмила Василівна та ЧИЖЕНКО Олександр Іванович як учасники конкурсу на заміщення вакантних посад старшого наукового співробітника у відділі моделю­ван­ня електроенергетичних об’єктів та систем (№ 3) інституту за спеці­альністю 05.09.05 “Теоретична електро­техніка»;

– МАСЮРЕНКО Юрій Олександрович як учасник конкурсу на замі­щення вакантної посади старшого наукового співробітника у відділі електричних і магнітних вимірювань (№ 5) інституту за спеціальністю 05.11.05 “Прилади та методи вимірювання електричних і магнітних величин”;.

– РАЩЕПКІН Анатолій Павлович як учасник конкурсу на заміщення вакантної посади провідного наукового співробітника у відділі електро­маг­нітних систем (№ 7) інституту за спеціальністю 05.09.01 “Електричні машини і апарати»;

– ЛИПКІВСЬКИЙ Костянтин Олек­сан­дрович як учасник конкурсу на заміщення вакантної посади провідного наукового співробітника у відділі електро­маг­нітних систем (№ 7) інституту за спеціальністю 05.09.12 “Напів­провідникові пере­тво­рювачі електроенергії”;

– ОСТАПЧУК Людвіга Борисівна як учасниця конкурсу на заміщення вакантної посади старшого наукового співробітника у відділі теоретичної електротех­ніки та діагностики електротехнічного обладнання (№ 12) інституту за спеціальністю 05.09.01 “Електричні машини і апарати”;

– КУЗНЕЦОВ Володимир Григорович як учасник конкурсу на заміщення вакантної посади головного наукового співробітника у відділі оптимізації систем електропостачання (№ 14) інституту за спеціальністю 05.14.02 “Елек­тричні станції, мережі і системи “.

         (Розміщено 23.11.2020)