Національна академія наук України
Інститут електродинаміки
22
травня
26 травня 2022 р. о 12.00 відбудеться засідання Вченої ради Інститу­ту електродинаміки НАН України. Засідання відбудеться в ди­станцій­ному режимі за допомогою ПЗ ZOOM. ПОРЯДОК ДЕННИЙ…

Оголошення

15 березня 2021 відбулася науково-технічна конференція молодих вчених та спеціалістів

«СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ»
ІНСТИТУТУ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

ПРОГРАМА

Вступне слово Заступника директора з наукової роботи ІЕД НАН України

д.т.н. с.н.с. Блінова І.В.

 1. Губаревич В.М.,  Маруня Ю.В. Вдосконалений lmc-фільтр в структурі однофазного гібридного фільтра на вході випрямляча з ємнісним фільтром та активним навантаженням
 2. Шиманюк П.В.,  Мірошник В.О. Виявлення та заміна аномальних значень в вихідних даних при прогнозуванні вузлового навантаження енергосистеми
 3. Березниченко В.О. Вимірювач биття циліндричних поверхонь валів гідрогенераторів із ємнісним компланарно концентричним сенсором
 4. Блінов І.В.,  Парус Є.В. Аспекти впливу збільшення частки відновлювальних джерел енергії в балансі ОЕС України на вартість електричної енергії.
 5. Берека В.О. Визначення найефективнішої електророзрядної технології обробки води
 6. Павловський В.В.,  Приходько А.В. Застосування гнучких систем HVDC для інтеграції ВДЕ та видачі «чистої» енергії з півдня ОЕС України
 7. Панчик М.В. Засоби визначення технічного стану осердя статора турбогенератора на основі аналізу теплового поля
 8. Филоменко А.А. Керування траєкторією ротора двигуна зворотно-обертального руху у розімкненій системі
 9. Зайцев Є.О.  Вимоги до засобів забезпечення ефективності контролю та діагностування осердя статора потужних генераторів
 10. Савицький О.В. Підвищення ефективності та надійності експлуатації магістральних електричних мереж керованими пристроями компенсації реактивної потужності
 11. Підчібій О.Є. Використання методу скінчених елементів для реалізації моделі компланарного ємнісного сенсору
 12. Кучанський В.В.,  Малахатка Д.О. Розробка заходів та технічних засобів компенсації неповнофазних режимів магістральних електричних мереж ОЕС України