Національна академія наук України
Інститут електродинаміки
22
травня
26 травня 2022 р. о 12.00 відбудеться засідання Вченої ради Інститу­ту електродинаміки НАН України. Засідання відбудеться в ди­станцій­ному режимі за допомогою ПЗ ZOOM. ПОРЯДОК ДЕННИЙ…

Повідомлення

Рішенням Вченої ради інституту від 9 вересня  2021 року, протокол № 5,  ухвалено  видати  Олександру Рижкову
диплом доктора  філософії ДР № 002150  за спеціальністю 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”.