Національна академія наук України
Інститут електродинаміки
23
березня
30 березня 2023 р. об 11.00 відбудеться засідання Вченої ради Інститу­ту електродинаміки НАН України (зал засідань Вченої ради, кім. 208, 2-й поверх). ПОРЯДОК ДЕННИЙ I.…

Повідомлення

Видано наказ директора Інституту від 16.02.2023 р №2 про видачу БЕРЕЗНИЧЕНКО Вікторії Олександрівні диплома доктора філософії Н23 №000197 в галузі знань 15 «Автоматизація та приладобудування» за спеціальністю 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» та додатку до диплому європейського зразка №438812.